Автор: Дульська Марина Павлівна

Тема. Закріплення таблиці множення і ділення. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 та ділення на 5.

Мета. Формування ключових компетентностей:

вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії;

загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися;

соціальної – проектувати стратегії поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших;

громадянської – знати свої обов’язки на уроці, виробляти раціональні прийоми виконання завдань;

предметних компетенцій:

узагальнювати та закріплювати таблиці множення та ділення до 5;

удосконалювати обчислювальні вміння та навички виразів, де є дії різного ступеня та дужки;

розвивати вміння розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів;

спонукати знаходити предмети в оточуючому житті, що схожі на геометричні тіла;

перевірити вміння знаходити периметр прямокутника та будувати відрізки;

виховувати бажання здобувати знання й цінувати їх значення в житті.

Завантажити матеріа