Галина Семенова, учитель англійської мови ССЗШ №5, м.Львів

Мета:

  • перевірити знання дітей по пройденим темам.
  • формування і розвиток навичок говоріння, аудіювання;
  • розвиток здібностей до логічного викладу, розвиток здібностей здійснювати репродуктивні і продуктивні мовні дії; розвивати мовну здогадку, пам’ять, логічне мислення, вміння спілкуватися, використовуючи мінімум мовних і мовних засобів для вирішення комунікативних завдань ;, розвивати вміння брати участь в колективних формах спілкування, узагальнювати отримані відомості; розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення; закріпити лексику дітей по тема: “Частини особи” (Face), “Тварини” (Animals), “Їжа” (Food), “Кольори” (Colours), “Числівники” (Numbers);
  • активізувати вживання в мові дітей граматичних структур: “I can …”, “I see …”, “This is …”, ‘Is it …? “” It is … “;
  • закріпити вміння дітей вважати англійською мовою (від 1-10)
    Завантажити файл