Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів


Новій школі — новий зміст методичної діяльності (матеріали з розділу «Методична діяльність: виклики, тенденції, акценти»)

Запитання: Хто такий педагог-інноватор і в чому проявляються особливості його професійної діяльності?
Запитання: Як формується інноваційна культура в сучасній методичній діяльності?
Запитання: Що таке науково-методичний менеджмент освітніх інновацій?
Запитання: Як реалізується технологія науково-методичного менеджменту освітніх інновацій у системі ППО?
Запитання: Що таке STEM-освіта?
Запитання: Як STEM-освіту впроваджують у національний освітній простір?
Запитання: Чим STEM відрізняється від звичайної спеціалізованої школи?
Запитання: Які навички отримує дитина в процесі навчання за STEM?
Запитання: Які перспективи для дитини, яка навчається за методикою STEM?
Запитання: Які способи запровадження STEM-принципів у процес розвитку дитини?
Запитання: Що таке «Навчальна програма STEM»?
Запитання: Які засоби й обладнання використовують у STEM-освіті?
Запитання: Хто такий методист-дорадник освітньої сфери та які професійні функції він виконує в системі методичної діяльності?
Запитання: Як види дорадницьких послуг може надавати методист у професійній діяльності?
Запитання: Які основні принципи та цінності інклюзивної освіти?
Запитання: Які особливості має інклюзивна освіта?
Запитання: Які можливості надає інклюзивна освіта?
Запитання: Що таке індекс інклюзії та як із ним працювати?
Запитання: Як відбувається інклюзивний розвиток?
Запитання: Що таке корекційна андрагогіка?
Запитання: Який потенціал має дослідно-експериментальна робота для ЗНЗ, професійної діяльності педагога та методичної роботи?
Запитання: Як розрізнити поняття: «перспективний педагогічний досвід», «дослідно-пошукова робота» та «дослідно-експериментальна робота»?
Запитання: Як народжуються педагогічні ідеї?
Запитання: Як розробити програму дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі?
Запитання: Як оформити заявку на проведення експерименту?
Запитання: Яка технологія діяльності методиста з узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи?
Запитання: У чому полягає сутність педагогіки партнерства та на яких основних ідеях, принципах вона ґрунтується?
Запитання: Яка роль педагога в умовах педагогіки партнерства?
Запитання: Як організувати групову роботу з педагогами?
Запитання: Яким чином організувати сесії синекторів як форму колективної міждисциплінарної творчості?