Олена Макієвська, викладач ДВНЗ «КТЕК» НТУ, м.Київ

Методична розробка
відкритого уроку з дисципліни «Політична економія»

 Мета: з’ясувати економічний зміст понять «гроші»; «грошова маса»; «інфляція». Сформувати в студентів поняття про суть грошей та їх роль у функціонуванні ринку; ознайомити з функціями та видами грошей; сприяти розумінню державної грошової політики; розвивати вміння виконувати тестові завдання, пояснювати наслідки диспропорцій у товарно-грошовому обміні; виховувати самостійність, відповідальність, економічне мислення.

 Очікувані результати: студенти повинні засвоїти економічний зміст понять «гроші», «грошова маса»,  наводити приклади функцій та видів грошей; називати грошові агрегати, розв’язувати задачі на визначення грошових агрегатів.
 Нові поняття та терміни: монета, банкнота, вексель, чек, кредитна картка, валюта, грошова маса, грошовий обіг, інфляція, нуліфікація, ревалоризація, дефляція.
Тип уроку: узагальнюючий.
 Обладнання: ноутбук, проектор.
Завантажити файл