ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У 8 КЛАСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Людмила Щербак , учитель географії  Біловодської гімназії, Луганська обл.

Актуальність теми дослідження. Географія – це єдиний шкільний курс, що дає просторові уявлення про земну поверхню, забезпечує наукове сприйняття навколишнього світу, формує цілісну географічну картину світу. Вивчення географії розвиває пізнавальний інтерес у школярів, розширює їх світогляд, сприяє уявленню та розумінню географічних явищ, об’єктів та проблем сучасного суспільства, формує ставлення до планети як до спільного дому.
Сучасних умовах масової комп’ютеризації та перенасичення суспільства інформацією виникає проблема у зацікавлені дітей у вивченні шкільних предметів. Тому перед освітньою системою постає проблема пошуку нових форм, методів та прийомів навчання, що можуть зацікавити дітей освітнім процесом. Не винятком є і географія, яка в умовах сучасності зазнає великих методичних змін в сторону інформатизації навчального процесу.
Що стосується екологічної освіти на уроках географії, то можна зазначити, що сучасна молодь дуже прагматична у ставленні до природи. На сьогодні занадто часто трапляються випадки недбалого ставлення до природи, що свідчить про відсутність у більшості людей екологічних знань і переконань. Одним із чинників, що визначає перспективи буття української нації, є екологічна освіта, метою якої є формування теоретичного рівня екологічної свідомості, певних знань і практичних навичок раціонального природокористування.
Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання — виховати молодь, яка має не лише певні теоретичні знання, а формувати особистість, яка широко застосовує отриманні знання на практиці.

Завантажити файл