ЗАВУЧ №13

  • Мотивація учасників навчально-виховного процесу.

Робота з учителями

Досвід діяльності навчального закладу щодо вивчення методів стимулювання професійної діяльності вчителя, що впливають на внутрішню мотивацію, внутрішнє бажання та потребу педагога бути професійно-компетентним.

Щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі — тестування) передбачає виконання особами різної статі та віку комплексу тестів і нормативів для визначення рівня їх фізичної підготовленості.

Система тестування для категорій учасників складається за видами тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість, а за результатами тестування оцінювання проводиться за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький.

Починаючи з 2017 року, проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України стане основним показником системи контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я населення України, сприятиме формуванню в населення України потреби в руховій активності, формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України.

 

  • Методика проведення навчальної гри. Практичний порадник
  1. Класифікація педагогічних ігор.
  2. Загальні вимоги, цілі педагогічних ігор.
  3. Дидактичні ігри та методика їх проведення.
  4. Рольові ігри та методика їх проведення.
  5. Інтелектуальні ігри та методика їх проведення.
  6. Педагогічні ігри на різних уроках.
  7. Роль гри та творчих завдань у розвитку психічних процесів.

ЗАВУЧ №14

Тема номера «Музейна педагогіка». Досвід реалізації у ЗНЗ

Теоретичні засади створення педагогічної технології на основі музейної педагогіки. Поетапна реалізація технології

Технологія проведення моніторингового дослідження мотиваційних потреб школярів. Методичні рекомендації. Структурно-функціональна модель моніторингу. Паспорт, опис та результати дослідження

 газета «Завуч»