Вікторія Ковалевська, викладач Краснокутського ПАЛ, Харківська обл. 

Тема. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації в новелі Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

    Любов – це, люди, діло не осудне

По всі віки. Вовік віків. Амінь.

Л.Костенко «Маруся Чурай»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Мета: розкрити ідейно-художній зміст твору, поглибити поняття про новелу, удосконалювати навички учнів аналізувати твори малих жанрів, визначати проблематику твору, характеризувати образи, висловлювати власні роздуми про долю героїв твору;

розвивати в учнів навички проведення самостійної пошуково-дослідницької  роботи, використовуючи додаткові джерела інформації; вміння учнів мислити, зіставляти, оцінювати події, вчинки, робити узагальнення й висновки;

виховувати кращі моральні якості, усвідомлення потреби в загальнолюдських цінностях (совість, вимогливість до себе, любов, толерантність, повага до почуттів іншої людини тощо)

Методична мета: використання  методу проектів на уроках української літератури

Методи проведення:

–  словесний: розповідь з елементами бесіди, пояснення;

–  наочний:  портрет Григора Тютюнника,  слайди презентацій, виставка книг письменника, ілюстрації до новели; відеозапис вистави  «Три зозулі з поклоном»;

–  практичний: робота з опорним конспектом, текстом новели «Три зозулі з поклоном»,     розробка словника термінів,  презентацій; робота з довідковою літературою, словниками («Словник літературознавчих термінів», «Тлумачний словник української мови»), хрестоматіями, підручником, Інтернет-ресурсами тощо;

–  пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький

Обладнання: підручник «Українська література. 11 клас» за загал. редакцією Р.В. Мовчан. 2000р., опорний конспект, портрет письменника,  комп’ютерна  техніка,  проектор,  ілюстративний  матеріал, виставка творів Григора Тютюнника, мультимедійна презентація,  «Словник літературознавчих термінів», аудіозапис поезії Ліни Костенко «Не знаю, чи побачу Вас, чи ні», пісні «Летіла зозуля через мою хату», відеозапис вистави  «Три зозулі з поклоном»

Словник термінів: новела, художня деталь, символ, автобіографічний твір, образ оповідача
Завантажити файл