Олена Євтушенко,  учитель географії  Білопільської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2 ім. С.М.Гордієнка,  Сумська обл. 

    Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на вхід у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально – виховного процесу з географії.  Так у  Концепції «Нової української школи», що було презентовано Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич 18 серпня 2016 року (набирає чинності з 2018 року),  прописано формулу нової української школи, що складається із 8 ключових компонентів. У першому з них виділено 10 ключових компетентностей, серед яких – компетентність у природничих науках і технологіях [1]. Тобто сьогоднішній вчитель географії має сформувати природничу компетентність учня – динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно проводити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [2]. Саме так це поняття сформульоване у новому Законі України «Про освіту».
Завантажити файл