Людмила Шохіна, учитель початкових класів ЗОШ I—III ст., м.Бровари, Київська обл. 

 

Інноваційний шлях – це гуманістичний шлях.

Гуманістичний підхід зберігає, розвиває, захищає дитину.

Освіта має бути зорієнтована на гуманізацію всієї системи морального виховання, в центрі якої особистість школяра. Гуманістичний підхід у вихованні передбачає не придушення особистості, а сприймання і поводження з кожною людиною як найвищою цінністю. В процесі формування особистості стає виховання загальнолюдських цінностей (доброти, милосердя, толерантності та інше).

Навчання в початкових класах – період прищеплення основних моральних правил. Саме в цей час відбувається інтенсивне накопичення морального досвіду поведінки, створюються сприятливі умови для розвитку провідних якостей особистості, моральної свідомості, становлення моральних знань учнів.

У дітей молодшого шкільного віку недостатньо розвинута здатність до саморегуляції поведінки, самоконтролю; цим пояснюється імпульсивність, нестриманість, короткочасність вольових проявів у поведінці. Опора для морального виховання учнів початкових класів – відсутність у них негативних стереотипів поведінки, головний орієнтир у них – думка дорослого.

Шестилітки можуть висловити своє розуміння значень елементарних моральних норм, таких, як доброта, правдивість, сміливість, ввічливість, піклування та ін. Вміють навести приклад з власного досвіду чи з дитячої літератури, мультфільмів: «Мишеня допомагало кротику – воно добре», «Червона Шапочка турботлива, бо провідувала хвору бабусю», «Кіт Леопольд пропонував мишенятам жити дружно, не ображав їх».

Традиційним методом моральної освіти є етична бесіда. Теми можуть бути різноманітними: про дружбу і товариськість, наприклад «Твої однокласники», про правдивість і чесність. (Хочу, не хочу і треба) тощо.

Основне завдання етичної бесіди в початкових класах – не тільки накопичення моральної інформації, а й встановлення зв’язку між одержаною інформацією і наступною діяльністю.

Але словесні методи обов’язково мають підкріплюватися життєвими ситуаціями. Це доручення (чергування), показ, вправи. (У дверях пропусти старших, допоможи вдягнутися дівчатам, гостям та ін.)

Ситуації морального вибора допомагає дитині з повагою ставитися до іншої людини, формує її здатність до позитивних вчинків. (Ваш товариш довго хворів. Та ось, нарешті, прийшов. Як ви його зустрінете? Що скажете?)

Естетичні почуття дітей виховуються на уроках образотворчого мистецтва, музики, читання, у зв’язку з розв’язанням екологічних проблем на уроках природознавства.

Пропозиція: потреба створення варіанту програми з етичного виховання як окремого навчального предмета.

Виховання ввічливості – багатогранна моральна категорія. Правила ввічливості засвоюються за допомогою вправ у процесі навчання. Наприклад, вправи, що формують уміння ввічливо вітатися. – Які вітання ви знаєте? Яким надаєте перевагу?

Вправи на формування ввічливого спілкування.

  • Використайте такі слова, звертаючись до інших людей: пробачте, перепрошую, скажіть, будь ласка, вибачте і т.д.