Професійний розвиток педагога Нової української школи

Концепти Нової української школи:
ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати

4

Ресурс мистецтва
в патріотичному вихованні учнів

22

Формування Нової української школи
в умовах децентралізації влади України (на прикладі Квітневої ОТГ Попільнянського району Житомирської обл.)

27

Організація освітнього середовища
в Новій українській школі. Тренінгове заняття

32


Управління

Інформаційне забезпечення освіти:
сучасні підходи

44


Виховний простір

Військово-патріотичне виховання
старшокласників у контексті положень «Нової української школи»

48

Класний керівник між «учора» і «завтра»:
як його навчати в школі

54

Інноваційні технології
для формування смисложиттєвих цінностей учнів (на прикладі уроків зарубіжної літератури)

68

Інтерактивна неокухня
Методична розробка інтерактивної педагогічної гри

72