Спецвипуск «Методичний комплекс різнорівневих вправ з хімії»

 

Даний спецвипуск є результатом співпраці вчителів хімії Сокальського району у динамічній творчій групі протягом 2016 – 2017 навчального року та призначений для надання практичної допомоги вчителям хімії під час підготовки та проведення уроків згідно нової програми з курсу хімії для 8 класу. Програма розрахована на 70 уроків: з них 3 уроки відведено на вступ, 16 уроків – для вивчення теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», впродовж 11 уроків вивчатимуться теми «Хімічний зв’язок і будова речовини» та «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», 29 уроків – тема «Основні класи неорганічних сполук». У кожній темі відведено час на представлення результатів навчальних проектів, підсумкову письмову роботу по темі та практичні роботи згідно вказаної у програмі тематики. У змісті матеріалів також передбачено 2 контрольних роботи протягом навчального року. На кожний урок, крім уроків-захистів тематичних проектів, розроблено комплекс завдань різного плану.

газета «Хімія. Шкільний світ»