Юлія Юхименко, учитель біології СЗШ № 258, м. Київ 

Той, хто серйозно прямує до пізнання істини, не повинен займатися якоюсь однією наукою, бо всі вони тісно взаємопов’язані.
Рене Декарт

 Інтеграція (від лат. “повний, цілісний”) – це створення нового цілого на основі виявлення однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів, видів діяльності). З позиції педагогічних наук інтеграція – це процес взаємопроникнення наук, не розчинення одне в одному, а об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, внаслідок якого основні компоненти дисциплін синтезуються в цілісну систему.

Школа «майбутнього» обов’язково передбачає створення всеохоплюючого розуміння природних явищ і процесів. Для цього потрібно використовувати міжпредметні зв’язки. Знання не мають бути в учнів абстрактними, далекими від реальності, не узагальненими, адже сучасні діти живуть в еру отримання великого обсягу інформації, їм необхідно навчитися її систематизувати, аналізувати, виявляти логічні послідовності. Ідея такого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині досягнення власної мети.
Завантажити файл