газета «Завуч» 11

Тема номеру «Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія в практиці сучасної школи»

У той час, як у країнах Європи музейна педагогіка активно використовується, то в нашій країні ця галузь педагогіки є порівняно новою та недостатньо вивченою, мало використовуваною. Педагоги найчастіше обмежуються екскурсіями до різноманітних музеїв та/або створенням шкільного музею, який стає статичним накопичувачем інформації. Подібна ситуація найчастіше виникає через невідпрацьовану систему взаємодії навчального закладу і музею, що викликає ускладнення різного характеру і подальшу відмову від активної роботи в цьому напрямі.

Максимальну ефективність від включення музею в освітній простір сучасної школи може забезпечити відповідна педагогічна технологія, яка буде прозорою, зрозумілою і доступною для всіх бажаючих.

Метою даної роботи є представлення інноваційної технології застосування музейної педагогіки у практиці сучасної школи:

— розглянути освітні можливості музейної педагогіки;

— розкрити сутність і ознаки педагогічної технології;

— висвітлити етапи становлення технології музейної педагогіки в конкретному навчальному закладі;

— проаналізувати концептуально-змістову модель інноваційної технології музейної педагогіки в навчальному закладі.

 

газета «Завуч» 12

Науково-методичний супровід вчителя у організації та здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

Збагачення особистісного потенціалу вчителя новими підходами до підвищення рівня кваліфікації. Відпрацювання навичок тайм-менеджменту, позитивної комунікації, гнучкості мислення, готовності до подолання неочікуваних труднощів; формування інформаційної грамотності.

Мотивація учасників навчально – виховного процесу як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчої особистості школяра

Управлінська компетентність учителя нової школи доповнюється прогностичними та моделювальними видами діяльності. Такий принцип управління дозволяє стверджувати, що його об’єктом стає не учень, а цілісна навчальна ситуація, і це є принципово важливим, бо ще раз підтверджує зміни у завданнях, що постають перед учителем, у його ролі у навчальному процесі. Вивчення пріоритетних методів стимулювання професійної діяльності вчителя, що впливають на внутрішнє бажання та потребу педагога бути професійно-компетентним.

 

ВКЛАДКА «Портфоліо як форма оцінки результативності професійної діяльності вчителя»

  • Поняття та функції порт фоліо
  • Види та технологія створення портфоліо педагога
  • Структура і методика застосування портфоліо в міжатестаційний період
  • Оцінювання самоосвітньої діяльності вчителя на підставі міжатестаційного порт фоліо
  • Портфоліо керівника ЗНЗ
  • Методика оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників в атестаційний період засобом порт фоліо
  • Захист освітнього проекту як форма атестації педагогів

газета «Завуч»