Go Pollock. Цікава технологія на уроках математики

Теорема Вієта. Урок алгебри за технологією розвитку критичного мислення у 8-му класі

Границя функції. Матеріали для перевірки знань учнів 10-х класів

Рівнобічні трапеції і вписане коло.  Багатоваріантні рiзнорiвневi однотипні табличні задачі