Автор: Бондаренко Людмила Іванівна

Інтегровані уроки  один з найефективніших шляхів розвитку свідомості  молодших школярів. Вони дають змогу розвивати свої здібності кожному учневі, опановувати програму в комплексі та доступному темпі.

Інтеграція  навчальних предметів – це вимога часу, мистецтво педагога, його креативність. Саме такі уроки стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативність учнів.

Зінтегровано :      

Навчання грамоти

Тема. Закріплення звукового значення букви Фф.

 Опрацювання текстів «Жирафи» і «Жарт»

 

Природознавство

Тема. Тварини. Різноманітність тварин у природі.

Мета:

  • навчальна: закріпити знання учнів про букву Фф та її звукове значення;

вправляти у виразному читанні текстів, усвідомлювати його зміст;

збагачувати активний словниковий запас, зв’язне мовлення;

ознайомити учнів з тваринним світом Африки , зокрема з життям жираф;

  • розвивати: мовленнєву компетенцію учнів, творчі здібності, фантазію, уяву, естетичні смаки, спостережливість, допитливість;
  • виховувати: бережливе ставлення до природи, любов до тварин.

Завантажити матеріал