Ольга Горбач, учитель англійської мови Чернігівського ліцею №22

Мета: навчити учнів розповідати про цікаві та екстремальні види спорту у Великобританії.
Задачі:
практична: активізувати лексико-граматичний матеріал з теми, продовжити вчити використовувати нові лексичні одиниці в усному та писемному мовленні, практикувати усне монологічне та діалогічне мовлення з теми (вчити учнів ставити та відповідати на запитання, висловлюватись з заданої теми), вчити сприймати іншомовний текст на слух та вилучати з нього необхідну інформацію, вчити будувати власне висловлювання спираючись на план;
розвиваюча: розвивати пам’ять, увагу, швидкість реакції, вчити працювати в парах та групах;
виховна: виховувати інтерес до спорту та прищеплювати навички здорового способу життя.

Тип уроку: узагальнюючий урок з теми “Спорт у Великобританії” за підручником “Opportunities (elementary)” у 6 класі.
Завантажити файл