Булах Марина Василівна

Сьогодні головною метою діяльності будь-якого закладу освіти є формування і розвиток фізично та морально здорової, високоінтелектуальної, конкурентоспроможної особистості з громадянською позицією, готової до свідомого вибору свого місця в житті, здатної до постійного саморозвитку, самовиховання і самореалізації, яка у своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими цінностями і глибоко розуміє традиції свого народу.

Завантажити матеріал