Тамара Шуміло, викладач хімії, біології ДНЗ “ЦПОІТПД”, м.Київ

Підлітковий вік – це той вік, коли дитині дуже хочеться бути в центрі уваги. Тому варто створити таке потрібне коло уваги для них, але в доброму розумінні цього слова. Дати учню якусь цікаву пошукову або творчу роботу. Створюючи, можливо, на перших етапах і штучну ситуацію успіху, можна розпалити в душі дитини вогник духовності, яка змінить ставлення дитини до навколишнього світу, до оточуючих.

Як відомо, учаться тільки у тих кого люблять. Але примусити полюбити не можна. Бути ж улюбленим для всіх  неможливо. Замкнуте коло… Зараз багато говорять і пишуть про інтерактивні методи навчання. Це завдання, яке із твердою визначеністю поставило перед школою життя. Але як, за якими технологіями вирощувати особистість, особистість самостійну і відповідальну? Тут більше питань, ніж відповідей. І саме ми повинні за це нести відповідальність.

Одним із шляхів формування позитивного ставлення дітей до навчання є створення системи мотивів діяльності особистості, яка піддається управлінню викладачем і забезпечує визначення поведінки учнів і їх ставлення до вивчення того чи іншого навчального предмету.

Основними мотивами навчання учнів є:

 • особистісний розвиток;
 • інтерес;
 • результат діяльності;
 • бажання у майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом;
 • потреба у пізнанні нового.

Кожен з цих мотивів може вносити різний внесок в загальну мотивацію: як позитивний, так і негативний.

Перспективу навчання учні вбачають у можливості саморозвитку, самореалізації, розширення світогляду, досягненні успіху, самостійності та незалежності.

Одним з дієвих прийомів стимулювати інтерес до навчання є створення ситуації успіху в учнів, які зазнають труднощів у навчанні, що досягається через:

 1. доступне на даному етапі завдання, що підтримує впевненість у собі;
 2. повага та визнання учня як особистості;
 3. забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери в ході виконання завдання;
 4. евристичний та креативний підхід до організації навчання;
 5. диференціація допомоги у виконанні завдань.

Сучасний вчитель кожним своїм словом і дією має переконувати учнів у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. Тільки за цієї умови можна виховувати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої і радісної праці.

«Не сама дитина має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки:наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини», – Софія Русова

 

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

Тема уроку: Загальна характеристика металічних елементів

Мета уроку:

 • розширити знання про хімічні елементи на прикладі металів;
 • встановити вплив хімічного зв’язку на фізичні властивості металів ;
 • розвивати навички самостійної роботи, самостійного пошуку нових знань та їх самоаналізу і самооцінювання;
 • виховувати самостійність, спостережливість

Знати:

 • розташування металічних елементів у ПСХЕ;
 • особливості будови атомів металічних елементів;
 • будову кристалічної ґратки металів;
 • принцип утворення металічного зв’язку;
 • загальні фізичні властивості металів

Вміти:

 • розташування металічних елементів у ПСХЕ;
 • особливості будови атомів металічних елементів;
 • будову кристалічної ґратки металів;
 • принцип утворення металічного зв’язку;
 • загальні фізичні властивості металів

Методи і методичні прийоми:

 1. Інформаційно-рецептивний:
 • словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда, робота з підручником;
 • наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковий матеріалом.

 1. Репродуктивний:

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

 1. Проблемно – пошуковий:
 • постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

 1. Візуальний: робота зі схемами.
 2. Сугестивний: застосування різних видів мистецтв – відеофрагменти.
 3. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Базові поняття і терміни: сплави, чавун, сталь, офсетні формні пластини, міцність, пластичність, електро- та теплопровідність, корозія, феромагнетики, металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки, делокалізація.

Обладнання та матеріали: підручники «Хімія» 10 клас П. П. Попель, Л. С. Крикля; інформаційні листки, буклети «Хімічна майстерня №45», таблиці: «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва», «Електрохімічний ряд напруг металів», колекція «Метали та їх сплави»,  моделі кристалічних ґраток Натрію та Алюмінію;

натрій, фенілаланін, гранули цинку, розчин Купруму (ІІ) сульфат, скальпель,  хімічний стакан з водою,  кристалізатор, магніт, залізні цвяхи, алюмінієва фольга, алюмінієва форма, монета, термометр, електролампа;

мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, презентація «Загальна характеристика металічних елементів», відеофрагменти: «Цезій» «Металічний зв’язок», «Металічні кристалічні ґратки»

Міжпредметні зв’язки: історія, палеонтологія, географія, фізика, спецпредмети професійного напрямку.

Концепція уроку: зрозуміти особливості будови атомів і йонів металічних елементів;

пригадати загальні фізичні властивості металів;

скласти уявлення про металічний зв’язок.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу з елементами формування вмінь та навичок

Форма уроку: комбінований

Місце проведення: кабінет хімії
Девіз уроку:                                                                                                     « Людина не може обійтися без металів…

Якщо б не було металів, люди б мерзотно злидарювали серед диких звірів…»

Георг Агрікола, 1556 рік
Завантажити файл
Завантажити презентацію