Елективні курси майбутнє профільного навчання.

Елективні курси — це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст. Вони пов’язані, перш за все, із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів кожного школяра. Метою вивчення елективних курсів є орієнтація учнів на індивідуалізацію навчання і соціалізацію; на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.

Мозкосумісна фізика

Педагоги більше не можуть ігнорувати вражаючих досліджень науки про мозок. В усьому світі швидкими темпами розповсюджуються навчальні заклади, в яких упроваджуються новітні методики і технології, засновані на результатах нейродосліджень. Упроваджується стратегія «Brain-Based Learning», тобто «викладання, що спирається на головні знання про мозок» — цілеспрямоване упровадження технологій, основаних на принципах, що випливають з масиву цілеспрямованих наукових досліджень.

Довженко і космос

У матеріалі йдеться по твір Олександра Довженка «У глибинах космосу» і про вітчизняні та зарубіжні спроби письменників та кінематографів розповісти про своє бачення освоєння космосу.

газета «Фізика»