Дитина за своєю природою — дослідник, експериментатор. Вона намагається пізнати цей світ у всьому його розмаїтті. Щоб задовольнити природну потребу малюка в пізнанні сучасного світу, творчі і креативні педагоги використовують у своїй роботі інноваційні та розвивальні технології. Зупинімося детально на універсальній освітній технології, яка сприяє розвитку в дітей математичних знань і вмінь».

Освітню технологію «Кольорові палички Кюїзенера» розробив бельгійський учитель початкової школи Джордж Кюїзенер.

Основні переваги освітньої технології.

Універсальність. Застосування технології не суперечить іншим методикам, тому вона може використовуватися як окремо, так і в поєднанні з іншими, доповнюючи їх. Вона може використовуватися в дошкільних навчальних закладах.

Багатофункціональність. Вона є математичним посібником,  який дає змогу  підвести дитину до розуміння абстрактних і математичних понять. Створена безпосередньо для навчання математики та розвитку математичних здібностей у дітей, при цьому сприяє розвитку дрібної моторики, просторовому  та  зоровому  сприйняттю.

Доступність. Проста і зрозуміла дітям, сприймається як гра. Вона доступна для роботи з дітьми віком від двох років.

Ця технологія сприяє розвитку пізнавальних процесів — у дитини формуються уявлення про порівняння, аналіз, синтез, логічні дії, кодування й декодування.

У дітей розвиваються математичні знання та вміння (вчаться класифікувати, узагальнювати, здійснювати серіацію):

а) діти усвідомлюють поняття «більше — менше», вчаться визначати розташування предметів «праворуч — ліворуч», «між», «попереду», «позаду»,  «довше», «коротше», «вище», «нижче»;

б) у дітей формуються уявлення про послідовність чисел першого десятка, знання про склад числа (у межах 10);

в) діти вчаться ділити ціле на частини й вимірювати об’єкти умовними мірками, вони можуть у процесі цієї практичної діяльності засвоїти деякі найпростіші види функціональної залежності;

г) діти усвідомлюють прийоми додавання, віднімання чисел першого десятка.

У дітей розвиваються психічні процеси: сприймання, мислення, зорова і слухова пам’ять, увага, уява.

Методика сприяє розвитку дитячої творчості, розвитку фантазії та уяви, а також пізнавальної активності. У дітей розвиваються соціальні навички та вміння: вони вчаться працювати в колективі, навчаються бути соціально активними.

Починаючи роботи за цією технологією, педагог повинен ґрунтовно  підійти  до  підготовчого  етапу, а саме ознайомитися з методикою використання технології, що описана в книзі В. П. Новікової та Л. І. Тихонової «Розвивальні ігри та заняття з паличками Кюїзенера. Для роботи з дітьми 3—7 років», де детально розписано основні завдання, основні етапи  роботи,  а  також  прописано,  який  наочний і  практичний  матеріал  треба  використовувати.

Палички Кюїзенера, або як їх ще називають «числа в кольорі», кольорові палички, кольорові числа, — це дерев’яні або пластмасові палички, різні за кольором і довжиною. Довжина паличок коливається від 1 до 10 см. При цьому кожна паличка має свій колір і позначає певне число. Найменша — біла, вона позначає число 1, далі рожева — позначає число 2, далі блакитна, червона, жовта тощо.

Палички Кюїзенера можна придбати в Інтернет-магазині або виготовити самостійно з кольорового картону.

Розгляньмо основні етапи роботи та завдання, які вирішують під час використання паличок Кюїзенера в різних вікових групах.

На першому етапі роботи палички використовують просто як ігровий матеріал. (Вік дітей може коливатися від 2 до 4 років.)

Діти граються з паличками, як зі звичайними кубиками, створюють різні конструкції та прості зображення предметів і образів. Під час практичної діяльності вони вчаться орієнтуватися на якісні характеристики паличок — матеріал, колір, розмір, форму.

ЕТАПИ РОБОТИ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ДЖОРДЖА КЮЇЗЕНЕРА

 На першому етапі роботи педагог:

 • ознайомлює з поняттям «колір» (учить розрізняти колір, класифікувати палички за кольором);
 • ознайомлює з поняттям «множина» (учить розрізняти «один», «багато», створювати множину);
 • ознайомлює з поняттям «величина» (вправи на порівняння паличок за висотою, довжиною, шириною);
 • розвиває просторові уявлення (ліворуч, праворуч, вище, нижче тощо);
 • ознайомлює з послідовністю цифр числового ряду (від 1 до 5) на основі паличок.

У роботі з паличками Кюїзенера на цьому етапі педагогові стануть у пригоді альбоми під назвою «Чарівні доріжки» та «Дім із дзвоником».

Пройшовши з дітьми перший етап роботи, можна поступово переходити до другого етапу роботи.

На другому етапі роботи педагог уже вирішує такі математичні завдання:

 • розвиває вміння дітей ділити ціле на частини;
 • учить вимірювати об’єкти;
 • учить засвоювати прямий і зворотний рахунок;
 • учить визначати склад числа (з одиниць і двох менших чисел);
 • учить арифметичних дій додавання й віднімання.

Вирішуючи математичні та творчі завдання, на цьому етапі педагог може вдало використовувати альбоми «На золотому ґанку» та «Крамниця посуду».

На другому етапі палички Кюїзенера використовують уже на заняттях із математики як засіб навчання математики. Просторово-кількісні характеристики для дітей не настільки є зрозумілими, як колір, форма, розмір. Відкрити та зрозуміти їх дитина може лише спільно з дорослим. При цьому дорослий не обмежується зовнішнім демонструванням і не пропонує готові варіанти вирішення завдань, а дає можливість вибирати дію самій дитині. Тоді діяльність буде радісним відкриттям нового. Дитина швидко навчиться переводити (декодувати) гру кольору палички в числові взаємозв’язки, осягати закони загадкового світу чисел.

Звичайно, використання паличок Кюїзенера не обмежується лише використанням на заняттях із математики. Педагог може використовувати їх в індивідуальній і в повсякденній практичній роботі з дітьми.

Одним із секретів успіху є постійне використання паличок у практичній роботі — це потрібно для того, щоб дитина не втратила набуті навички та вміння.

 

ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ 3—5 РОКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА

• Закріплення уявлень про величину (довгий — короткий, широкий — вузький, високий — низький, великий — маленький).

• Розвиток здатності групувати предмети за кольором і величиною.

• Освоєння способів вимірювання за допомогою умовної мірки.

• Розвиток кількісних уявлень (ознайомлення з числами в межах п’яти на основі вимірювання й кольору); здатності розрізняти кількісний і порядковий рахунок, встановлювати рівність і нерівність двох груп предметів.

• Розвиток уміння розрізняти й називати у процесі моделювання геометричні фігури: квадрат, прямокутник, трикутник.

• Ознайомлення з просторовими відношеннями (ліворуч, праворуч, угорі, внизу, на, під, поруч

Ігри та заняття з кольоровими паличками з дітьми віком 3—5 років

 Змійка

Мета: учити дітей складати групу з окремих предметів; закріплювати поняття «один» і «багато»; учити порівнювати предмети за довжиною, позначати словами результат порівняння: довший, коротший, рівні за довжиною.

Матеріал: кольорові лічильні палички: для однієї групи дітей — 4 рожеві, для іншої — по 4 блакитні.

Хід гри

Діти сидять  парами,  навпроти  одне  одного. В однієї дитини — 4 рожеві палички, в іншої — 4 блакитні. Педагог пропонує викласти на столі змійку з піднятою головою (так наголошують, що одна паличка повинна стояти вертикально).

Запитання й завдання

 • Якого кольору палички?
 • Скільки рожевих паличок? Скільки блакитних?
 • Покажіть пальчиком довжину вашої змійки.
 • Чия змійка довша? Чия коротша?

У кого більше

Мета: закріплювати назву геометричної фігури «трикутник»; учити складати фігуру з паличок, порівнювати фігури за величиною; розвивати уяву.

Матеріал: кольорові лічильні палички: для однієї групи дітей — 3 жовті, для іншої — по 3 червоні.

Хід гри

Педагог пропонує дітям викласти з паличок трикутник.

Запитання й завдання

 • Якого кольору трикутники?
 • У кого з вас трикутник великий? У кого маленький?
 • Які трикутники за величиною?
 • Чому вийшли різні трикутники?
 • Подивіться на свої фігури і скажіть, що ще може бути такої форми? (Хустинка, ковпак, ялинка).

Різноколірні вагончики

Мета: учити дітей класифікувати предмети за кольором і довжиною; учити працювати за алгоритмом; порівнювати предмети за довжиною; визначати, у якому поїзді більше вагонів без лічби («стільки, скільки…», «порівну»).

Матеріал: кольорові лічильні палички: 5 блакитних, 5 жовтих, 1 рожева (на кожну дитину).

Хід гри

Діти сидять навпроти одне одного.

У  кожної  дитини  набір  паличок:  5  блакитних, 5 жовтих, 1 рожева.

Запитання й завдання

 • Скільки всього паличок на таці?
 • Відкладіть блакитні палички в один бік, а жовті — в інший.
 • Скільки паличок кожного кольору?
 • Загадка: у полі драбина лежить, будинок по драбині біжить. Що це? (Поїзд.)

Педагог пропонує дітям викласти з паличок поїзд. Рожева паличка — паровоз, вагончики будуть чергуватися: блакитний — жовтий і так до кінця.

Після завершення роботи педагог уточнює:

 • Чий поїзд довше?
 • Назвіть по порядку колір кожного вагона.
 • Що ви можете сказати про вагончики, порівнявши їх?
 • Перевірте одне в одного, чи правильно чергуються вагони за кольором.

Стовпчик 

Мета: учити дітей класифікувати предмети за висотою, порівнювати, який вищий, нижчий, які однакові за висотою, розвивати дрібну моторику.

Матеріал: кольорові лічильні палички: червоні і блакитні; картка.

Хід гри

Педагог пропонує кожній дитині взяти дві палички різних кольорів і порівняти їх за висотою (палички можуть бути розташовані вертикально або горизонтально).

Завдання

 • Покажіть пальчиком висоту кожної палички від низу до верху.
 • Поставте спочатку високий стовпчик, потім нижчий.
 • З якого боку стоїть високий стовпчик? А з якого боку стоїть нижчий?

Дітям пропонують викласти паркан із паличок і розповісти, як вони розташовані («поруч», «одна до іншої», «по черзі: висока, низька»).

 Сушимо рушнички

 Мета: учити дітей порівнювати предмети за довжиною, знаходити схожість між предметами, класифікувати предмети за довжиною й кольором, позначати результати порівняння словами (довше — коротше, рівні за довжиною).

Матеріал: кольорові лічильні палички: 1 коричнева, 5 жовтих, 5 червоних (на кожну дитину).

 Хід гри

На тарілочці лежать палички двох кольорів.

Завдання

 • Відкладіть однакові за довжиною палички.

Якого вони кольору?

 • Що треба зробити, щоб дізнатися, яких паличок більше? (Покласти палички одного кольору під паличками іншого кольору.)
 • Скільки довгих (коротких) паличок? (Багато, мало, порівну.)
 • Покладіть коричневу паличку перед собою. (Показати.) Це — мотузок. Жовті й червоні палички — рушнички. Повісимо рушнички сушитися на мотузці. Спочатку повісьте довгий, потім короткий, знову довгий рушник. Який тепер треба вішати рушник? (Короткий.) Розвісьте усі рушнички. Торкаючись пальцем до рушничка, називайте його колір: жовтий, червоний, жовтий…

 

Інга КАМЯНЧЕНКО, учитель-дефектолог ДНЗ № 263, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Газета «Дефектолог» №4, 2017 р.