Цікаво знати

4


Актуально

«Система повинна постійно вдосконалюватися»
Звіт Державної інспекції навчальних закладів України за 2017 рік

7


Досвід

Наталія ЗАВОЙКО
Моніторингові дослідження якості освіти в умовах Нової української школи

14

Людмила ДЗЕГА
Сучасна сільська школа та сім’я: пріоритети та перспективи співпраці

29

Наталія НЕСТЕРЕНКО
Піклувальна рада як європейський феномен громадсько-державного управління

37

Олександр ОШНЕК
Стратегія управління сучасною школою: основні завдання та ресурси розвитку

41


Дослідження

Олена ПРОКОПОВА, Олена КИРИЧЕНКО
Система професійного самовдосконалення вчителів щодо роботи з обдарованими учнями

47


Думка

Ольга ТЕРЛИЧКІНА
Сучасний директор — лідер змін у школі

101