Ірина Секелик, учитель Тернопільської ЗОШ І—ІІІ ст. № 21, Київська обл.

Творчий проект з виховної роботи

       Лідер – перший, головний, за ним йдуть, на нього рівняються. Розвиток лідерських якостей в учнів створює можливості для залучення підростаючого покоління до змін і перетворень у нашому суспільстві. Участь дітей в учнівському самоврядуванні є важливим аспектом. Саме тут їм потрібно навчитися самостійно мислити, аналізувати, думати не лише про себе, а й про тих, хто живе, працює, вчиться поруч, уміти поважати їх та їхні права. Лідерству можна навчитись, якщо брати участь у громадському житті школи, вміти приймати рішення, пропонувати нові ідеї та втілювати їх в життя. Навчання лідерству створює умови для самовиховання, самовираження особистості, побудови життєвих планів та перспектив, виховує почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності. Саме тому даний проект є актуальним.
Головним завданням проекту «Лідер у кожному з нас» є: формування особистості, вміння приймати рішення, спілкуватися, використовувати ефективні форми роботи та впроваджувати нові проекти.

Мета: виховання та навчання лідерів, які організовуватимуть навколо себе своїх ровесників з метою координування їх діяльності під час створення та реалізації проектів, планів, позакласних заходів.

Завдання:
– організація пошуку лідерів серед учнів школи;
– розвиток соціальної активності, організаторських, комунікативних здібностей учнів;
– формування особистості, громадянина, патріота України;
– визначення лідерських якостей, які відповідають потребам сьогодення;
– активне залучення підлітків до громадського життя школи, розвиток здатності реалізовувати себе у суспільній діяльності.

Етапи реалізації проекту.
1. Початковий.
1.1.
Проведення опитування у класних колективах з метою визначення активних, цілеспрямованих, творчих учнів із задатками лідера.

 1. Основний.
  2.1. Знайомство, згуртування колективу майбутніх лідерів.
  2.2. Ознайомлення з метою та основними завданнями проекту.
  2.3. Проведення діагностики психологом школи на визначення комунікативних, організаторських та творчих здібностей учнів.
  2.4. Організація діяльності лідерського колективу, проведення засідань, тренінгів, круглих столів.

  3. Заключний.
  3.1. Залучення нових лідерів до участі у громадському житті школи, в учнівському самоврядуванні, у виборах президента учнівського парламенту на наступний навчальний рік.

Очікувані результати:
 – формування особистості лідера, свідомого громадянина і патріота України;
– набуття учнями соціального досвіду через участь у лідерському русі;
– розробка програми навчання лідерів;
– налагодження та розвиток співпраці з адміністрацією школи, батьківською громадськістю , учнівським колективом.
Завантажити файл