Бойко Лідія, викладач охорони праці, ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», Рівненська обл. 

Креслярське дерево

Мета:
 Навчальна: навчити учнів на практиці використовувати набуті знання у  виконанні комплексного креслення деталі за її наочним зображенням.
Закріпити знання з правил оформлення креслень.
 Розвивальна: розвивати (від уроку до уроку) просторову уяву учнів, застосування набутих знань на практиці.
 Виховна: виховувати естетичні смаки кресляра, потяг до творчості, раціоналізації.

 Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.
 Метод проведення: бесіда, лекція, ігрові моменти.
 Міжпредметні зв’язки: спецтехнологія, геометрія, матеріалознавство.
 Засоби навчання: презентація, роздатковий матеріал, макети деталей, геометричні фігури.
 Обладнання:  набір предметів різної геометричної форми (конус, зрізаний конус, циліндр, куля, піраміда, паралелограм тощо), креслярський інструмент (лінійка, олівець, косинець, транспортир, циркуль), презентація,  комп’ютер, проектор.
 Очікувані результати навчальної діяльності: знання учнями правил геометричної побудови проекцій предмета; уміння застосовувати метод проеціювання  в процесі виконання креслень предметів об’ємної фори; пояснювати особливості графічних зображень об’ємних виробів з листового металу та дроту, виконувати ескізи, технічні рисунки запланованих для виготовлення виробів.
Завантажити файл