План роботи на навчальний рік як документ колективної творчості є найважливішим локальним актом навчального закладу. Річний план роботи школи дає змогу створити єдиний освітній простір. Він координує діяльність усіх учасників педагогічного процесу, шкільних громадських організацій, суб’єктів соціуму.

Річний план роботи школи має повною мірою відповідати Закону України «Про освіту», типовому положенню про заклад загальної середньої освіти, законодавству. Він повинен ґрунтуватися на сучасних досягненнях педагогічного менеджменту, педагогіки, дидактики, психології.

Загальношкільний план встановлює способи та засоби досягнення мети, завдання, визначає темп роботи колективу на весь навчальний рік, зокрема на літні канікули; затверджує склад робочої групи, яка повинна виконати передбачену планом роботу; орієнтує вміст локальних планів різних підрозділів на вирішення завдань, сформульованих у загальношкільному річному плані.

Критерії оптимальності річного плану:

 • єдність цілей і засобів їх досягнення,
 • правомірність вибраних форм втілення планованої роботи;
 • суспільна значущість завдань, вміст, визначених у плані на майбутній період роботи;
 • реальність плану;
 • комплексність, аналітична побудови плану.

Стислість, змістовність, конкретність, наукова обґрунтованість — обов’язкові умови успішного планування роботи школи на навчальний рік.

Що покладено в основу визначення структури річного плану? Процес структуризації річного плану роботи школи в цей час не регламентується вищими органами освіти і є здебільшого варіативним. Тому ми обрали структуру, яка надає можливість ураховувати специфіку школи та індивідуальні особливості її альтернативного розвитку. Планування можна здійснювати за такими критеріями: по колективах, процесах, видах діяльності, формах організації тощо. Але в будь-якому випадку першим розділом плану має були аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік й основні завдання на новий навчальний рік.

Потребує ґрунтовного аналізу:

 • методична діяльність педагогічного колективу;
 • робота методичних кафедр, комісій;
 • навчальна діяльність;
 • результати навчання учнів і виконання навчальних програм;
 • результати державної атестації випускників 9-х, 11-х класів;
 • виховна робота школи;
 • робота соціально-психологічної служби;
 • стан роботи з педкадрами;
 • діяльність адміністрації щодо управління та контролю;
 • роботи шкільної бібліотеки;
 • роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Мета аналізу роботи: сформувати аналітичне обґрунтування для планування, мети й завдання на майбутній рік. Саме для цього необхідно виокремити чинники та умови, які позитивно або негативно вплинули на результати діяльності попереднього навчального року.

Аналітична діяльність керівника здійснюється з метою реального розуміння управлінською і виконавчою командами проблем і суперечностей, що виникають у процесі функціонування та розвитку школи. Аналітична діяльність стає одним із показників ефективності управлінської діяльності.

Підсумки аналітичної діяльності — чіткість поставлених цілей і завдань, від чого і залежатиме результативність їхнього виконання. Мабуть, найважчим і відповідальнішим для адміністрації школи та педагогічного колективу є визначення цілей і завдань школи на новий навчальний рік. Ця процедура завершує аналітичну діяльність.

Ми добре розуміємо, що цілі, які поставлено, не можуть бути короткотривалими та легко виконуватися. Вихідна умова запобігання формалізму в плануванні роботи на навчальний рік — постановка найважливіших цілей на основі глибокого педагогічного аналізу досягнутого результату з їхнім подальшим розкладанням на конкретні, проміжні цілі та віддзеркаленням
у завданнях школи.

Вимоги, які висуваються до мети:

 • конкретність (відчутність результату);
 • реальність (досяжність результату);
 • контрольованість (можливість оцінювання рівня досягнення результату);
 • спадкоємність.

Форма написання річного плану може бути різною: календарною (розбитою по місяцях), циклічною (містити певну циклічність форм роботи), текстовою (мати текстовий опис змісту), табличною (мати табличну форму написання), блоково-схемною (розбитою на певні блоки роботи).

План роботи Одеського НВК «Гімназія № 2» поєднує і циклічність, і блоковість, і табличну форму написання.

Річний план діяльності Одеського НВК «Гімназія № 2» на 20__/__ н. р.

Розділ I. Організація навчально-виховного процесу


з/п
ЗаходиТермін виконанняВідповідальніПримітки

Забезпечення організованого початку нового навчального року

1Затвердження в районному відділі освіти робочого навчального плану гімназії на новий навчальний рікДо 1 вересняЗаступник директора з НВР
2Уточнення контингенту учнів. Складання шкільної мережі із 35 класівДо 5 вересняДиректор
3Укомплектування школи педагогічними кадрами. Складання тарифікації учителів на 20__/__ н. р. Погодження педагогічного навантаження із профкомом школиДо 1 вересня Заступники директора з НВР
4Перевірка стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи загалом до нового навчального року. Оформлення актів та іншої документації про готовність школи, майстерень, спортивного залу та майданчику, спеціалізованих кабінетів до нового навчального рокуСерпеньДиректор, заступник директора з АГЧ
5На базі 10-х класів відкрити профільні класи економіко-правового профілю До 20 серпня Директор, заступник директора з НВР
6Унесення змін про рух учнів до алфавітної книги, картотеки учнівДо 7 вересня Директор,секретар
7Укомплектування груп продовженого дня, груп для вивчення української та іноземних мов, занять із трудового виховання та фізичної культуриДо 14 вересня Директор 
8Надати допомогу раді гімназії у складанні плану роботи на поточний навчальний рікДо 20 серпняДиректор 
Оформлення та придбання бланків документації гімназії:класні журнали;

журнали роботи груп продовженого дня;

журнали роботи гуртків;

особові справи;

табелі успішності учнів 1—4-х, 5—11-х класів;

журнали заміни уроків;

оформлення книг внутрішньошкільного контролю

До 10 вересня 
9Вивчення та аналіз навчальних програм, методичних листів, підручниківВересеньЗаступники директора з НВР,бібліотекар
10Ознайомлення колективу гімназії із правилами внутрішньошкільного розпорядку, режимом роботи закладу, вимогами щодо ведення ділової документаціїДо 24 серпня Директор 
11Затвердити розклад роботи дзвінків:1 урок — 8:30—9:10;

2 урок — 9:20—10:00;

3 урок — 10:20—11:00;

4 урок —11:20—12:00;

5 урок —12:05—12:45;

6 урок —12:55—13:35;

7 урок —13:45—14:25;

8 урок —14:30—15:10

До 24 серпня Директор 
12Затвердити класних керівниківДо 20 серпняДиректор Наказ
13Затвердити завідувачів навчальних кабінетівДо 7 вересняДиректорНаказ
14Складання та затвердження:розкладу уроків, занять факультативів, додаткових занять;До 15 вересняЗаступники директора з НВР
графіку контрольних, лабораторних робіт, проведення моніторингових досліджень рівня розвитку навчальних навичок та вмінь учнівДо 20 вересня 
15Створення:Директор, заступники директора з НВР
методичної ради гімназії;До 31 серпня
учнівського комітету;15 вересня
ради профілактики учнів із девіантною поведінкою;15 вересня
ради з харчування;5 вересня
ради із військово-патріотичного виховання;15 вересня
комісії з охорони дитинства15 вересня
16Погодження, затвердження:Директор, заступники директора з НВР
нормативних документів роботи гімназії на навчальний рік;Серпень — вересень
плану роботи науково-методичних кафедр;Вересень
календарно-тематичного планування за предметами на семестр (на рік);Січень
графіку проведення відкритих уроків, заходів, тематичних контрольних робіт;До 10 вересня
планів роботи факультативів, гуртків;До 20 вересня
плану перепідготовки педагогічних працівників на новий навчальний рік;До 10 вересня
планів виховної роботи класних керівників на семестр (на рік);До 10 вересня
плану роботи шкільної бібліотеки;До 1 вересня
плану роботи методичної ради;До 10 вересня
плану роботи психолога;До 20 вересня
графіку чергування по школі, їдальні учнів, учителів;До 15 вересня
графіку навчально-виробничих екскурсій учнів 1—8-х, 10-х класів;До 1 вересня
плану роботи учнівського комітетуДо 10 вересня
17Укомплектування гуртків, спеціальних медичних груп із фізичної культури, ГПД, груп для додаткових занятьВересень Заступники директора з НВР, медична сестра
18Перевірка працевлаштування випускниківВересеньКласні керівники випускних класів
19Затвердити режим роботи гімназії:Понеділок:

— проведення учнівських робочих лінійок;

— перевірка зовнішнього вигляду учнів;

— оперативна нарада адміністрації;

 

За необхідністю

Вівторок: наради з директором, методичні оперативки, профспілкові збори;Середа: день класних та виховних годин;

Четвер: робота гуртків, засідання учнівського комітету;

П’ятниця: засідання ради гімназії, проведення спортивних змагань, ігор, дискотек, гімназійних тематичних вечорів

Протягом року
20Підготувати:журнал дитячого травматизму;

журнал обліку виховних заходів;

книги обліку заміщених уроків;

журнал обліку санітарних п’ятниць;

журнал обліку безкоштовного харчування

До 1 вересняВідповідальні особи
21Видати накази по гімназії:Директор
про техніку безпеки;До 24 серпня
про розподіл обов’язків серед адміністрації;1 вересня
про тарифікацію;7 вересня
про зарахування учнів до гімназії;1 вересня
про трудовий розпорядок гімназії;1 вересня
про методичну роботу в гімназії;14 вересня
про атестаційну комісію21 вересня
22 Розподіл громадських доручень серед педагогічних працівників спільно з профспілковим комітетом (ПК) закладуДо 1 вересняДиректор, голова ПК 
23Оновлення інформаційних стендівДо 31 серпняЗаступники директора
24Узгодження з фінансовими органами та затвердження у відділі освіти районної адміністрації штатного розкладу на новий навчальний рікДо 28 вересняЗаступники директора
25Оформлення статистичних звітів на початок навчального рокуДо 5 вересняЗаступники директора
26Оновлення та корегування списків і відомостей про учнів-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей, дітей, чиї батьки зловживають алкоголем, педагогічно занедбаних дітей, дітей із девіантною поведінкою та залучення їх до позакласної роботиДо 5 вересняЗаступник директора
27Проведення організаційних батьківських зборів
у 1—11-х класах
7 вересня Класні керівники
28Ознайомлення учнів 9-х, 11-х класів із нормативними документами про випуск та проведення державної підсумкової атестації, ЗНОДо 14 вересняДиректор, заступник директора з НВР, класні керівники
29Корегування плану перепідготовки педагогічних працівників на новий навчальний рікДо 7 вересняЗаступники директора з НВР
30Складання та затвердження графіку проведення відкритих уроків, заходів:Заступники директора з НВР
на І семестр;До 21 вересня
на ІІ семестр навчального рокуДо 18 січня
31Складання медичного реєстру учнів закладу за результатами проби Руф’єДо 28 вересняМедична сестра
32Проведення списання підручників та художньої літератури, що пройшли терміни фондування відповідно до вимог МОН УкраїниДо 7 вересняЗавідувачка бібліотеки
33Проведення батьківських зборів у 9-х, 11-х класах
з метою ознайомлення із вимогами щодо оформлення документів про освіту, на приписку юнаків у військовому комісаріаті, із нормативними документами про випуск, проведення державної підсумкової атестації випускників, ЗНО
ЖовтеньКласні керівники
34Організація роботи юних пожежників та інспекторів рухуДо 1 жовтняЗаступник директора з НВР
35Проведення зборів трудового колективу щодо затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників на новий навчальний рікДо 31 серпняДиректор, голова ПК

Виконання Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту» та охоплення учнів навчанням

1Перевірка наявності документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо, та випускниківДо 10 вересняЗаступник директора з НВР, класні керівники
2Підготовка наказу щодо звільнення учнів від занять фізичною культурою за станом здоров’яДо 1 вересняДиректор, медична сестра
3Організація контролю за відвідуванням занять учнями та його обліку в загальношкільному журналі оперативного контролю, електронно-пропускної системиІз 1 вересняПедагог-організатор 
Забезпечення збереження життя та здоров’я учасників НВП
1Оформлення акту про виконання угоди з охорони праціДо 1 вересняДиректор
2Підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах, акту прийому закладуДо 30 серпняДиректор, інженер з охорони праці, завідувачі кабінетів
3Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці, техніки безпеки в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативними документамиПротягом рокуДиректор, інженер з охорони праці
4Огляд кабінетівЗимові канікулиКомісія
5Контроль за наявністю планів евакуації на кожному поверсіПротягом рокуЗаступник директора з АГЧ
6Поновлення куточку з безпеки життєдіяльностіДо 31 вересняЗаступник директора з НВР
Забезпечення своєчасного проходження працівниками закладу медичного обстеження та флюорографічного оглядуДо 1 вересняМедична сестра
8Проведення вступного інструктажу з охорони праці з працівниками закладуДо 1 вересняДиректор
9Проведення первинного (повторного) інструктажу з охорони праці на робочому місці з працівниками закладуДо 1 вересняЗаступники директора з НВР
10Проведення вступного інструктажу та інших видів інструктажів з учнями закладуДо 10 вересняУчителі-предметники, класні керівники
11Контроль за веденням журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях закладуПротягом рокуЗаступники директора з НВР
12Проведення загальних днів здоров’я та його затвердженняВересень,квітеньРада з фізкультури
13Організація участі учнів у проведенні санітарних днівПротягом рокуЗаступник директора з НВР
14Практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуації учасників навчально-виховного процесуВересень, квітеньЗаступники директора з НВР
15Організація поглибленого медичного обстеження учнів та забезпечення умов для його якісного проведенняЗа графікомЗаступники директора з НВР, медична сестра
16 Контроль за роботою гімназії в зимових умовахГрудень — лютийДиректор
17Дератизація та дезінфекція шкільних приміщеньПротягом рокуЗаступники директора з НВР

Розділ ІІ. Навчально-методична робота

№ з/пЗмістТерміни виконанняВідповідальніРезультати

Засідання педради

1Серпень1. Аналіз роботи гімназії в 20__/__ н. р. та завдання на новий рік крізь призму сучасних поглядів на подальший розвиток освіти України.28 серпня

 

Директор
2. Про реалізацію методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо виконання навчальних планів та програм у навчальному році.Заступники директора з НВР
3. Затвердження річного плану роботи гімназії на 20__/__ н. р.Директор
4. Вибори секретаря педради
2Листопад1. Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках української мови та літератури.

2. Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських якостей у старшокласників.

3. Про перебіг виконання шкільної програми «Обдарована дитина»: творчі надбання, реалії, перспективи, робота
з курсовими проектами

17 листопада

 

Творчі групи
3Січень1. Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання історії.

2. Робота вчителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня — громадянина-патріота України.

3. Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта — реальні шляхи підвищення професійної майстерності вчителів іноземних мов

19 січня

 

Творчі групи

 

 

 

4Березень1. Формування нових підходів до здійснення аналітичної діяльності, спрямованої на ефективний розвиток початкової школи.

2. Стан формування в учнів міцних знань та вмінь працювати з комп’ютером, із конкретним програмним продуктом на уроках інформатики.

3. Результати моніторингу виконання існуючих комплексно-цільових програм гімназії

22 березня

 

Творчі групи
4. Про перебіг виконання рішень педрадиСекретар педради
5Травень1. Про звільнення учнів 9-х та 11-х класів від ДПА та ЗНО.

2. Про випуск та нагородження учнів 11-х класів.

3. Про визначення претендентів на нагородження медалями серед учнів 10-х класів за результатами семестрового та річного оцінювання.

Заступники директора
4. Про затвердження навчального плану гімназії на 20__/__н. р.Директор
5. Про перебіг виконання рішень засідання педрадиСекретар засідання педради
6Червень1. Про переведення учнів 1—8-х, 10-х класів до наступних класів.

2. Про випуск та нагородження учнів 9-х класів.

3. Про підготовку до освітнього процесу у 20__/__ н. р

Директор, заступники директора з НВР

Наради з директором

1СерпеньЗабезпечення організованого початку навчального року:
1. Забезпечення учнів підручниками, учителів — навчальними програмами.28 серпняБібліотекарНаказ
2. Організація харчування учнів, питного режиму у школі. Харчування дітей пільгових категорій.Заступники директораНаказ
3. Організація чергування учнів, учителів по гімназії та їдальнях.Заступники директораНаказ
4. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу.Заступники директораНаказ
5. Працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.Класні керівникиНаказ
6. Комплектування класів, організація роботи ГПД.ДиректорНаказ
7. Про огляд навчальних кабінетів, їхню готовність до початку навчального року.Заступники директорНаказ
8. Виконання вчителями та працівниками статуту, правил внутрішньошкільного розпорядку, дотримання інструкцій з техніки безпеки на робочому місці, Закону України «Про пожежну безпеку»Інженер з ТБ 
2Вересень1. Про створення необхідних умов для забезпечення оптимального функціонування всіх ланок гімназії.8 вересняДиректорНаказ
2. Про дотримання вчителями та учнями норм внутрішньошкільного розпорядку.Заступники директораНаказ
3. Про використання державної символіки.Наказ
4. Про організацію роботи органів учнівського самоврядування.Наказ
5. Про надання необхідної підтримки учням-переселенцям з Донецької та Луганської областей, АР Крим.Наказ
6. Про оптимізацію роботи з електронним журналом, пропускною системою.Наказ
7. Про календарне планування програмового матеріалуНаказ
2Жовтень1. Про організацію роботи з учнями різних груп здоров’я на уроках фізичної культури та Захисту Вітчизни.20 жовтняЗаступники директораНаказ
2. Про розвиток організаційно-педагогічної системи підтримки обдарованих учнів. Робота гуртків, клубів, шкіл олімпійського резерву. Підготовка учнів до участі в І—ІІІ етапах всеукраїнських предметних олімпіад.ДиректорНаказ
3. Про проведення атестації педагогічних працівників.Наказ
4. Результати перевірки класних журналів.Наказ
5. Про організацію самоосвітньої роботи вчителів гімназії.Наказ
6. Про організацію та проведення осінніх канікулНаказ
3Листопад1. Адаптація учнів 1-х та 5-х класів до навчання. Створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров’я дітей.17 листопадаЗаступники директора, відповідальні працівникиНаказ
2. Про дотримання ТБ на уроках фізичного виховання, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики. Про стан дитячого травматизму.Наказ
3. Індивідуальна робота вчителів з учнями, які є претендентами на нагородження медалями за особливі успіхи у навчанні.Наказ
4. Ведення ділової документації, класних журналів, результати вибіркової перевірки поурочного планування вчителями НВК.
5. Про організацію та проведення місячника військово-патріотичного вихованняНаказ
4Грудень1. Про перебіг виконання навчальних програм та календарних планів.15 грудняЗаступники директора з НВРНаказ
2. Підготовка до проведення новорічних та різдвяних свят.Наказ
3. Про заходи з охорони праці та протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят.Наказ 
4. Система роботи класних керівників, учителів щодо запобігання дитячому травматизму, профілактики жорстокості, правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу.Заступники директора з НВРНаказ
5. Про організацію роботи вчителів під час зимових канікул.Наказ
6. Про перебіг атестації педагогічних кадрів та курсову перепідготовку.ДиректорНаказ
7. Робота з учнями, які мають початковий рівень знань з основних навчальних предметів, з обдарованими учнями.Заступник директора з НВР
8. Про результати контролю навичок читання учнів 2—4 -х класівНаказ
5Січень1. Про результати навчання учнів у I семестрі26 січняЗаступники директора з НВРНаказ
2. Підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників у І семестрі.Довідка
3. Підсумки участі учнів гімназії у предметних районних олімпіадах. Підготовка до участі в обласних олімпіадах.Довідка
4. Про результати анкетування учнів 9-х класів «Моя майбутня професія».Довідка
5. Про перебіг виконання річного плануПсихологНаказ
6Лютий1. Стан відвідування учнями школи та робота щодо запобігання правопорушенням.16 лютогоЗаступники директора з НВРНаказ
2. Про проведення індивідуальних занять та консультацій у 2—9-х класах.Наказ
4. Про підготовку до проведення ДПА, ЗНО у 20__/__ н. р.Наказ
5. Про результативність позакласної роботи з предметів, участь учнів у предметних конкурсах, олімпіадахНаказ 
7Березень1. Підготовка до Дня цивільної оборони.15 березняЗаступники директора з НВРНаказ
2. Про перебіг атестації педагогічних працівників.Нарада
3. Інформація про організацію харчування.Наказ
4. Про результати адміністративного контролю якості навчання учнів 10—11-х класів.Наказ
5. Проведення тижня початкових класів.Наказ
6. Робота вихователя ГПД з розвитку індивідуальних
і творчих здібностей молодших школярів
Наказ
8Квітень1. Ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією про завершення навчального року.19 квітняЗаступники директора з НВР
2. Про організацію проведення ДПА в 9-х та 11-х класах.Наказ
3. Про результати вимірів якості знань учнів із математики.Наказ
4. Про систему виховної роботи класних керівників за Національною програмою виховання.Наказ
5. Про виконання навчальних програм.Наказ
6. Про результати адміністративного контролю якості знань учнів 4-х класів та взаємовідвідування уроків учителями-предметниками та класоводамиДовідка
9Травень1. Проведення адміністративних контрольних робіт у 1—3-х, 5—8-х та 10-х класах. Результати ІІ семестру.24 травняЗаступники директора з НВРНаказ
2. Про комплектування педагогічних працівників на 20__/__ н. р.Співбесіди
4. Про виконання річного плану роботи гімназії.Наказ
5. Про організацію оздоровлення учнів, організацію роботи літнього табору.Повідомлення
6. Про організацію закінчення навчального року, проведення свята Останнього дзвоника.Наказ
7. Про набір учнів до гімназії.Наказ
8. Про порядок оформлення документів за підсумками 20__/__ н. р.Наказ
10ЧервеньПро підготовку гімназії до нового навчального року4 червняДиректор

Методична робота

1Організаційне засідання творчих груп. Планування роботи на науково-методичною проблемою гімназії: «Розвиток в учнів комплексу громадянських якостей засобами сучасного уроку та з урахуванням традицій національної педагогіки»28 серпняЗавідувачі кафедр

Засідання методичної ради

2Серпень1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби гімназії на 20__/__ н. р.: «Розвиток в учнів комплексу громадянських якостей засобами сучасного уроку та з урахуванням традицій національної педагогіки».

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 20__/__ н. р.

4. Про організацію науково-дослідної роботи учнів та педагогів.

5. Схвалення планів роботи шкільних методичних комісій, методичної ради, затвердження планів роботи творчих груп, постійних семінарів, школи професійного становлення молодих педагогів

27 серпняДиректор
3Листопад1. Про участь учителів гімназії в районному етапі конкурсу «Учитель року».

2. Планування тематичних майстер-класів провідних вчителів гімназії.

3. Про роботу інформаційного центру гімназії.

4. Про підготовку учнів до участі у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідних робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.

5. Про створення навчально-методичних комплексів кабінетів відповідно до вимог положення про кабінети.

6. Розгляд та погодження методичних доробок учителів школи, які підготовлені до друку

10 листопадаЗаступники директора з НВР, завідувачі кафедр 
4СіченьНауково-практична конференція «Імідж сучасного вчителя. Із чого складається і як його створити?»27 січняПсихолог
5Березень1. Про підготовку учнів 11-х класів до ЗНО та роль учителя-предметника.

2. Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму.

3. Аналіз результатів роботи щодо підвищення педагогічної майстерності та якості освітнього процесу.

4. Творчі звіти вчителів, які атестуються «Роль творчої лабораторії вчителя у підвищенні ефективності уроку»

1 березняЗаступники директора з НВР, завідувачі кафедр
6Травень1. Аналіз циклограми участі вчителів школи у методичній роботі протягом року.

2. Експертна оцінка результативності методичної роботи у 20__/__ н. р.

12 травняЗаступники директора з НВР, завідувачі кафедр
7Робота науково-методичних кафедр:кафедра романо-німецької філології;

природничо-математичних наук;

початкових класів;

гуманітарних наук;

здоров’я та фізичної культури

Протягом рокуЗаступники директора з НВР, завідувачі кафедр
8Робота постійних науково-методичних семінарів та семінарів практикумів (за окремими планами)Протягом рокуЗавідувачі кафедр
9Робота зі створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів, обдарувань:
1. Оновити базу обдарованих і талановитих учнів.Протягом рокуДиректор
2. Залучити обдарованих учнів до роботи у творчих і наукових об’єднаннях.Заступники директора з НВР
3. Підготовка старшокласників до предметних олімпіад.4. Залучити обдарованих дітей до роботи на наукових кафедрах вищих навчальних закладів м. Одеси.

5. Залучити учнів до розробки наукових проектів, створення мультимедійних засобів навчання, підготовки відкритих уроків, майстер-класів вчителів гімназії.

6. Організувати участь старшокласників у роботі наукових конференцій Одеських вищих навчальних закладів.

7. Залучати учнів до підготовки та проведення свят, концертів, творчих конкурсів.

8. Представляти кращих учнів для нагородження почесними грамотами, іменними стипендіями

Завідувачі кафедр
10Циклічні методичні оперативні наради:1. Як заповнювати журнал?Протягом рокуЗаступники директора з НВР
2. Вимоги до письмових робіт та перевірки зошитів учнів (учителі мовники, математики).3. Сучасні методи навчання: їхнє використання, власний досвід учителів.

4. Методика підготовки домашніх завдань та їхнє перевірка.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та їхнє об’єктивне застосування.

6. Готуємось до атестації. (індивідуальна)

7. Робота з нормативними документами МОН України.

8. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (учителі, які працюють у 10—11-х класах)

Завідувачі кафедр
11Робота психолого-педагогічного консиліуму:1. Результати адаптації учнів 5-х класів до умов гімназії. Напрями індивідуальної, групової, колективної роботи з учнями.ЛистопадКласні керівники, заступники директора з НВР
2. Результати навчання учнів 9-х класів, рівень їх вихованості, виявлених здібностей до навчання у профільних класах гімназії.БерезеньКласні керівники, заступники директора з НВР
3. Результати навчання учнів 11-х класів, рівень їхньої вихованості, виявлених здібностей до навчання у профільних вищих навчальних закладахКвітеньПсихолог, заступники директора з НВР
12Предметні місячники (тижні):тиждень фізичної культури і здоров’я;ВересеньВідповідальні працівники
декада рідної мови «Мова моя українська, мова моя материнська»;Березень
декада морального виховання «Людина починається
з добра»;
Листопад
тиждень гуманітарних наук;Лютий
місячник цивільної оборони;Квітень
тиждень ОБЖ;Травень
тиждень природничо-математичних наук;Жовтень
тиждень іноземних мов;Протягом року
тиждень військово-патріотичного вихованняГрудень

Атестація педагогічних кадрів

1Корегування перспективного плану атестації педагогічних кадрів на навчальний рікДо 14 вересняДиректор План 
2Створення атестаційної комісіїВересеньДиректорНаказ
3Ознайомлення педагогічного колективу зі списком педагогічних працівників, уключених до атестаціїВересень 
4Перевірка строків проходження медпрацівниками курсової перепідготовкиДо 5 жовтня Заступники директора
5Прийняття заяв педагогічних працівників про згоду на включення їх до атестаціїДо 10 жовтняДиректор
6Засідання шкільної атестаційної комісії № 1:розгляд заяв на проходження атестації, затвердження графіка проведення атестації;

наказ про атестацію педпрацівників;

закріплення учителів, які атестуються, за членами атестаційної комісії та вчителями-методистами

До 19 жовтняДиректор
7Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації медпрацівниківДо 2 листопадаЗаступники директораСтенд
8Оформлення папок для накопичення матеріалів учителів, що атестуютьсяДо 2 листопада
9Складання графіків проведення відкритих уроків та позакласних заходівДо 16 жовтня
10Засідання шкільної атестаційної комісії № 2:«Аналіз ходу атестації педагогічних працівників»До 21 грудня
11Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, за рівнем кваліфікації та загальної культуриСіченьЗаступники директора, психолог
12Складання характеристик та оформлення атестаційних листівБерезеньЧлени комісії
13Ознайомлення вчителів, які атестуються, з характеристикамиБерезеньДиректор
14Засідання шкільної атестаційної комісії № 3:«Затвердження матеріалів атестації та порушення клопотання про встановлення вищих категорій та присвоєння педагогічних звань медпрацівникам»БерезеньЧлени комісії
15Засідання шкільної атестаційної комісії № 4:остаточне оформлення атестаційних листів;КвітеньЗаступники директора з НВР
«Про результати атестації на вищу категорію та звання»;Наказ
«Про зміну кваліфікаційних категорій медпрацівників»Наказ

Робота із забезпечення якісного навчання учнів

1Пояснення учням основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Адміністративного кодексу України, Закону України «Про загальну середню освіту»ВересеньДиректор, класні керівники
2Провести позакласні години з вивчення державної символіки УкраїниВересеньЗаступник директора з НВР
3Скласти графіки індивідуальних консультацій учителів-предметниківВересень,січеньЗаступник директора з НВР
4Здійснити діагностування:регулятивної (вікової) сфери діяльності учнів;

особливостей інтелектуальної сфери учнів

Вересень — жовтеньПсихолог
5Провести пробні контрольні роботи, визначити стартовий рівень загально-навчальної підготовки учнів (за ступенями навчання)10—20вересняЗаступники директора з НВР 
6Виявити психолого-педагогічне забезпечення адаптації учнів 5-х класів:виявити рівень підготовленості п’ятикласників до навчання в середній школі;

вивчити вимоги до визначення та організації виконання домашніх завдань учнями;

проаналізувати результати навчання учнів;

організувати заняття психологом гімназії з учнями;

вивчати рівень підготовленості учнів до навчання
в середній школі;

проконтролювати стан навчального процесу у 5-х класах із метою вивчення наступності з початковою школою

Жовтень — листопадЗаступники директора з НВР Наказ
7Провести день відкритих дверей для батьків «Дім, який ми будуємо разом»ЖовтеньДиректор
8Провести анкетування учнів, які мають труднощі у навчанні; провести співбесіди з ними; допомогти учням скласти індивідуальні плани подолання перешкод у навчанніВересень — жовтеньРада гімназії
9З метою вирішення проблем адаптації учнів до освітніх вимог провести батьківські збори «Моя доросла дитина!»ВересеньПсихолог, класні керівники
10Свято обдарованості. Нагородження переможців предметних олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсівБерезеньДиректор, голова ради гімназії
11Удосконалити видавничу діяльність учителів та учнівПротягом рокуЗавідувачі кафедр

 

Розділ ІІІ. Виховна робота

 1. Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. Виховання ціннісного ставлення до людей

Мета:

 • сформувати почуття любові до Батьківщини, до рідного краю; повагу до державних символів; усвідомлення значущості української мови і ставлення до неї як до духовної цінності;
 • сприяти формуванню активної громадянської позиції, відповідальності за долю України;
 • прищеплювати повагу й толерантне ставлення до представників інших народів, віросповідань і культур. 
з/пНазва заходуТермін виконанняВідповідальніКласиПримітки
1Установча зустріч з учнями школи з теми «Напрями роботи класних колективів на новий навчальний рік та виконання статуту гімназії»29 серпняАдміністрація гімназії1—11-ті
2День знань. Свято Першого дзвоника1 вересня Заступники директора1—11-ті
3Проведення загальногімназійного першого урокуКласні керівники1—11-ті
4Загальногімназійні батьківські збори9 вересняАдміністраціяшколи, класні керівники1—11-ті
5Установча конференція учнівського комітету гімназії15 травняПедагог-організатор5—8-мі, 9—11-ті
6Фотовиставка учнівських фоторобіт «Франція. Великобританія — новий навчальний простір»»Оргкомітет 5—11-ті
7Робота волонтерських тематичних груп:«Правознавець» (за окремим планом);

«Здоровий спосіб життя» (за окремим планом);

«Юні інспектори руху» (за окремим планом);

«Юний пожежний» (за окремим планом)

Керівники гуртків1—11-ті
8 Робота євроклубу (за окремим планом)Керівник клубу5—11-ті
9 Тематичні класні години за темами:«Вічна пам’ять героям-партизанам»;

«Нові герої сучасності — українська Небесна Сотня»;

«Герої-кіборги — охоронці земель України»

22 квітняКласні керівники1—11-ті
10Місячник безпеки дорожнього руху (за окремим планом)2 вересня — 3 жовтняКласні керівники1—11-ті
11Акція «Діти, допоможіть дітям»2 рази на семестрКласні керівники, рада гімназії1—11-ті
12Організація співпраці з військовою частиною Одеського військового округу (за окремим планом)Заступник директора з НВР5—11-ті
13Робота загону «Юні козачата» (за окремим планом)Учитель української літератури6-ті
14Загальногімназійне святкове засідання євроклубу, присвячене Міжнародному дню миру
з теми «Ми за мир на планеті Земля»
21 вересняКерівник клубу5—11-ті
15Святковий концерт та лінійки до Дня вчителяОргкомітет11-ті
16Урочисті збори, присвячені посвяті учнів 5-х класів у гімназисти23 жовтняКласні керівники 5-х5-ті
17Організація тематичної виставки бібліотеки гімназії «Бібліотека — скарбниця мудрості
і знань» (до Всеукраїнського дня бібліотек)
30 вересняБібліотекар школи5—11-ті
18Операція «Живи, книго!» (за окремим планом)Бібліотекар школи1—10-ті
19Зустріч із випускниками минулих років5 лютогоПедагог організатор1—10-ті
20Святкова лінійка, присвячена Дню визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників10 квітняУчитель історії5—9-ті
21Екскурсії по етнографічній залі гімназії «Славімо Кобзаря!»Відповідальний за залу вчитель української літератури5—11-ті
22Проведення операції «Урок»9—13 вересняПедагог-організатор5—11-ті
23Загальногімназійний урок історії «8 жовтня — Міжнародний день Голокосту ромів»7 жовтняУчителі історії5—11-ті
24Міжнародний культурно-навчальний проект «Європейська освіта: Одеса — Париж» (за окремим планом)Керівник клубу8—11-ті
25Благодійна акція «Ветеран»1 раз на чвертьПедагог-організатор5—11-ті
26День Примирення. День матері (за окремим планом)9 травняУчителі історії5—11-ті
27Участь у спортивно-патріотичних змаганнях «Сокіл», «Зірниця»ВересеньЗаступник директора з НВР10—11-ті

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до природи та навколишнього середовища

Мета:

 • сформувати екологічну культуру, навчити алгоритму гармонійного співіснування з природою та формувати зв’язки з національними традиціями; сформувати навички екологічного партнерства;
 • навчити базовим знанням екологічного законодавства, основам безпечної життєдіяльності
  в умовах екологічної кризи; брати участь у природоохоронній діяльності;
 • сформувати навички оздоровлення довкілля, відповідального ставлення до природи як середовища існування людини; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них.
№ з/пНазва заходуТерміни виконанняВідповідальніКласиПримітки
1Трудовий десант з озеленення кабінетів до початку нового навчального рокуДо 9 вересняКласні керівники1—11-ті
2Екологічні брейн-рингиУчитель біології9—10-ті
3Операція «Друге життя книг, підручників та паперових видань» (збір макулатури)1 раз на семестрПедагог-організатор1—11-ті
4Туристичні маршрути з відвідуванням природних парків та заповідниківКласні керівники1—11-ті
5Випуск інформаційних бюлетенів із питань екології:«Чисте повітря»;

«Збережемо на землі зелень і блакить»;

«Екологічні катастрофи»

Класні керівники 1—10-ті
6Організація трудових десантів та суботників: «Моє чисте місто», «Моя чиста планета»Класні керівники, учнівський комітет гімназії5—11-ті
7Акція «Нагодуй птаха»Грудень, січеньКласні керівники1—4-ті
8Участь у роботі МАНу з питань екологіїЛютийУчителі10—11-ті
9Виставка-аукціон «Щедрі дари осені»1—4-ті
10Науково-практична конференція «Дзвони Чорнобилю»25 квітняУчитель історії10—11-ті
11Двомісячник благоустрою пришкільної територіїКвітень — травеньЗаступник директора з АХЧ1—11-ті
12Відвідання міського ботанічного садуЗа планомкласного керівникаКласні керівники1—6-ті
13Відвідання міського зоопаркуЗа планомкласного керівникаКласні керівники1—6-ті

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до праці

Мета:

 • сформувати усвідомлення дітьми значущості праці, потреби в трудовій активності, ініціативності, готовності до творчої діяльності; практичні вміння і навички ведення домашнього господарства; навички професійного самовизначення та корпоративної культури;
 • сприяти оволодінню знаннями з економічних законів і проблем суспільства; навичок колективної діяльності, основ ділової етики, володіння інформаційно-комунікативними технологіями. 
№ з/пНазва заходуТермін проведенняВідповідальніКласиПримітки
1Анкетування учнів «Моя майбутня професія»16—18 вересняПсихолог9—11-ті
2Проведення збору макулатури1 раз на семестрПедагог-організатор1—11-ті
3Проведення тренінгів з основ ділової та корпоративної етикиПсихолог5—10-ті
4Проведення тренінгів з основ інформаційно-комунікативних технологійКерівник гуртка9—11-ті
5Зустрічі з викладачами вишів Одеси, України та світуЗаступник директора з НВР9—11-ті
6Анкетування «Професії»Психолог9-ті, 11-ті
7Участь у творчих конкурсах з образотворчого мистецтва та трудового навчанняПротягом року Учителі1—11-ті 
8Акція «Допоможемо ветеранам»До 22 вересня, 10 квітня, 9 травняПедагог-організатор1—11-ті 
9Трудовий десант із прибирання шкільного приміщення1 раз на чвертьТрудові сектори класів1—11-ті 
10Тематичні виховні години з питань трудового виховання:«Професії моїх батьків»;

«Що означає культура навчальної праці»;

«Я це можу»;

«Сузір’я успішних професій»

Класні керівники1—11-ті 

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Мета:

 • сформувати високий рівень естетичної культури, потреби спілкування з мистецтвом (сприймання художніх творів, власна співтворчість);
 • розуміти й аналізувати художні образи мистецтва;
 • навчити розрізняти цінності; сформувати готовність до створення естетичного середовища;
 • сформувати навички до розробки й участі творчих і мистецьких проектах; розвивати творче самовираження та самореалізацію. Брати участь у позакласній та позашкільній діяльності.
№ з/пНазва заходуТермін проведенняВідповідальніКласиПримітки
1Проведення загальногімназійних урочистих лінійок:Заступники директора
Свято першого шкільного дзвоника;1 вересня1—11-ті
День учителя;Жовтень
День Святого Валентина;14 лютого
урочисте нагородження переможців олімпіад та МАНу;Лютий
День визволення Одеси;10 квітня
останній шкільний дзвоник (для учнів 11-х класів);
останній шкільний дзвінок (для учнів 9-х класів);
Міжнародний день захисту дітей1 червня
2Відвідування театрів, музеїв, експозицій містаКласні керівники1—11-ті
3Тематичні виховні години з питань естетичного виховання із запрошенням митців містаКласні керівники1—11-ті 
4Організація та проведення загальногімназійних свят:Класоводи 1-х класів, учителі початкових класів, класні керівники1—11-ті
Свято Букварика;Травень
Свято золотої осені;Жовтень
новорічні свята;Грудень
Свято мам та бабусь;Березень
День Святого Валентина;Лютий
Урочисте вручення свідоцтв учням 9-х та11-х класів;Червень
День захисника України14 жовтня
5Участь у районних, міських, всеукраїнських творчих і мистецьких проектахКласні керівники1—11-ті 
6Конкурс аматорів англомовної поезіїЖовтеньЗаступник директора з НВР5—6-ті
7Робота театру англійської драмиГруденьЗаступник директора з НВР10-ті 
8Конкурс постерівЛистопадЗаступник директора з НВР7-мі
9Конкурс пісень англомовних країнГруденьУчителі англійської мови8-мі
10Святкові ранки мовами, що вивчаються в гімназії (за окремим планом)Заступник директора з НВР1—11-мі 
11Концерти-зустрічі з мистецькими колективами містаКласні керівники1—11-мі

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до себе

Мета:

 • сприяти формуванню високого рівня здорового способу життя (духовного і фізичного); готовності до виконання різних соціальних ролей;
 • навчити розуміти й аналізувати «Я-концепцію»; орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; вирішувати конфлікти на основі толерантності, терпіння; визначати життєві пріоритети, цілі та ідеали.
№ з/пНазва заходуТерміни виконанняВідповідальніКласиПримітки
1Тематичні виховні години із запрошенням фахівців:«Школа ввічливих наук»;

«Дотримання шкільної етики»;

«Я — за здоровий спосіб життя»;

«Шлях до себе»;

«Здоров’я — це спадщина чи власне надбання?»

Класні керівники1—11-ті 
2Організація роботи спортивних секцій: «Футбол», «Баскетбол», «Шахи»Заступник директора з НВР1—11-ті
3День здоров’яВересень Заступник директора з НВР1—11-ті 
4Медичний огляд учнів (за графіком міської дитячої поліклініки)1 раз на семестрКласні керівники1—11-ті 
5Спортивні змагання з баскетболу, футболу, легкої атлетики (за окремим планом)Учителі фізичної культури1—11-ті 
6Робота волонтерської групи «Здоровий спосіб життя» (за окремим планом)Учитель біології1—11-ті 
7Психологічні тренінги (за окремим планом)Психолог1—11-ті 
8Декадник пожежної безпеки «Вогонь — друг чи ворог?»БерезеньУчитель фізики1—11-ті 
9Місячник безпеки руху «Стежка до школи» (за окремим планом)ВересеньКерівник гуртка1—11-ті 
10Участь у фестивалі-конкурсі «Молодь за здоровий спосіб життя»БерезеньКерівник гуртка9-й
11Робота літнього оздоровчого табору «Світанок»ЧервеньНачальник табору1-ші, 5-ті, 10-ті
12Випуск тематичних бюлетенів:«Здоров’я дитини — здоров’я країни»;

«Профілактика захворювань»;

«Грип — це небезпечно»;

«Куріння руйнує здоров’я»

Раз на чвертьМедична сестра.1—11-ті 
14Науково-практична конференція «1 грудня — Міжнародний день боротьби зі СНІДом»1 грудня Учитель біології10—11-ті
15Усний інформаційний журнал:«СНІД — загроза людству»;

«Корисна їжа»;

«Режим дня»;

«Користування сучасними ґаджетами: користь та небезпека»

психолог10—11-ті
16Відвідування медичного музею при Одеському державному медичному університетіКласні керівники9—11-ті
17Тиждень правових знань «Вивчаємо закони України» (окремий план)ЖовтеньлютийКерівник гуртка5—11-ті
18Робота волонтерської групи «Правознавець» (за окремим планом)Керівник гуртка5—11-ті
19Батьківські збориРаз на чвертьКласні керівники1—11-ті
20Робота з дітьми, схильними до правопорушень (за окремим планом)Протягом рокуКласні керівники10—11-ті
21Рейди перевірки відсутності учнів на уроках та контроль виконання домашніх завданьРада гімназії1—11-ті
22Співпраця з працівниками кримінальної міліції, службою у справах неповнолітніхПротягом рокуЗаступник директора1—11-ті
23Організація занять із вивчення Конвенції про права дитиниПротягом рокуУчитель історії та права1—11-ті
24Проведення моніторингу обізнаності особистості з різними формами шкідливих звичокЖовтень,груденьПсихолог9—11-ті
25Робота з учнями під час канікул (за окремим планом)КанікулиКласні керівники1—11-ті

 

Розділ ІV. Контрольно-адміністративна діяльність

з/пЗаходиТермін виконанняВідповідальніРезультат контролю

СЕРПЕНЬ

11. Перевірка готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.До 24 серпняДиректорНарада вчителів
2. Перевірка виконання завідувачів навчальними кабінетами дотримування інструктивних вимог з техніки безпеки. Наявність і правильність оформлення відповідних журналів зі вступного інструктажу і на робочому місці, наявність у кабінетах інструкцій та куточків із техніки безпеки.24 серпняДиректорНарада вчителів
3. Перевірка виконання відповідальними особами пунктів наказу з дотримування техніки безпеки
в поточному навчальному році.
До 18 вересняКомісія з охорони праціНарада вчителів
4. Заслухати звіт завідувача бібліотеки про забезпеченість учнів підручниками на поточний навчальний рік та забезпечення вчителів періодикою30 серпня Бібліотекар Нарада вчителів

ВЕРЕСЕНЬ

1Адміністративний контроль: діагностичні контрольні роботи з математики, англійської мови (5—8-мі класи)До 28 вересня Заступники директора з НВРНаказ 
2Оглядовий контроль:перевірка особових справ учнів;До 7 вересняДиректор, заступники директора з НВРНаказ
перевірка оформлення класних журналів;перевірка ведення зошитів;14 вересняЗавідувачі кафедрНаказ
перевірка ведення щоденників;21 вересняЗаступники директора з НВРСпівбесіди з учнями та класними керівниками
перевірка стану ТЗН;Інженер із техніки безпеки
перевірка стану підручників в учнів (операція «Живи, книго!»)Бібліотекар
3 Персональний контроль: вивчення рівня професійної майстерності та фахової підготови та учителів-стажистів25—30 вересняЗаступники директора з НВРОперативна нарада
4Тематичний контроль:1. Перевірка календарного планування.До 14 вересняЗаступники директора з НВРОперативна нарада
2. Перевірка індивідуальних планів самоосвітньої роботи вчителів гімназії.До 26 жовтняЗасідання кафедр
3. Перевірка організації та проведення батьківських зборів.До 21 вересняОперативна нарада
4. Контроль за комплектуванням груп на уроки фізичної культури.До 29 вересняНаказ
5. Проведення тематичного тижня з основ безпеки життєдіяльності «Запобігти. Врятувати. Допомогти».10—17 вересняНаказ
6. Контроль за організацією роботи з учнівського самоврядування17—24 вересняНаказ
5Класно-урочний контроль: стан відвідування школи учнямиПостійноНарада

ЖОВТЕНЬ

1Тематичний контроль:1. Підготовка до засідання педради з теми «Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках української мови та літератури».5—17 жовтняЗаступники директора з НВР

 

Засідання педради

 

2. Підготовка до засідання педради з теми «Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських якостей у старшокласників».5—17 жовтня
3. Підготовка до засідання педради з теми «Про перебіг виконання шкільної Програми ”Обдарована дитина“: творчі надбання, реалії, перспективи, робота з курсовими проектами»12—22 жовтня
2Оглядовий контроль:1. Перевірка стану організації роботи гуртків та клубів.12—16 жовтняЗаступники директора з НВРЗасідання кафедр
2. Перевірка організації роботи з обдарованими учнями.19—23 жовтняНаказ
3. Перевірка ведення класних журналів, оформлення тематичного обліку знань.22—23 жовтняНаказ
4. Перевірка ведення робочих зошитів української мови, математики.Оперативна нарада
5. Контроль за підготовкою закладу до осінньо-зимового періоду26—30 жовтняНарада
3Адміністративні контрольні роботи:із математики (3-ті, 7-мі, 9-ті класи);

з української мови (4-ті, 8-10-ті класи);

із російської мови (9-ті, 10-ті класи);

із німецької та французької мов (6-ті класи)

Протягом місяця

 

Заступники директора з НВР

 

Оперативна нарада

 

4Поточний контроль: дотримання учнями вимог до гімназійної формиПонеділок Заступники директора з НВРОперативна нарада

ЛИСТОПАД

1Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання учнями домашніх завдань.10—14 листопадаДиректор, заступники директора з НВРОперативна нарада
2. Перевірка класних журналів. Стан ведення предметних сторінок, оформлення проведених уроків заміни, ведення книги заміни уроків.До 10 листопадаНаказ
3. Перевірка стану відвідування уроків учнями.ПостійноНарада при директорі
4. Перевірка ведення журналів гурткової роботиДо 23 листопадаНаказ
2Тематичний контроль:1. Класно-узагальнювальний контроль у 5-х класах. Вивчення рівня адаптації учнів до навчання в гімназії.

2. Виконання програми «Обдаровані діти». Організація та проведення предметних олімпіад

16—28 листопадаДиректор, заступники директора з НВРНарада

 

3Персональний контроль:Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

Поурочне планування та щоденне планування виховної роботи

1—30 листопада

 

Атестаційна комісіяЗасідання атестаційної комісії
4Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання учнями вимог щодо шкільної форми.

2. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм.

15—20 листопадаЗаступники директора з НВРЗасідання педради
3. Перевірка поурочного планування навчального матеріалу20—30 листопада
4. Перевірка виконання планів виховної роботи класних10—20 листопада

ГРУДЕНЬ

1Тематичний контроль:1. Підготовка до засідання педради з теми «Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання історії».14—22 грудняЗаступники директора з НВР 

Наказ

2. Підготовка до засідання педради з теми «Робота вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня — громадянина-патріота України».7—19 грудняОперативна нарада
3. Перевірка стану виконання навчальних програм8—20 грудняЗасідання кафедр
2Адміністративні контрольні роботи:тестування з української літератури (11-ті класи);

з історії України (8—11-ті класи);

контрольні роботи з англійської мови;

перевірка техніки читання (1—4-ті класи);

із математики (8-мі класи)

10—21 грудня

 

 

 

Заступники директора з НВР

 

Наказ
3Оглядовий контроль: перебіг підготовки курсових робіт учнів 10-х класів до захисту в МАН1—4 грудняЗавідувачі кафедр
4Персональний контроль: відвідування уроків учителів, які атестуються; відкриті уроки1—25 грудняАтестаційна комісіяЗасідання атестаційної комісії

СІЧЕНЬ

1Тематичний контроль:1. Підготовка до науково-практичної конференції «Імідж сучасного вчителя. Із чого складається і як його створити?».До 9 січняЗаступники директора з НВРОперативна нарада
2. Перевірка виконання учнями домашніх завдань.25—29 січняНаказ
3. Перевірка календарно-тематичних планів, планів виховної роботиДо 20 січня Оперативна нарада
2Класно-узагальнювальний контроль у 9-х класах: аналіз стану навчально-виховної роботи в 9-х класах та рівня навчальних досягнень учнів25 січня — 6 лютого Заступники директора з НВР Нарада
3Персональний контроль:1 .Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.Протягом місяцяАтестаційна комісіяЗасідання атестаційної комісії
2. Перевірка роботи класних керівників 8-х класівНаказ
4Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання управлінських рішень та наказів директора.

2. Перевірка залікових книжок.

3. Перевірка календарних планів

До9 січня

 

 

Директор, заступники директора з НВР Оперативна нарада

ЛЮТИЙ

1Тематичний контроль:1. Підготовка до засідання педради з теми «Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму»15—26 лютогоДиректор, заступники директора з НВР
2. Вивчення стану викладання предметів: «Природознавство», «Я і Україна», «Я у світі»1—16 лютого
3. Стан збереження підручників (акція «Живи, книго!»)16—27 лютогоБібліотекар
2Персональний контроль: відвідування уроків учителів, які атестуються2—28 лютогоАтестаційна комісія Засідання атестаційної комісії
3Оглядовий контроль:1. Перевірка якості навчання учнів 10—11-х класів.

2. Стан відвідування школи учнями.

4. Перевірка організації та аналіз результатів участі команд ОНВК у спортивних змаганнях, творчих конкурсах

Протягом місяця.

 

Директор, заступники директора з НВР

 

Засідання кафедр
5. Перевірка стану навчальних кабінетівНаказ

БЕРЕЗЕНЬ

1Адміністративні контрольні роботи:з укр. мови (4-ті, 9-ті, 10—11-ті класи);

з англійської мови (2-гі, 7-мі класи);

із математики (4-ті, 6—7-мі класи);

тестування з історії України (9-ті, 11-ті класи)

11—22 березня Директор, заступники директора з НВР НаказЗасідання кафедр
2Тематичний контроль:1. Вивчення стану роботи груп продовженого дня.

 

Протягом місяця Директор, заступники директора з НВРЗасідання ради гімназії 
2. Перевірка піклувальною радою роботи шкільних їдаленьГолова ради гімназіїОперативнанарада
3Оглядовий контроль:1. Самоосвітня робота молодих учителів гімназії.1—15 березняЗав. кафедрамиОперативна нарада 
2. Контроль за здійсненням харчування,медичним обслуговуванням учнівПротягоммісяцяДиректорНаказ

КВІТЕНЬ

1Тематичний контроль:1. Перевірка виконання навчальних планів і програм.11—15 квітняДиректор, заступники директора з НВРНаказ
2. Перевірка підготовки до ЗНО та державної підсумкової атестації.22—26 квітняНаказ
3. Перевірка підготовки до літньої практики та оздоровлення учнів.21—25 квітняОперативна нарада
4. Організація цивільного захисту та проведення дня цивільного захисту4—8 квітняНарадаНаказ
2Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання нормативних документів, наказів учителями гімназії.8 — 12 квітняДиректор, заступники директора з НВРНарада
2. Перевірка стану відвідування учнями навчальних занять, медичних довідок, які подаються учнями
в період пропусків занять.
15—19 квітняНаказ
3. Перевірка виконання планів виховної роботи класними керівниками22—26 квітняНаказ

ТРАВЕНЬ

1Тематичний контроль:1. Перевірка підготовки до державної підсумкової атестації.До 13 травня

 

Директор, заступники директора з НВРОперативна нарада
2. Перевірка семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів.До 28 травня Наказ
3. Перевірка навичок читання учнів 1—4-х класів20—24 травняНаказ
2Адміністративні-контрольні роботи:з англійської мови;

з української мови;

із математики;

із зарубіжної літератури (тестування);

із фізичної культури (9-ті класи, тестування)

15—19 травня 

 

 

 

 

Заступники директора з НВРНарада 
3Персональний контроль: робота класних керівників випускних класів із документацією (класними журналами, особовими справами, підготовкою вихідних документів (правильність виставлення підсумкових оцінок, які будуть внесені в атестати та свідоцтва))Протягом місяця Директор, заступники директора з НВР Наказ

ЧЕРВЕНЬ

1Тематичний контроль:1. Аналіз якості результатів державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класівДо 15 червняДиректор, заступники директора з НВРОперативна нарада
2. Перевірка класних журналів, особових справ, залікових книжок3—14 червняНаказ
3. Перевірка організації та проведення оздоровчої роботи в таборі відпочинку «Світанок»1—18 червняНаказ
Доповнення

 

 Сергій ВЕГЕРЧУК, директор Одеського НВК «Гімназія № 2» — спеціалізована школа I ст.

з поглибленим вивченням англійської мови

газета “Директор школи”, №5-6 березень 2018