Вікторина
Наталя Лемешенко,учитель української мови та літератури СШ №63, м.Маріуполь, Донецька обл.

Семен Скляренко – український письменник,

автор історичних романів та белетрист

(1901 – 1962)

 

 1. Коли і де народився Семен Дмитрович Скляренко?

Відповідь. Семен Дмитрович Скляренко народився 26 вересня 1901 року в селі Прохорівці (тепер Драбівського району) на Черкащині в бідній селянській родині.

 1. Де навчався і працював С. Скляренко?

Відповідь. Спочатку Семен навчався в місцевій школі, потім – у Золотоніській гімназії. Уже в той час він багато читав, захоплювався літературою. Після закінчення гімназії 1919 року юнак повертається до рідного села. Працює бібліотекарем, учителем, водночас друкується в періодичній пресі. 1921 року Прохорівський комнезам посилає С. Скляренка вчитися до Київського політехнічного інституту, а через півроку його призивають в армію. 1926 року С. Скляренко повертається в Україну, працює в черкаській газеті “Радянська думка”, пізніше – в київській “Пролетарській правді”.

 1. Коли вперше були надруковані його вірші і оповідання?

Відповідь. 1918 року побачили світ його перші вірші й оповідання. Пізніше С.Д. Скляренко публікує свої поезії, нариси, оповідання і в київських виданнях: “Селянській газеті”, альманасі “Вир революції”.

 1. Коли побачила світ перша повість “Тиха пристань”?

Відповідь. У 1929 року.

 1. Які твори С. Скляренка з’являються в 30-х роках?

Відповідь. 1930 – друга повість “Матрос Ісай”. У цих творах С. Скляренко намагався відтворити життя українського народу у перші пореволюційні роки. Ці твори одразу були схвалені офіційною критикою, оскільки вони задовольняли вимоги існуючої тоді ідеології: “оспівували велич здобутих перемог, стійкість бійців революції”. У тридцятих роках С. Скляренко створив трилогію про події громадянської війни і революції в Україні (“Шлях на Київ”, “Микола Щорс”, “Польський фронт”). Ці твори і їх автор теж “здобули широке визнання”, “стали значним досягненням української радянської літератури”.

 1. Які твори С. Скляренко написав в роки Великої Вітчизняної війни?

Відповідь. Під час війни письменникові довелося служити військовим кореспондентом, що допомогло прозаїкові зібрати величезний матеріал для своїх творів. Кращі нариси, оповідання, написані С. Скляренком у роки війни, ввійшли до збірок “Рапорт”, “Орлині крила”.

 1. Найбільшим здобутком Скляренка-прозаїка стали його твори на історичну тему. Назвіть їх.

Відповідь. Найбільшим здобутком Скляренка-прозаїка стали його твори на історичну тему “Святослав” (1959) і “Володимир” (1962). Не судилося письменникові завершити трилогію з історії Київської Русі – написати роман про Ярослава Мудрого.

 1. Коли помер талановитий романіст?

Відповідь. 7 березня 1962 року.

 1. Назвіть ідею твору “Святослав”.

Відповідь. Ідея твору – показ могутності давньої Русі, прагнення руського народу до миру.

 1. Яким показав Скляренко у своєму творі Київського князя Святослава.

Відповідь. Київський князь в його зображені – не тільки хоробрий воїн, а й патріот, державний діяч, котрий усвідомлює завдання молодої своєї держави і бореться проти ворога слов’янських народів – Візантії. Протиставлення двох світів – Русі, державність якої ще тільки формується, і Візантії з її хижацьким намаганням розширювати свої володіння за рахунок інших – складають одну з ідейних основ роману. “З одного боку, – зазначає критик О. Білецький, – світанкова зоря – Русь, з другого – пишне згасання дня, що затяглося довго, але вже криє в собі передвістя глибокої і глухої ночі. Це Візантія. З одного боку – відкрите “іду на ви”, з другого – облесливі слова й постійна готовність всадити ніж у спину…”.

 1. На чому будується сюжет роману “Святослав”?

Відповідь. Сюжет роману “Святослав” будується на скупих літописних відомостях про князювання Ольги, Святослава в Києві. Автор виокремлює з їхнього життя лише деякі епізоди, щоб розповісти про обновні етапи життя Київської Русі другої половини X століття.

 1. Як називається перша книга роману.

Відповідь. “Княгиня і рабиня” – так називається перша книга роману, в якій центральне місце посідає поки не Святослав, а протиставлені одна одній сувора і рішуча в державних діях, у турботах про єдність і порядок Руської землі Ольга і її старанна служниця, віддана в своїй любові до Святослава Малуша. У цій книзі автор показує Святослава в пору його молодості і палкого кохання до ключниці Малуші.

 1. Назвіть другу книгу роману.

Відповідь. Друга книга роману (“Над морем Руським”) зображує князя Святослава в останні чотири роки його життя, в боротьбі проти печенігів та ромеїв, у походах до Болгарії. Тут герой виступає вже як учасник великих подій, як історичний діяч, котрому доводиться розв’язувати складні державні та військові питання. Письменник детально змалював поганські ритуали, народні обряди, звичаї. Він зумів образно осмислили тогочасні містичні вірування і відтворити їх у романі, домігся успіху в мовній характеристиці героїв.

 1. Скільки років працював С. Скляренко над другою частиною задуманої ним трилогії “Володимир”? Які герої діють у цьому романі?

Відповідь. Три роки працював С. Скляренко над другою частиною задуманої ним трилогії – “Володимиром”. У цьому творі діють герої першого роману: Добриня, Микула, Віста, Бразд, Сварг, Малуша, Давило. “Володимир” за темою, образами логічно продовжив “Святослава”. З багатої біографії князя прозаїк вибрав тільки окремі моменти. У першій книзі “Син рабині” розповідається про боротьбу за київський престол між підступним Ярополком, який зрадив заповіт батька – дбати про єдність Русі, і Володимиром, який здобуває перемогу. У другій частині “Василевс” висвітлюється державна діяльність Володимира. В епілозі “У Берестовому” відтворено останній період життя Володимира, його особисту драму – князя гнітять жорстокі чвари між його синами в боротьбі за владу. У Берестовому і помирає великий князь землі Руської.

 1. Чому історичні твори Семена Скляренка продовжують жити і сьогодні?

Відповідь. Написані ним твори про князів Святослава і Володимира продовжують жити, вони близькі нам і сьогодні, тому що цікаво, правдиво розповідають про давноминулі часи, дають можливість читачеві відчути ту епоху, наповнену благородними ідеями боротьби за свободу і щастя народу. У цих романах С. Скляренко виступив і як талановитий митець, і як вдумливий дослідник історії.

 1. Розкажіть про вшанування Семена Скляренка.

Відповідь. У Києві в Оболонському районі є вулиця Семена Скляренка; бібліотека на вулиці Олеся Гончара, 75В. У Золотоноші іменем письменника названо місцеву гімназію.

На фасаді будинку, де мешкав письменник встановлено пам’ятну дошку.

 

 

Використані джерела

 

 1. Енциклопедія “Черкащина”. Упор. В. Жадько. К., 2010.
 2. Жадько В. Некрополь на Байковій горі. К., 2008.
 3. Жадько В. Український некрополь. К., 2005.
 4. Енциклопедія українознавства. 2003.
 5. Жадько В. Байковий некрополь. К., 2005.