«Профтехосвіта» № 9

У спеціальному випуску журналу «Профтехосвіта», пропонуємо досвід профтехосвітян Закарпатської області.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ПТНЗ в умовах модернізації професійної освіти

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області проводить системну роботу з педагогічними кадрами ПТНЗ щодо підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, практикуючи організацію низки заходів як у рамках соціального партнерства з підприємствами, так і на базі професійно-технічних навчальних закладів регіону. Про досвід організації такої діяльності НМЦ ПТО у Закрпатській області читайте у статті.

Співпраця із соціальними партнерами – шлях до відновлення робітничого потенціалу. З досвіду Хустського професійного ліцею сфери послуг

Педагогічний колектив ліцею чітко усвідомлює, що в нинішніх умовах ринку праці суттєвим чинником підвищення якості професійного навчання, адаптації молодих робітників до нових економічних умов та закріплення їх на робочих місцях є соціальне партнерство. Важливого значення тут набуває соціальна функція професійної освіти, сутність якої полягає в забезпеченні високого рівня соціального захисту випускників ліцею на основі здобуття ними якісної професійної освіти. Крім того, соціальне партнерство колективів сприяє обґрунтованому розподілу та працевлаштуванню працівників, зростанню ефективності роботи підприємств.

Стреси та емоційне вигорання педагога. Тренінгове заняття з педагогічними працівниками

Професійна діяльність педагога в усі часи була однією з найбільш емоційно напружених. Це пов’язано з великою кількістю непередбачуваних та неконтрольованих комунікативних ситуацій із нерегламентованим режимом роботи, високою мірою особистісної відповідальності викладача. Педагогічні працівники постійно знаходяться в емоційно насиченій атмосфері, свідченням цьому є інтенсивне й тісне спілкування з учнями, батьками, колегами, що призводить до емоційного вигорання. Автор статті дає практичні поради щодо профілактики емоційного вигорання педагогічних працівників та пропонує розробку проведення одного з тренінгових занять.

журнал «Профтехосвіта»