Інна Ятел, учитель математики, Маловисківська загальноосвітня школа—інтернат, Кіровоградська обл.,

Мета уроку:
навчальна: узагальнення та поглиблення знань учнів про похідну та її застосування; встановлення міжпредметних зв’язків математики та інших наук; інтеграція та застосування теоретичних знань на практиці;
розвивальна: розвиток самостійної та пізнавальної діяльності учнів,  логічного та творчого мислення, просторової уяви; уміння спостерігати та аналізувати навколишні явища, раціонально використовувати робочий час, реалізовувати практичні зв’язки курсу математики і фізики з майбутньою професією; сприяння розвитку обчислювальних навичок учнів, математичної мови;
виховна: виховання ерудованості, наполегливості, красномовності, естетики викладу думки;  сприяння  розвитку інтересу до математики та фізики.

Тип уроку: конференція
Основні терміни і поняття, використані на уроці: похідна, правила диференціювання; миттєва швидкість, кутова швидкість, прискорення, робота, потужність, сила, кількість теплоти, густина, сила струму.
Форми роботи: індивідуальна, групова, колективна
Обладнання: комп’ютер, проектор, учительська презентація, підручники з фізики та математики, учнівські презентації,

Учні повинні знати:

  • означення похідної, таблицю похідних, правила диференціювання;
  • мати уявлення про застосування похідної для розв’язання задач з фізики й техніки;
  • вміти користуватися засобами інформації для самостійного здобування знань;
  • зіставляти процеси реального життя з математичними поняттями.

                                                Епіграф уроку:

„…без математики, без фізики жодна наука, жодне виробництво не може успішно розвиватися”

                                                                     (Ю.О.Митропольський).

„ Математику слід вивчати ще й з тією метою, щоб набуті знання були достатні для звичайних потреб у житті”

(М.І.Лобачевський)
Завантажити файл