Управлінець і колективи. Особливості управління різними типами колективів

Кожна організація має специфічні, тільки їй властиві особливості, від урахування яких залежить успішна робота колективу в цілому.

Існують певні особливості керівництва колективами різних типів. Наприклад, управління жіночим колективом має свої особливості в порівнянні з керуванням колективом молодих співробітників або співробітників пенсійного віку.

Пропонуємо розібратися в деяких особливостях управління різними типами колективів.

Людина і управління. Значення людського фактора в процесі розробки і прийняття управлінських рішень

Кожне рішення відображає індивідуальність його ініціатора і систему його цінностей. Для людини характерні основні параметри мислення: глибина, широта, швидкість, гнучкість. Необхідно враховувати ці характеристики, щоб зрозуміти їх вплив на прийняття рішень.

газета «Управління освітою»