Наталія Черненко, Тетяна Ільченко, вчителі математики Білоцерківського НВО «Ліцей-МАН», Київська обл.

Дидактика

   Автори статті пропонують дидактичні матеріали для оптимізації процесу розв’язування задач з геометрії у 8 – 11 класах.        Передбачається, що схеми будуть розмножені і надані для користування кожному учневі. Цей довідковий матеріал допоможе систематизувати й узагальнити теоретичний матеріал з кожної теми, стане своєрідним ключиком, що відкриє будь-які дверцята у справі розв’язування задач з геометрії.
В умовах сьогодення на питання: «Як навчати?» актуально звучать цінні дидактичні заповіді В.О. Сухомлинського: «Немає абстрактного учня…Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумній праці. А це означає, що в навчанні має бути індивідуалізація – і у змісті розумової праці, і в характері завдань, і в часі» («Сто порад учителю»).
З огляду на проблему учнівської споживацької психології на момент входу до самостійного життя все важче вдається здійснювати мотивацію до інтенсивної навчальної діяльності старшокласників. В умовах загубленого інтересу до знань, через невміння вчитися й долати труднощі пізнавальної діяльності, великий обсяг та складність матеріалу, який треба засвоїти та запам’ятати, педагогічну  організацію навчального процесу без опори на бажання й мотиви учнів, недостатність сучасних матеріальних засобів  навчання назріло серйозне протиріччя між роллю уроку в системі освіти і  байдужістю до нього в сучасних умовах. Одним із шляхів виходу із цього становища є особистісне спрямування навчально-виховного процесу через інтенсифікацію навчання.
Важливу роль у цьому відіграє система правильного розподілу навчального матеріалу. Як отримати надлишок часу, який дозволить учителю частіше повертатись до пройденого матеріалу, допоможе перетворити процес навчання та контролю у струнку систему? Одним із можливих шляхів інтенсифікації навчання є швидке просування вперед при вивчені теоретичного матеріалу за рахунок об’єднання в єдине ціле багатьох взаємопов’язаних пунктів. Але при традиційній системі навчання пояснення великої частини теоретичного матеріалу погано засвоюється учнями. Допомогу в розв’язанні цієї проблеми надають опорні конспекти (див. схеми) навчальних тем. Адже:

  • у схемах закодована необхідна для засвоєння навчального матеріалу інформація;
  • схеми підвищують ефективність викладання математики шляхом організації навчального матеріалу в дидактично укрупнені теми;
  • схеми перетворюють контроль над роботою учнів у струнку систему, яка не передбачає перевантаження учителя та учня, допомагає вести строгий тематичний контроль знань, умінь та навичок;
  • схеми розвивають розумову самостійність як здатність досконало оволодівати загальними вміннями і навичками;
  • схеми забезпечують засвоєння знань і можливість їх творчого застосування в знайомих, незнайомих ситуаціях;
  • схеми зручні для роботи, утворюють цілісну картину всієї навчальної теми;
  • схеми надають можливість для самостійного вивчення частини матеріалу;
  • схеми – це ґрунтовний, комплексний довідник для систематизації, узагальнення та повторення вивченого.

    Використовувати опорні схеми можна у різні способи. Підчас вивчення теоретичного матеріалу учень може на схемі побачити його роль у темі. Під час розв’язування задач формули і основні теореми допоможуть учневі побудувати правильний ланцюжок логічних міркувань та впоратись із завданням.

Матеріали, пов’язані між собою, утворюють блоки одного кольору.
Для успішного використання схем у роботі на початку вивчення теми необхідно забезпечити учнів кольоровими роздруківками схем. Учні працюватимуть з цими аркушами до кінця вивчення теми. Потім аркуші з усіма темами утворять опорний конспект з усього курсу геометрії, який буде зручно використовувати при підготовці до іспитів різних типів.
Пропоновані матеріали пройшли багаторічну апробацію у власній педагогічній діяльності та забезпечили високі результати навчання учнів.
Сподіваємось, що надані матеріали сприятимуть ефективній навчальній діяльності і Ваших учнів, шановні колеги!
Загрузити файл