Законодавством передбачено скорочений робочий час для педагогічних працівників. Проте, оскільки конкретної тривалості робочого часу для педагогічних працівників не визначено, його встановлюють за правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, посадовою інструкцією працівника, колективним договором, іншими локальними нормативно-правовими актами. Цими ж документами визначено і тривалість роботи працівників під час канікул.

Навантаження педагогічним працівникам встановлюють відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня1993 р. № 102.

Педагогічне навантаження між учителями та іншими педагогічними працівниками розподіляє керівник установи за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі освіти (з дотриманням Кодексу законів про працю України), і затверджує відповідний орган управління освітою.

Педагогічне навантаження — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачено робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (окрім учителів вечірніх (змінних) закладів загальної середньої освіти (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у медзакладах, і викладачам педучилищ визначають один раз на рік окремо по півріччях.

Навчальне навантаження вчителів вечірніх (змінних) закладів загальної середньої освіти (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у медзакладах, визначають два рази на рік до початку першого та другого півріччя.

Навчальне навантаження викладачам закладів вищої освіти I—II рівнів акредитації та закладів професійної освіти визначають один раз на рік до початку навчального року.

Незалежно від віку чи досвіду роботи педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти, прийнятого на ставку, обсягом менше тарифної ставки встановлюють тільки за його згодою.

Педагогічне навантаження вчителя, якого прийнято на ставку, включає 18 годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності:

 • класне керівництво;
 • перевірку зошитів;
 • завідування навчальними кабінетами;
 • завідування майстернями;
 • завідування навчально-дослідними ділянками.

Категорії педагогічних працівників,
яким виплачують ставки заробітної плати (посадові оклади)
(норму годин на ставку встановлено, враховуючи 6-денний режим роботи):

 • за 3 години педагогічної (викладацької) ро­боти на день (18 годин на тиждень): учителям 1—11-х (12-х) класів шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового навчання 2—3-х класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання; учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); викладачам 3—5-х класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п’ятирічним строком навчання; викладачам 5—7-х класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) із семирічним строком навчання; викладачам спеціальних дисциплін 1—11-х класів середніх музичних і художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачам 1—4-х класів дитячих художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних училищ; учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров’я та соціального забезпечення (крім будинків дитини); керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності; вчителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів з вивчення мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік і більше; учителям і викладачам училищ фізичної культури;
 • за 3 години викладацької роботи в середньому на день (720 годин на рік): викладачам і старшим викладачам закладів вищої освіти I—II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних постійно діючих курсів, курсів з підготовки до ­вступу в заклади вищої освіти I—II рівнів акредитації;
 • за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідувачам логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у закладах дошкільної освіти;
 • за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день (24 години на тиждень): викладачам 1—2-х класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п’ятирічним строком навчання; викладачам 1—4-х класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хорео­графічних шкіл, шкіл мистецтв) із семирічним строком навчання; музичним керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам;
 • за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день (1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів із вивчення мов, стенографії, машинопису строком навчання менше одного року;
 • за 25 годин виховної роботи на тиждень: вихователям спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку;
 • за 5 годин педагогічної роботи на день (30 годин на тиждень): вихователям груп загального типу закладів дошкільної освіти, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків, окрім шкіл-інтернатів із поглибленим вивченням російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою, інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони здоров’я, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури, житлово-експлуатаційних організаціях, училищ фізичної культури, інструкторам із фізкультури, інструкторам слухових кабінетів;
 • 6 годин педагогічної роботи на день (36 годин на тиждень): вихователям-методистам закладів дошкільної освіти, дитячих майданчиків, дитячих парків;
 • за 7 годин роботи на день (41 година на тиждень): майстрам виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям закладів професійної освіти.

 

Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюють,  враховуючи затрати робочого часу в астрономічних годинах (60 хв).

Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюють відповідно до Положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, закладів професійної освіти час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаю­ться діти шестирічного віку (35 хв).

Зменшення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, яку передбачено на вивчення предмета і не є підставою для зменшення цієї норми для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків у зв’язку зі зменшенням їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації.

Робота понад установлену норму

У тих випадках, коли роботу понад установ­лену норму виконують вихователі, помічники вихователів, санітарки-няні дошкільних закладів із причини невиходу на роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей із дошкільного закладу, працю оплачують відповідно до ст. 106 Кодексу законів про працю України як надурочну.

Цей порядок застосовують у випадках, коли робота понад установлену норму робочого часу виконувалась без перерви після закінчення основного робочого часу.

Адміністрація зобов’язана вжити заходів для заміни відсутнього працівника. Як виняток, надурочна робота допускається з дозволу профспілкового комітету.

Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного працівника 120 годин на рік.

 

За погодинної оплати праці надурочну роботу оплачують за перші дві години в півтораразовому розмірі, а наступні години — у подвійному розмірі.

Оплату надурочних робіт здійснюють у межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) закладу, установи.

Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він становить 7 годин за шестиденного робочого тижня (41 годину на тиждень).

За години педагогічної роботи, виконаної понад установлену норму, здійснюється додаткова оплата відповідно до отримуваної ставки заробітної плати в одинарному розмірі.

 

Скорочений робочий час

Законодавством передбачено скорочений робочий час для педагогічних працівників. Конкретної тривалості робочого часу для педагогічних працівників не визначено, тому його встановлюють:

 • правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу;
 • посадовою інструкцією працівника;
 • колективним договором;
 • іншими локальними нормативно-правовими актами.

УВАГА! Ці документи визначають і тривалість роботи працівників під час канікул.

У канікулярний період учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними рекомендаціями, залучають до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період
у межах кількості годин навчального навантаження, встановленого при тарифікації до початку канікул.

Періоди,упродовж яких у закладах освіти не здійснюють освітню діяльність у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними або іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У цей час працівників залучають до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної роботи відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Рекомендації керівникам закладів та установ освіти і науки (передбачені Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011—2015 рр.):

 • створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять годин і виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення рівня кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу;
 • під час складання розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати неперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон»).

 Використані джерела

 • Тривалість робочого часу вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на ставку. URL: http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/3074-trivalst-robochogo-chasu-vchitelya-zagalnoosvtnogo-navchalnogo-zakladu-priynyatogo-na-stavku.html
 • Встановлення навантаження та режим роботи молодих спеціалістів, прийнятих на посаду вчителя ЗНЗ. URL: http://profspilka.kiev.ua/main/2990-vstanovlennya-navantazhennya-ta-rezhim-roboti-molodih-specalstv-priynyatih-na-posadu-vchitelya-znz.html
 • Встановлення та розподіл педагогічного навантаження. URL: http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/2407-vstanovlennya-ta-rozpodl-pedagogchnogo-navantazhennya.html

 

Підготувала Жанна СТАШКО

газета “Завуч”, №7 квітень 2018