Автор: Плугатарьова Надія Володимирівна

Мета проведення:

  • перевірка та закріплення знань, умінь і навичок, набутих вихованцями в процесі навчання;
  • розвиток творчого мислення, зорової пам’яті, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, акуратність і старанність у роботі);
  • формування компетентностей особистості в процесі допрофесійної підготовки за професією секретаря керівника.

Методи: репродуктивний; практичний; контролю і перевірки; стимулювання і мотивації; інструктаж.

виховні методи (стимулювання, емоційний вплив).

Тип заняття: контроль та оцінка рівня засвоєння знань.

Форма заняття: заняття-гра, заняття-змагання.

Завантажити матеріал