7 лютого 2017 року Україна відзначала День безпечного Інтернету. День безпечного Інтернету відзначається на другий день другого тижня другого місяця щорічно. Тисячі людей в усьому світі об’єднуються заради підвищення освіченості з питань безпеки онлайн та участі в заходах і активності в усьому світі.  

 День безпечного Інтернету (SID) організовано мережами Insafe та INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпеки та позитивного використання цифрових технологій, особливо дітьми та молоддю.

Ідея онлайн-безпеки еволюціонувала останні роки, змінюючи фокус від створення «безпечного» Інтернету до створення «кращого» Інтернету.

Станом на 2016 рік в Україні користувачами Інтернету були 44,1% населення. Значна частка користувачів — діти й молодь.

У звичному для суспільства значенні «права людини» зазнали й продовжують зазнавати впливу Інтернету як віртуального середовища, у якому можуть реалізуватися та порушуватися права і свободи людини.

Задля просування ідеї прав людини в Інтернеті міжнародними організаціями розробляються та впроваджуються рекомендації, конвенції, керівництва тощо. Питання прав людини в Інтернеті розглядаються в документах ООН, ЮНІСЕФ, Ради Європи, Європейської комісії та інших міжнародних організацій.

На ХХІ сесії ООН у 2012 році спеціальний доповідач з питань про заохочення і захист права на свободу думок та їх вільне вираження Франк Ла Рю зазначив, що немає необхідності вводити нові правозахисні стандарти для Інтернету, оскільки принципи і доктрини в галузі прав людини застосовуються як в режимі офлайн, так і в режимі онлайн. Значну увагу просуванню ідей реалізації, поваги та захисту прав й основних свобод людини в Інтернеті приділяє Рада Європи, членом якої Україна є з 1995 року.

У 2014 році Комітет міністрів Ради Європи приймає Рекомендацію CM / Rec (2014) 6 та зазначає, що держави-члени зобов’язані забезпечити для всіх права людини та основні свободи, закріплені в Європейській конвенції про захист прав людини. Це зобов’язання також діє в контексті використання Інтернету. У Рекомендації зазначено, що права людини та основні свободи належать як до офлайн, так і до онлайн. Незаконним є порушення прав людини та основних свобод під час роботи в Інтернеті.

На своїй ХХХІІ сесії 27 червня 2016 року Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію «Заохочення, захист і здійснення прав людини в Інтернеті», у якій підтверджує, «що ті ж самі права, які людина має в офлайн-середовищі, повинні також захищатися в онлайн-середовищі».

Варто зазначити, що поняттю прав дітей в онлайн-середовищі традиційно приділяють особливу увагу. У Рекомендаціях для розвитку дослідницької стратегії ЮНІСЕФ «Права дітей в цифрову еру» (2013) зазначається, що ЮНІСЕФ має можливість стати світовим лідером у захисті дитини онлайн. Зокрема це підкреслюється тим, що уряди країн вже стикаються з питанням застосування Конвенції ООН прав дитини до онлайн-середовища і сподіваються отримати роз’яснення щодо цього від ЮНІСЕФ.

Рада Європи в Керівництві з прав людини для Інтернет-користувачів також зазначає, що діти та молодь мають право на особливий захист і допомогу під час роботи в Інтернеті. Вони мають право на освіту, щоб захистити себе від Інтернет-загроз, і мають бути під особливим захистом від перешкод для свого фізичного, психічного й морального благополуччя, зокрема від сексуальної експлуатації та наруги в Інтернеті та інших форм кіберзлочинності.

У 2012 році Європейська комісія опублікувала Європейську стратегію для кращого Інтернету для дітей, щоб надати дітям цифрові навички та інструменти, розкрити потенціал Інтернету для інтерактивного, творчого та освітнього змісту.

У 2014 році Міжнародний союз електрозв’ язку і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з партнерами розробили Керівництво щодо захисту дитини в онлайнсередовищі для ІКТ індустрії. Зазначається, що компанії несуть відповідальність за дотримання і підтримку прав дітей. Важливо, що дані керівництва враховують вікові особливості дітей та ступінь їх досвіду й активності в мережі Інтернет.

Незважаючи на те що іноді онлайн-середовище вважається віртуальним, кожна людина, чиї права або свободи порушуються в Інтернеті, має право на ефективний засіб правового захисту як на національному, так і на міжнародному рівнях. Крім звернень користувачів безпосередньо до власників сайтів чи провайдерів, існує судова практика захисту прав людини, порушених онлайн.

Національний комітет Дня безпечного Інтернету в Україні рекомендує під час підготовки та проведення заходів із формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті дотримуватися певних принципів.

Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас та підтримаєте День безпечного Інтернету у всьому світі у вівторок 7 лютого 2017 року, й надалі будете зміною та об’єднанням для кращого Інтернету!

  • Визнання Інтернету як значущого чинника соціалізації

Урахування того, що Інтернет є важливою та невід’ємної частиною життя сучасної дитини, простором реалізації більшості фундаментальних прав дитини, зосередження на можливостях, які надає Інтернет, і його позитивному впливі на розвиток.

  • Сприяння обговоренню

 Учні мають можливість обговорювати безпосередній зв’язок теми зі своїм щоденним досвідом користування Інтернетом і плануванням подальших дій його безпечного використання, починаючи зі спілкування у соціальних мережах і завершуючи придбанням товарів онлайн.

  • Необмежене навчання

Учні мають можливість не погоджуватися з іншими та вільно висловлювати свої думки на визначенні питання, а не скеровуватися до єдиної «правильної» відповіді.

  • Позитивна атмосфера

Створення позитивного емоційного фону спілкування та навчання в роботі з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, надання стимулів, створення ситуацій успіху.

  • Відкритість і чесність

 Учитель повинен бути відкритим до думок, міркувань, коментарів, пропозицій учнів і чесно визнавати, якщо чогось не знає. Це краще, ніж робити вигляд обізнаності та потрапити у «пастку».

  • Надання інформації про механізми захисту та забезпечення підтримки

Учні повинні бути ознайомлені з тим, як повідомити про неналежний або нелегальний контент, який вони бачать у соціальних мережах чи на тих сайтах, якими вони користуються. Вони повинні отримати інформацію про організації, сайти, телефони гарячих ліній, де вони можуть отримати підтримку, якщо стали жертвою чиїхось дій в Інтернеті.

  • Наукова обґрунтованість інформації та відповідність потребам

Учитель повинен використовувати правдиву наукову інформацію для того, щоб запобігти поширенню пліток, стереотипів, упереджень. Школа може стати простором, де враховуються потреби сучасних дітей щодо практичних знань про безпечне користування Інтернетом.

Олена ЧЕРНИХ, національний координатор

Дня безпечного Інтернету в Україні, м. Київ

Газета «Директор школи» № 3-4, 2017