Інформатизація освіти: стан і перспективи впровадження

Інформаційно-цифрова компетентність: формування та розвиток в учасників освітнього процесу