Технологія веб-квестів у навчальній діяльності для розвитку критичного мислення

Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів й форм організації навчальної діяльності. Навчання має розвивати критичне та творче мислення. Широке й ефективне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості студентів і викладачів, є важливим етапом реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких технологій, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу й синтезу, систематизувати й вирішувати поставлені задачі, є технологія web-квестів.

 Мозкосумісна фізика

Стратегія Brain-Based Learning через мережу Brain schools

Проблема дослідження мозку людини — одне з найбільш захопливих завдань, які коли-небудь поставали перед наукою. Адже все, що досі досліджувалося, — атом, галактика і мозок тварини — було простішим, ніж мозок людини. Із філософської точки зору невідомо, чи можливе в принципі вирішення цього завдання, адже крім приладів та методів основним засобом пізнання мозку залишається лише наш людський мозок.

газета «Фізика»