Автор: Ковалевська Вікторія Миколаївна

Мета:

опрацювати зміст кіноповісті «Україна в огні», удосконалювати вміння аналізувати літературний твір у єдності змісту і форми, визначати проблеми, які порушуються у творі, характеризувати образи, висловлювати власні роздуми про долю героїв твору та долю автора;

розвивати в учнів навички проведення самостійної пошуково-дослідницької  роботи, використовуючи додаткові джерела інформації; вміння учнів мислити, зіставляти, оцінювати події, вчинки, робити узагальнення й висновки;

виховувати почуття патріотизму та національної гідності.

Методична мета: використання  методу проектів на уроках української літератури

 

Завантажити матеріал