Золоті руки майстрів, Світлана Коваленко, вихователь ДНЗ №143 Печерського району м. Києва

Проектна діяльність – один з ефективних видів освітньої роботи, що сприяє виявленню ініціативи, формуванню дослідницьких вмінь, навичок командної співпраці. Матеріали статті знайомлять вихователів дошкільних навчальних закладів з досвідом застосування технології проектної діяльності з дітьми дошкільного віку з метою ознайомлення з народним, зокрема декоративно-ужитковим, мистецтвом.

Від малечі до творчого інтелектуала.
Людмила Типак, вихователь ДНЗ №6 «Золотий ключик» м. Жашків, Черкаськ обл.

Метод символічної синектики – один з методів ТРВЗ (теорії розвитку винахідницьких завдань). Його використання сприяє всебічному творчому та інтелектуальному розвитку дошкільників. У статті пропонується різноманітний практичний матеріал із застосуванням цього методу: заняття, дидактичні ігри, схеми для складання речень, творчих розповідей, заучування віршів з використанням знаково-символічних засобів.

газета «Дитячий садок. Мистецтво»