Цей урок можна проводити як для учнів 9-х класів, котрі навчаються за оновленою програмою, так і для учнів 10-х класів, котрі вивчатимуть географію в курсі «Соціально-­економічна географія світу». Мета уроку — визначити місце України в європейській спільноті. У цьому контексті автор наголошує на ролі та місці української мови серед слов’янських мов. Використовуючи міжпредметні зв’язки, він звертається до орфографічних термінів, правопису власних назв, яких є чимало в географії. Матеріали уроку стануть у пригоді під час позакласних заходів.

Мета:

 • формувати в учнів знання щодо економічних і природних умов, населення, господарства країн Східної Європи; виявляти їх географічну та економічну специфіку;
 • демонструвати напрями економічного розвитку та європейську інтеграцію регіону, роль України в цьому процесі;
 • розвивати діяльнісні компетентності учнів під час роботи в малих групах, під час складання економіко-географічної характеристики країн за планом, використовуючи карти атласу, матеріали підручника, додаткову літературу й ГІС;
 • виховувати толерантне ставлення та повагу до національних, духовних, культурних надбань європейських народів, розширювати світогляд учнів і націо­нальну самосвідомість та самоповагу;
 • поглиблювати знання учнів про рідну мову в системі мов світу, зокрема серед слов’янських мов; систематизувати й поглиблювати знання учнів з орфографії;
 • розвивати увагу з орфографії та мовні компетентності; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності;
 • виховувати почуття національної гідності та шанобливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: бінарний.

Форма проведення: урок-дослідження.

Опорні та основні поняття: економіко-географічне положення, транзитні перевезення, геополітичне положення, державний кордон, берегова лінія, морський кордон, міжнародні організації (ЄС, НАТО, СНД).

Географічна номенклатура: Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Болгарія, Росія, Чорне море, Азовське море, Керченська протока, протока Босфор, протока Дарданелли, Середземне море, протока Гібралтар, Атлантичний океан.

Обладнання: політична карта Європи, адміністративна карта України, підручник, атласи 9-й (10-й) клас, мультимедійні матеріали (відео, презентації проектів — Україна, Болгарія, Румунія, Польща, Молдова), роздатковий матеріал із завданнями.

Оформлення дошки: політична карта Європи, адміністративна карта України, портрет Т. Г. Шевченка, епіграф уроку, логотип урокуетнофестивалю, ілюстрації картин природи України.

Учасники: учні класу, об’єднані в сім груп (делегації Польщі, Молдови, Болгарії, Білорусі, Угорщини, Словаччини, України).

► Випереджальне завдання: підготовка презентацій проектів —Польща, Румунія, Україна, Молдова, Болгарія, Словаччина, Угорщина.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап

На тлі слайд-шоу — вступне слово вчителів.

ІІ. Актуалізація навчальної діяльності учнів

(Учитель географії проводить з учнями гру-вікторину «Євроквест» (додаток 1).

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель географії. Нині всі колишні соціалістичні країни Європи певною мірою охоплені процесами економічних реформ — від часткових, поступових до корінних перетворень у всіх сферах життя — це подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій, створення нових робочих місць, вихід на світові ринки. Співпраця України із сусідніми країнами надзвичайно важлива для її політичного та економічного становлення, оскільки одним із основних напрямів зовнішньої політики України є інтеграція в Європейське економічне співтовариство. Важливого значення набувають економічні зв’язки з країнами ЄС — Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Спільне історичне минуле цих країн вплинуло й на схожість мов країн-сусідів.

Спробуємо сьогодні на уроці визначити перспективи входження України до Європейського Союзу.

Учитель української мови. Українська мова належить до слов’янських мов, які поділяють на такі три групи, як:

1) східнослов’янська (українська, білоруська, російська);

2) західнослов’янська (польська, чеська, словацька);

3) південнослов’янська (болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська).

Усі слов’янські мови виникли з одного джерела — праслов’янської мови. Результатом цього є наявність у сучасних мовах значної кількості спільних ознак. Зокрема у словниковому складі слов’янських мов спостерігаємо чимало спільних слів.

ІV. Вивчення нового матеріалу

До початку уроку для виконання випереджального завдання учнів об’єднують у малі групи:

 • делегація з Польщі;
 • делегація з Угорщини;
 • делегація зі Словаччини;
 • делегація з Румунії;
 • делегація з Болгарії;
 • делегація з Білорусі;
 • делегація з Молдови.

Робота в групах за інструктивними картками з використанням мультимедійних презентацій передбачає розподіл учнів відповідно до таких питань:

 • загальна характеристика країни;
 • природно-ресурсний потенціал;
 • господарство країни;
 • зовнішні зв’язки;
 • туризм (цікаві факти з історико-культурного краєзнавства, етнографії та мови).

Прийом «Не розірви ланцюжок»

Учні повинні надати план вивчення країни, не порушивши послідовності.

План характеристики країни

Географічне положення.

 1. Площа території (тис. км2).
 2. Форма державного правління.
 3. Система державного устрою.
 4. Кількість населення (млн осіб).
 5. Національний склад.
 6. Тип відтворення.
 7. Рівень урбанізації (%).
 8. Середня густота населення (осіб / км2).
 9. Найбільші міста країни.
 10. ВВП на одну особу (за ПКС — паритет купівельної спроможності).
 11. ІЛР (індекс людського розвитку).
 12. Природні умови та рельєф.
 13. Клімат.
 14. Поверхневі води.
 15. Ґрунти.
 16. Основні корисні копалини.
 17. Рівень економічного розвитку.
 18. Основні галузі промисловості.
 19. Основні сільськогосподарські галузі.
 20. Основні види транспорту.
 21. Структура експорту.
 22. Структура імпорту.
 23. Об’єкти туризму.

 Виступ делегації з Білорусі

Презентація «Візитка»

Донедавна Україна, Молдова й Білорусь перебували у складі єдиної держави СРСР, що зумовлює їх активні зовнішньоекономічні зв’язки.

Робота з атласом

 1. З якими державами межує Білорусь?
 2. Який рівень їх розвитку?
 3. Наскільки вигідне таке сусідство?

bilorus

Висновок

 1. Білорусь — це країна Східної Європи з перехідною економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів.
 2. Бідна на природні ресурси, має лише значні запаси торфу й калійних солей, а також водні та лісові. Ґрунти потребують меліорації.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Порівняно незначний показник густоти населення. Найбільші міста — це Мінськ, Гомель, Вітебськ, Брест, Могильов.
 4. Промисловість є основною галуззю економіки країни. Переважають хімічна та машинобудівна. Тут вирощують технічні культури (льон, картоплю).
 5. Україна є одним з основних торговельних партнерів Білорусі. Білорусь займає сьоме місце серед зовнішньоторговельних партнерів України. У 2014 р. товарообіг між двома країнами становив $5,9 млрд — експорт — $3, 8 млрд, імпорт — $2,1 млрд.

Учитель української мови. Протягом своєї історії міжнародні відносини завжди займали важливе місце в державотворенні. Нині бути дипломатом престижно, а для когось навіть недосяжно. Для того щоб стати професійним дипломатом, насамперед потрібно мати певні якості. По-перше, патріотизм — це основа всього, по-друге, професійність. Зусилля одного дипломата можуть вартувати десятків або навіть тисяч життів. Якщо вдало проведені переговори забезпечать припинення вогню, то це й буде успіхом. Порядність — це найважливіша річ, без якої неможливо жити. А ще обов’язково потрібно мати культуру мовлення.

Вправа «Знайди помилку»

(Учням пропонують уявити себе дипломатами та спробувати виправити лексичні та граматичні помилки в міжнародних документах).

mal1

 

Виступ делегації з Молдови

Презентація «Візитка»

Робота з атласом

 1. Що забезпечує населення основними продуктами харчування та сировиною основну галузь промисловості — харчову?
 2. До яких міжнародних організацій належить країна?
 3. Як членство в цих організаціях впливає на сучасний розвиток країни?

moldova

Висновок

 1. Молдова — це країна Східної Європи з перехідною економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів.
 2. Бідна на природні ресурси, має лише значні запаси лігнітів, фосфоритів, гіпсу та вапняку, а також водних. Ґрунти — чорноземи.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Порівняно незначний показник густоти населення. Най­більші міста — Кишинів, Тирасполь, Бєльці.
 4. Промисловість є основною галуззю економіки країни. Переважають харчова, хімічна (лаки, фарби, пластмаси) та машинобудівна (сільськогосподарська техніка). Тут вирощують виноград, горіхи, кукурудзу, соняшник, овочі.
 5. Україна й Молдова є торговельними партнерами, що належать до ГУАМ. Молдова — це чималий експортер консервованих овочів, фруктів, соків, джемів, рафінованого цукру, олії, винограду і продуктів виноробства.

Словниковий диктант

 1. (Р)республіка (б)ілорусь.
 2. (є)вропейський (с)оюз.
 3. (в)исокі та (н)изькі (т)атри.
 4. (б)ендерська (ф)фортеця.
 5. (г)отичний (х)рам (с)вятої (є)лизавети.
 6. (к)аньйон (с)мотрича на (п)оділлі.
 7. (т)раса (т)рансфагараш.
 8. (м)айдан (н)езалежності.
 9. (б)удинок (п)парламенту (У)горщини.
 10. (н)аціональна (б)ібліотека (с)вятих Кирила та Мефодія.

Виступ делегації з Польщі

Презентація «Візитка»

Робота з атласом

 1. Проаналізувавши карти атласу, вказати причини швидкого економічної інтеграції Польщі в ЄС?
 2. Яку роль в євроінтеграції країни відіграло ЕГП?
 3. Визначити інші причини впливу на швидкий економічний розвиток цієї країни.

polsha

Висновок

 1. Польща — це країна Східної Європи з ринковою економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів. Серед сусідів —здебільшого країни з високим рівнем розвитку. Вона є членом НАТО та ЄС.
 2. Забезпечена мінеральними ресурсами — кам’яним і бурим вугіллям, покладами поліметалевих руд, солями, самородною сіркою, водними та рекреаційними ресурсами. Ґрунти потребують меліорації.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Значний показник густоти населення. Найбільші міста — Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань. На півдні Польщі сформувалась Верхньосілезька агломерація.
 4. Індустріально-аграрна країна. Основними галузями промисловості є машинобудування, металургія, хімічна та легка. У сільському господарстві переважає тваринництво, яке забезпечує потреби країни.
 5. Основні торговельні партнери — це країни ЄС та Україна. Польща займає четверте місце серед країн-партнерів України за обсягами українських товарів (3,5% загального експорту України) та п’яте місце за обсягами імпорту польської продукції до України (5,0%). Однією з перших постсоціалістичних країн вона досягла успіхів у проведенні ринкових реформ. Як результат — у 2004 р. Польща стала членом ЄС, а ВВП на душу населення становить понад $25 тис. Разом з Угорщиною, Румунією, Словаччиною — сусіди й активні торговельні партнери України, досвід яких у впровадженні ринкових перетворень та інтеграції до ЄС є корисним для України.

 

Учитель української мови. Поняття «абсолютно чиста мова» не існує. Українська мова співіснувала з іншими етнічними мовами, інколи взаємодіючи, переплітаючись, обмінюючись окремими словами. Із цього не потрібно робити для неї чогось трагічного.

Українська мова вже сформувалась. Вона має все, що має містити сучасна мова. Українська мова має свої відповідники до іншомовних слів.

► Нині варто пильнувати, щоб українська мова вдало збагачувалася новими словами, які виникають із появою нових можливостей науки та комп’ютерної техніки, та не допускати, щоб іншомовні слова витісняли з ужитку українські слова.

В українській мові майже 1700 слів польського походження. Ці слова називають полонізмами, наприклад: перешкода, повинен, шлюб, гасло, тримати, місто, керувати. Вони давно прижилися в нашій мові, тому вилучити їх із неї неможливо й непотрібно.

— Полонізація зумовлена історичними чинниками. Якими?

Провівши розвідку в мовному просторі сучасних українських телеканалів, почула та записала полонізми. Спробуємо пояснити їхнє значення.

mal2

► Поновлення в активному словнику лексем польського походження насамперед пов’язано з бажанням повернути мові втрачені самобутні ознаки, абстрагуватися від російського словника, до якого українська мова була штучно наближена на початку XX ст. В Україні донині
є актуальним питання утвердження національної мови та її унормування.

 Виступ делегації зі Словаччини

 

Презентація «Візитка»

Робота з атласом

 1. Проаналізувати зміни на політичній карті Словаччини за останні 20 років та пояснити, чи вплинули вони на її економічний розвиток і швидку євроінтеграцію?
 2. 50% території країни займають ліси. Як це вплинуло на туристичну та деревообробну індустрії Словаччини?

slovachchina

Висновок

 1. Словаччина — це країна Східної Європи
  з ринковою економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів. Серед сусідів — здебільшого країни з високим рівнем розвитку. Вона є членом НАТО та ЄС.
 2. Забезпечена мінеральними ресурсами — залізними, мідними, марганцевими рудами, а також має поклади нафти, природного газу, піриту, лігніту, магнезиту і мінеральних вод. Ґрунти — підзолисті, сірі лісові, бурі.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Значний показник густоти населення. Найбільші міста — Братислава, Кошице, Прешов.
 4. Індустріально-аграрна країна. Основними галузями промисловості є машинобудування (автомобілі), хімічна (фармацевтична, нафтохімічна), лісова та деревообробна. У сільському господарстві переважає рослинництво (61%) овочівництво, садівництво, виноградарство, зернові, у тваринництві — скотарство, свинарство, вівчарство.
 5. Основні торговельні партнери — це країни ЄС та Україна.

Учитель української мови. Поясніть зміст речення.

Крт здрг скрз трн зпрв зглт грст зрн.

(Кріт втік через терен, спочатку проковтнув жменю зерен).

Виступ делегації з Угорщини

Презентація «Візитка»

Робота з атласом

 1. Які країни-сусіди є торговельними партнерами Угорщини?
 2. Які особливості ЕГП привели країну в ЄС?
 3. Які найбільші центри країни?

ugorshina

Висновок

 1. Угорщина — це країна Східної Європи
  з ринковою економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів. Серед сусідів —здебільшого країни з високим рівнем розвитку. Вона є членом НАТО та ЄС.
 2. Забезпечена мінеральними ресурсами — вугіллям, покладами марганцевих руд, бокситами, водними та рекреаційними ресурсами. Видобуває природний газ. Ґрунти родючі — чорноземи, підзолисті, каштанові.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Значний показник густоти населення. Найбільші міста — Будапешт, Дебрецен, Мішкольц, Сегед.
 4. Індустріально-аграрна країна. Основ­ними галузями промисловості є машинобудування (автобуси, сільськогосподарські машини, верстати), чорна та кольорова металургія, хімічна (мінеральні добрива, отрутохімікати, полімери) консервна та легка. У сільському господарстві переважає рослинництво (51%), а саме: зернові, технічні, овочівництво, виноградарство, садівництво. У тваринництві переважає свинарство, птахівництво, скотарство.
 5. Основні торговельні партнери-країни ЄС та Україна. Серед торговельних партнерів — Німеччина й сусідні країни. Частка Угорщини
  в зовнішньому торговельному обігу України — 1,7% (2015 p.).

 Виступ делегації з Румунії

Презентація «Візитка»

 Робота з атласом

 1. Проаналізувати карти атласу і з’ясувати, що запозичила Румунія з досвіду інших країн Східної Європи для швидкої євроінтеграції?
 2. У чому унікальність її природи й ресурсів, що сприяли її економічному розвитку?

Rumuniya

Висновок

 1. Румунія — це країна Східної Європи з ринковою економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів. Серед сусідів — здебільшого країни з високим рівнем розвитку. Вона є членом НАТО та ЄС.
 2. Забезпечена мінеральними ресурсами — нафтою, природним газом, покладами марганцевих, мідних, свинцево-цинкових, уранових руд, а також бокситами, водними й рекреаційними ресурсами. Видобуває золото, срібло, ртуть, гіпс, вапняки. Ґрунти родючі — чорноземи, каштанові, сірі, бурі, лісові.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Значний показник густоти населення. Найбільші міста — Бухарест, Ясси, Констанца.
 4. Індустріально-аграрна країна. Основними галузями промисловості є гірничодобувна, машинобудування (транспортне, сільськогосподарське, електротехнічне), чорна та кольорова металургія, хімічна (мінеральні добрива, кислоти, луги), целюлозно-паперова, меблева, легка та харчова. У сільському господарстві з рослинництва вирощують зернові, технічні культури. Поширені овочівництво, виноградарство, садівництво. У тваринництві переважають скотарство, свинарство, бджільництво, рибальство.
 5. Основні торгівельні партнери — країни ЄС та сусідні країни. Частка Румунії в зовнішньому торговельному обігу України — 2,6% (2015 p.).

► Мова румунів є найважчою у світі.

Виступ делегації з Болгарії

Презентація «Візитка»

До 1945 р. Болгарія була відсталою аграрною країною, 4/5 її населення жило в сільській місцевості та займалось сільським господарством. Нині це країна з потужною економікою, важливу роль
у господарстві якої займає туризм (курорти «Золоті піски», «Албена», «Сонячний берег»).

Робота з атласом

 1. Які спільні протоки України й Болгарії надають вихід до міжнародних торговельних портів?
 2. Які ознаки ФГП Болгарії схожі з Україною?
 3. Які природні ресурси Болгарії сприяли її швидкому економічному розвитку в пострадянські часи?

bolgariya

Висновок

 1. Болгарія — це країна Східної Європи з ринковою економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів. Серед сусідів — здебільшого країни з високим рівнем розвитку. Вона є членом НАТО та ЄС.
 2. Забезпечена мінеральними ресурсами, серед яких — лігніти, руди заліза, свинцю, цинку й міді, марганцевої руди, а також поклади вугілля, декоративного каменю, нафти й газу. Ґрунти родючі — чорноземи типові, у передгірських і гірських регіонах переважають лучні й дернові лісові.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Значний показник густоти населення. Найбільші міста — Софія, Пловдів, Бургас, Стара-Загора.
 4. Індустріально-аграрна країна. Основними галузями промисловості є машинобудівна, кольорова металургія, хімічна (ефірні олії, мінеральні добрива, полімери, нафтопродукти), будівельна, легка та харчова. Із рослинництва вирощують зернові, технічні культури. Поширені овочівництво, виноградарство, садівництво. У тваринництві переважає скотарство, свинарство, бджільництво, рибальство.
 5. Основні торговельні партнери-країни ЄС та сусідні країни. У 1987 р. діяла поромна переправа між Варною та Іллічівськом. Відстань між ними морем (440 км) удвічі коротша, ніж суходолом. Частка Болгарії в зовнішньому торговельному обігу України становить 1,5% (2015 р.). У структурі болгарського експорту виокремлено тютюн і тютюнові вироби, столовий виноград і виноградні вина, плодоовочеві консерви, ефірна олія та машини. В імпорті основними є енергоносії, промислове обладнання і транспортні засоби, чорні метали, залізна руда.

Учитель географії. Східна Європа — це регіон, який має центральне положення між Заходом і Сходом євразійського масиву країн, має вихід до морів (Балтійського, Адріатичного, Чорного й Азовського), що створює переваги для транс­портно-торговельних зв’язків, зміцненню яких сприяють економічні й регіональні об’єднання на зразок Європейського Союзу.

Україна — це серце Європи, оскільки на території України знаходиться її географічний центр — село Ділове Рахівського району Закарпатської області. Вона має чимало економічних і геополітичних пріоритетів для співпраці з цими країнами.

Виступ делегації з України

 Презентація «Візитка»

Розпочинається презентація України словами Ліни Костенко: «В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина».

Робота з атласом

 1. Які держави є сухопутними й морськими сусідами України?
 2. Яке місце за площею займає Україна в Європі?
 3. Які європейські держави можна порівняти за площею з Україною?
 4. З якою країною Україна має найдовший сухопутний кордон?
 5. З якою державою Україна має найкоротший кордон?

Ukraina

Висновок

 1. Україна — це країна Центрально-Східної Європи з ринковою економікою. Вона розташована на перетині важливих європейських шляхів. Серед сусідів — здебільшого розвинуті країни. Є членом міжнародних організацій: ООН (1945), СНД (1991), ГУАМ (1997), ОБСЄ (1995), РЄ (1949), СОТ (1995). Співпрацює з ЄС (1992), НАТО (1949).
 2. Забезпечена мінеральними ресурсами, серед яких залізні та марганцеві руди, поклади вугілля, декоративного каменю, нафти й газу. Ґрунти родючі — чорноземи типові.
 3. Має «перший» тип відтворення, від’ємний природний приріст і сальдо міграцій. Значний показник густоти населення. Найбільші міста — Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів.
 4. Індустріально-аграрна країна. Основними галузями промисловості є машинобудівна, чорна металургія, хімічна (мінеральні добрива, полімери, лаки фарби), лісова, будівельна, легка та харчова. Із рослинництва вирощують зернові, технічні культури. Поширені овочівництво, виноградарство, садівництво. У тваринництві переважають скотарство, свинарство, птахівництво.
 5. Основні торговельні партнери — країни ЄС та сусідні країни.

А ви думали, що Україна так просто… Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу, їй немає ціни. Ліна Костенко

Учитель української мови. Для багатьох із нас рідним містом є Київ. Здавна люди називають Київ матір’ю міст руських. Історія цього прекрасного міста сягає своїм корінням углиб віків. Це місто не залишає байдужим жодної людини, яка в ньому побувала. Це місто дивує, надихає, захоплює і чарує кожного, хто хоча б раз відвідав його.Тому пропоную вам вирушити у віртуальну екскурсію цим містом.

Орфографічна вправа (додаток 2 )

Завдання. Відредагувати текст. Пояснити правопис великої літери.

Учитель географії. Отже, чому Європа потребує України? І чому Україна потребує Європи?

Відповідаючи на ці запитання, можна повторювати очевидні речі, що Україна є важливим економічним партнером, є джерелом енергетичної безпеки, а також є мостом між Європою та Азією. І, очевидно, зважаючи на обсяг території, географічне положення, 42-мільйонне населення та роль основної країни, що забезпечує транзит нафти і газу до Центральної та Західної Європи, Україна є найважливішим стратегічним чинником європейської безпеки.

Погляньте на карту. Україна не єдиний найбільший сусід ЄС, проте вона є єдиною країною, що межує з чотирма країнами-членами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. «Не буває так, аби дощило у сусідів, а ваші ноги залишилися сухими» (стара китайська приказка). Вважаю, що цей вислів є надзвичайно доречним, коли йдеться про відносини країн. Тож природним є прагнення європейців поширювати демократичні цінності та мати адекватних сусідів. Якщо й далі вивчатимемо карту, то помітимо, що в Європі існує лише два місця, де у вузькому колі на відстані майже ста кілометрів «зустрічаються» аж п’ять держав. Другим таким місцем є кордони навколо Люксембурга, де «зустрічаються» Німеччина, Франція та країни Бенілюксу. У цьому місці виник Європейський Союз. Щодо України, то маємо схожу географічну ситуацію. То чому не використати подібну логіку для визначення місця народження нової України, нового поширення процесу європейської інтеграції? Представництво ЄС відкрито в Україні двадцять років тому, і з упевненістю можемо стверджувати, що протягом останнього десятиріччя відносини між ЄС та Україною відчутно зміцнилися.

Висновок

 1. Європейські країни мають сприятливі умови для активних інтеграційних процесів — вигідне географічне положення, значні природні ресурси, загальні особливості становлення та економічного розвитку, історично сформовані господарські зв’язки між ними.
 2. Європа була й залишається одним з ос­нов­них центрів світової економіки. А основою європейського економічного простору є країни ЄС.

V. Осмислення і засвоєння навчального матеріалу

Прийом «Упізнай країну»

Учням пропонують фотографії та географічні загадки відомих місць країн Східної Європи, за якими вони повинні їх упізнати і сказати, що вони про них дізналися на уроці (додаток 3 ).

Соціографічний практикум «Листопад ідей»

Гостям фестивалю та учасникам пропонують взяти участь у соціографічному опитуванні та відповісти на такі запитання:

1) На вашу думку, чи підвищиться рівень розвитку України під час євроінтеграції?

2) Чи сприятиме це поліпшенню сусідських відносин?

Прийом «Дерево рішень»

Учням пропонують висловити свої ідеї щодо вступу України в ЄС. На дошці виведено слайд із таблицею, куди пропонують прикріпити (за допомогою магнітів) кленовий листок від кожної делегації з характеристиками «за» та «проти» щодо євроінтеграції України та оголосити свої судження.

VІ. Висновок

Учитель географії. Європа — це наш спільний дім. Колись залишили його, відцурались родини й зійшли на манівці економічного й соціального розвитку. Тепер маємо нагоду повернутися до нашої європейської родини. Але водночас повинні усвідомити, що лише наші особисті досягнення, праця кожного з нас, наші успіхи в розбудові економіки й демократії є запорукою того, що європейська родина нас прийме. А західний кордон України стане східним кордоном Європи. Україна була частиною Європи й завжди залишатиметься такою. І молодь (громадяни України) повинна бути зацікавленою в тому, щоб Європа «наблизилась» якнайближче й більше інтегрувалася. Молоде покоління українців може отримати значні переваги від такої перспективи — перспективи інтеграції до ЄС, яка, проте, не є кінцевою метою, а радше засобом забезпечення стабільності, миру, демократії та добробуту. І на молоде покоління покладено відповідальність за успішність процесу євроінтеграції.

mal3

VIII. Домашнє завдання

Параграфи __________.

 

Прийом «Творча лабораторія»

 1. Скласти рекламу туристичної фірми, яка пропонує подорож до України.
 2. Написати листа ровеснику із сусідньої країни й розповісти про красу та велич України, про історичні місця, які варто було б відвідати. У творі використовувати власні назви.

 

(Лунає українська пісня ________ у виконанні _______).

Використані джерела

 • Довгань Г. Д. Соціально-економічна географія світу у визначеннях, таблицях і схемах. Харків: Ранок, 2012.
 • Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Соціально-економічна географія світу: підручник для 10 класу. Харків: Оберіг, 2010.
 • Паламарчук Л. Б., Гільберг Т. Г., Безуглий В. В. Гео-графія для профільного рівня. 10 клас. Київ: Генеза, 2010.
 • http://www.cikavo.net/cikavi-fakti-pro-bilorus/.
 • http://www.eduknigi.com/geo_view.php?id=293.
 • http://www.geografiaurok.blogspot.com/2013/12/blog-post_14.html.
 • http://www.geografiaurok.blogspot.com/2013/12/blog-post_22.html.
 • http://www.news-top.net/prostonor_New/?utm_source=kadam&utm_term=1220451722033188&utm_content=2820230&utm_medium=denisjke_st&utm_campaign=kadam_prostonor49_usa&utm_cat=IAB12.
 • http://www.subject.com.ua/geographic/ekonomichna_socialna/75.html.
 • http://www.subject.com.ua/geographic/maslyak/307.html.
 • http://www.tut-cikavo.com/krajini/428-tsikavi-fakti-pro-ukrajinu.
 • http://www.tut-cikavo.com/krajini/556-rumuniya-tsikavi-dani-i-fakti-pro-krajinu.
 • http://www.tut-cikavo.com/krajini/604-tsikavi-fakti-pro-polshchu.

Ірина Парфенюк, учителька географії

ЗОШ І—ІІІ ст. № 6, м. Київ

газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”, №7 квітень 2018