Тестові завдання доцільно використовувати для тематичного оцінювання учнів, для виявлення рівня їхніх знань під час вивчення технологій ручної та механічної обробок деревини, та під час виготовлення виробів із неї.

Тестові завдання

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки
Деревина як конструкційний матеріал
1. Один із найпоширеніших природних матеріалів, який використовують у різних галузях промисловості:2. Круглі лісоматеріали, які використовують цілими або як сировину для пиломатеріалів:3. Круглі лісоматеріали, з яких виготовляють спеціальну продукцію (фанеру, олівці тощо):
А метал

Б деревина

В пластмаса

Г кам’яне вугілля

А кряжі

Б чурбаки

В колоди

Г бруси

А кряжі

Б чурбаки

В колоди

Г бруси

4. Як називають відрізки кряжа, що придатні за довжиною для обробки на деревообробних верстатах?5. Людина, що працює на пилорамі:6. Як називають пиломатеріал завтовшки й завширшки понад 100 мм?
А Дошка

Б чурбак

В колода

Г брус

А слюсар

Б столяр

В рамник

Г пилорамник

А Брус

Б брусок

В колода

Г дошка

7. Як називають обрізний пиломатеріал завтовшки до 100 мм і завширшки не більше за подвійну товщину?8. Як називають пиломатеріал, товщина якого до 100 мм,

а ширина більша за подвійну товщину?

9. Як називають бічні частини колоди, зрізані за поздовжнього розпилювання?
А Брус

Б брусок

В дошка

Г колода

А Брус

Б брусок

В дошка

Г колода

А Обапіл

Б шпала

В рейка

Г ребро

10. Як називають обрізний та необрізний пиломатеріал для залізничних і трамвайних колій?11. Як називають тонкі вузькі дошки?12. Поздовжній широкий бік сортаменту в елементі дошки:
А Обапіл

Б шпала

В ребро

Г рейка

А Обапіл

Б шпали

В рейки

Г бруски

А кант

Б пласть

В ребро

Г торець

13. Поздовжній вузький бік сортаменту в елементі дошки:14. Елемент сортаменту, що утворюється в місці перетину двох суміжних граней:15. Як називають площину, що утворюється внаслідок поперечного розпилювання сортаменту?
А кант

Б пласть

В ребро

Г торець

А кант

Б пласть

В ребро

Г торець

А Кант

Б пласть

В торець

Г ребро

Властивості деревини
16. Відношення маси деревини за певної вологості до її об’єму:17.Здатність деревини чинити опір проникненню в неї більш твердого тіла:18. Здатність деревини чинити опір зношуванню, тобто поступовому руйнуванню її поверхні під час тертя:
А твердість

Б щільність (густина)

В міцність

Г в’язкість

А твердість

Б щільність (густина)

В міцність

Г в’язкість

А зносостійкість

Б щільність (густина)

В міцність

Г в’язкість

19. Здатність деревини чинити опір руйнуванню під дією механічних навантажень:20. Як називають кілька лісових кварталів?21. Як називають людину, що добирає рослини, доглядає за ними для утворення лісових масивів?
А твердість

Б щільність (густина)

В міцність

Г в’язкість

А Лісове господарство

Б квартал

В обхід

Г ліс

А Агроном

Б лісовий

В лісник

Г ботанік

22. Рисунок, шо з’являється на поверхні деревини внаслідок перерізу анатомічних елементів:23. Рисунок, який утворюється заглибленням:24. Як називається шар деревини, що знімається під час оброблення заготовки?
А фактура поверхні

Б ескіз

В текстура

Г смола

А фактура поверхні

Б ескіз

В текстура

Г технічний рисунок

А Допуск

Б припуск

В розмітка

Г зріз

Елементи графічної грамоти
25. Як називають вертикальну площину проекцій?26. Зображення повернутої до спостерігача частини предмета:27. Зображення предмета, утворене на фронтальній площині проекції:
А Профільна

Б фронтальна

В горизонтальна

Г вертикальна

А технічний рисунок

Б вигляд

В ескіз

Г проекція

А вигляд зліва

Б вигляд спереду

В вигляд зверху

Г фронтальний вигляд

28. Зображення предмета, утворене на горизонтальній площині проекції:29. Зображення предмета, утворене на профільній площині проекції:30. Зображення предмета на площині, шо утворилося під час проведення уявних променів через точки предмета до перетину з площиною:
А вигляд зліва

Б вигляд спереду

В вигляд зверху

Г фронтальний вигляд

А вигляд зліва

Б вигляд спереду

В вигляд зверху

Г фронтальний вигляд

А проекція

Б аксонометрія

В вигляд

Г ескіз

31. Відношення лінійних розмірів зображуваного предмета на кресленні до його натуральних розмірів:32. Як називається конструкторський документ, виконаний від руки, без застосування креслярських інструментів, без точного дотримання масштабу і з обов’язковим дотриманням пропорцій елементів деталей?33. Наочне зображення, виконане за правилами аксонометричних проекцій від руки на око:
А ескіз

Б масштаб

В технічний рисунок

Г вигляд

А Ескіз

Б масштаб

В технічний рисунок

Г вигляд

А ескіз

Б масштаб

В технічний рисунок

Г вигляд

Розмічання заготовки
34. Операція нанесення на поверхню заготовки ліній (рисок), які визначають згідно з кресленням контури деталі або місця, що підлягають обробці:35. Інструмент для визначення розмірів, відкладання їх на заготовках, а також для проведення прямих ліній:36. Інструмент для проведення ліній, розташованих під прямим кутом одна до одної,

і перевірки прямих кутів:

А розмітка

Б припуск

В допуск

Г зріз

А столярний кутник

Б вимірювальна лінійка

В рейсмус

Г рулетка

А столярний кутник

Б вимірювальна лінійка

В рейсмус

Г рулетка

37. Як називають інструмент, яким наносять розмічувальні лінії від краю дошки чи бруска?38. Різновид кутника, що дає змогу розмічувати й перевіряти будь-які кути:39. Пристрій із тонколистового матеріалу, форма й розміри якого відповідають кресленню з припуском на обробку:
А Столярний кутник

Б вимірювальна лінійка

В рейсмус

Г рулетка

А столярний кутник

Б єрунок

В малка

Г рулетка

А рейсмус

Б єрунок

В шаблон

Г рулетка

Пиляння та стругання деревини
40. Як називають тонку сталеву стрічку з насіченими на одному з країв зубами?41. Як називають процес закритого різання?42. Місце різання, що утворилося в деревині:
А Рейсмус

Б пилка

В різець

Г різак

А Пиляння

Б стругання

В розмічання

Г фрезерування

А пропил

Б запил

В допуск

Г припуск

43. Пристосування, необхідне для виконання розпилів із фіксованим кутом:44. Процес різання, за якого площина різання збігається

з оброблюваною поверхнею:

45. Інструмент для чорнового стругання брусків:
А стусло

Б струбцина

В єрунок

Г малка

А пиляння

Б стругання

В розмічання

Г фрезерування

А рубанок із одинарним залізком

Б шерхебель

В рубанок із подвійним залізком

Г зензубель

46. Інструмент для вимірювання поверхні після обробки шерхебелем:47. Інструмент для чистового стругання деталей, а також для зачищання задирок:48. Хто виготовляє чорнові підлоги?
А рубанок із одинарним залізком

Б шерхебель

В рубанок із подвійним залізком

Г зензубель

А рубанок із одинарним залізком

Б шерхебель

В рубанок із подвійним залізком

Г зензубель

А Тесляр

Б токар

В столяр

Г різьбляр

49. Хто зводить зруби?50. Людина, що виготовляє деталі й вироби з деревини:51. Людина, що виконує чис­тову обробку деревини:
А Тесляр

Б токар

В столяр

Г різьбяр

А тесляр

Б токар

В столяр

Г різьбяр

А тесляр

Б токар

В столяр

Г різьбяр

52. Інструмент із двома ручками, призначений для грубого стругання двома робітниками:53. Інструмент, який застосовують для стругання площин, припасовуючи їх одну до одної:54. Інструмент, який застосовують для стругання площин і вирівнювання довгих кромок:
А фуганок

Б шліфтик

В рубанок-медведка

Г зензубель

А фуганок

Б шліфтик

В рубанок-медведка

Г зензубель

А фуганок

Б шліфтик

В рубанок-медведка

Г зензубель

55. Інструмент, що застосовують для стругання

і вирівнювання значно коротших деталей:

56. Інструмент, який застосовують для вирівнювання площин і надання їм незначної шорсткості перед облицюванням:57. Інструмент, який використовують для стругання торців деталей, тобто для їх вирівнювання:
А фуганок

Б шліфтик

В півфуганок

Г рубанок

А торцевий рубанок

Б цикля

В цинубель

Г зензубель

А торцевий рубанок

Б цикля

В цинубель

Г зензубель

58. Яким інструментом зачищають після стругання шліфтиком твердих листяних порід?59. Яким інструментом зачищають після стругання подвійним рубанком?60. Інструмент, який використовують для вибирання широкої фаски на краях товстої дощатої фільонки:
А Торцевим рубанком

Б циклею

В цинубелем

Г зензубелем

А Торцевим рубанком

Б циклею

В цинубелем

Г зензубелем

А фігарєй

Б кальовка

В горбач

Г штабгобель

61. Інструмент, який застосовують для вибирання чвертей:62. Інструмент, який використовують для виготовлення прямокутного паза (шпунта) на кромках, розташованого на заданій відстані від краю деталі:63. Інструмент, який застосовують для стругання опуклих ввігнутих поверхонь:
А шпунтубель

Б фальцгобель

В федергобель

Г зензубель

А шпунтубель

Б фальцгобель

В федергобель

Г зензубель

А фігарей

Б кальовка

В горбач

Г штабгобель

64. Який інструмент застосовують для виготовлення на кромці гребеня, який потім вставляють у паз?65. Інструмент, який застосовують переважно для виготовлення пазів трапецієвидного перерізу впоперек волокон після того, як паз пропилено по краях наградкою:66. Інструмент, який застосовують для відбору й зачищення чвертей:
А Шпунтубель

Б фальцгобель

В федергобель

Г зензубель

А галтель

Б зензубель

В ґрунтгобель

Г федергобель

А галтель

Б зензубель

В ґрунтгобель

Г федергобель

67. Інструмент, який застосовують для відбору й зачищення фальців:68. Інструмент, який використовують для вибирання жолобків різної ширини і глибини з різними радіусами заокруглення:69. Інструмент для заокруглення лицьових кромок деталей, брусків і штапиків, що використовують для прикриття клейових зазорів?
А галтель

Б зензубель

В ґрунтгобель

Г федергобель

А галтель

Б зензубель

В ґрунтгобель

Г федергобель

А Штабгобель

Б кальовка

В карнизник

Г федергобель

70. Який інструмент застосовують для виготовлення різних фігурних профілів на рейках?71. Який інструмент застосовують для виготовлення різних фігурних профілів на кромках рамок?72. Інструмент, необхідний для вибирання в карнизних брусках і наличниках складних профілів:
А Штабгобель

Б кальовка

В карнизник

Г федергобель

А Штабгобель

Б кальовка

В карнизник

Г федергобель

А штабгобель

Б кальовка

В карнизник

Г федергобель

Процес розмічання та виготовлення шипового з’єднання
73. Металевий стержень із гвинтовою нарізкою та забірним конусом, який сприяє кращому загвинчуванню в деревину:74. Який інструмент використовують для випилювання провушин?75. Як називають інструмент, за допомогою якого стругають і зачищають заготовки?
А нагель

Б шуруп

В цвях

Г дюбель

А Столярна ножівка

Б дрібнозуба пилка

В пилка

Г лобзик

А Долото

Б стамеска

В рейєр

Г рубанок

76. Як називають інструмент, за допомогою якого зрізують фаски і зачищають заготовки?77. Напилок із великою насічкою, який призначений для обробки м’яких матеріалів:78. Дерев’яні штирі з круглим чи квадратним перерізом:
А Долото

Б стамеска

В рейєр

Г рубанок

А надфіль

Б рашпіль

В рейєр

Г мейсель

А нагель

Б бруски

В свердло

Г різець

Оздоблення виробу
79. Як називають кінцеву операцію з виготовлення виробів із деревини?80. Найпоширеніший спосіб прозорого оздоблення виробів із деревини?81. Спосіб оздоблення деталей і виробів із масиву деревини, фанери за допомогою приладу для випалювання:
А Шліфування

Б оздоблення

В полірування

Г фарбування

А Мозаїка

Б лакування

В фарбування

Г полірування

А мозаїка

Б випалювання

В фарбування

Г полірування

82. Орнаментальні та сюжетні композиції, виконані різноманітними матеріалами:83. Як називають процес прикрашання виробу різнокольоровими шматочками твердих матеріалів?84. Візерунки, виконані вклеюванням тонких пластинок деревини іншої породи у вирізані на поверхні виробу заглиблення:
А мозаїка

Б випалювання

В фарбування

Г полірування

А Інкрустація

Б інтарсія

В маркетрі

Г різьблення

А інкрустація

Б інтарсія

В маркетрі

Г різьблення

85. Як називають процес наклеювання малюнка, набраного зі шматочків шпону різних порід деревини, на поверхню виробу?86. Як називають різьблення, що має об’ємне зображення без фону?87. Абразивний гнучкий матеріал, на поверхню якого нанесено абразивний порошок різної зернистості:
А Інкрустація

Б інтарсія

В маркетрі

Г різьблення

А Прорізне

Б рельєфне

В скульптурне

Г трикутне

А напилок

Б надфіль

В шліфувальна шкурка

Г брусок

Основи техніки, технологій і проектування
88. Машина для обробки деревини з метою надання їй необхідних розмірів і форми:89. Як називають переробку відходів на деревообробних виробництвах?90. Комплекс робіт, який складається з пошуку, розрахунків із метою отримання достатнього опису для створення нового об’єкта або виробу:
А обробний верстат

Б деревообробний верстат

В фрезерний верстат

Г фрезер

А Різання

Б дроблення

В спалювання

Г довбання

А складання

Б розмічання

В проектування

Г різання

91. Графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу та його елементів:92. Набір зображень, які об’єднані спільною темою або завданням:93. Схожий за призначенням виріб, на основі якого здійснюють розробку власної конструкції виробу:
А інтарсія

Б клаузура

В маркетрі

Г інкрустація

А банк ідей

Б банк виробів

В проект

Г ескіз

А виріб-аналог

Б виріб-зразок

В проект

Г технологічна картка

  Використані джерела

  • Гаврилюк Г. М. Усі уроки трудового навчання. 7 клас. Блок 1. Інваріантна складова. Харків: Основа, 2015.
  • Гащак В. М. Трудове навчання : (технічні види праці) : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів. Київ: Генеза, 2016.

Андрій МИКОЛАЄНКО, учитель-методист трудового навчання

Яготинського НВК «СШ-ЗОШ І—ІІІ ст. № 2», Київська обл.

газета “Трудове навчання”, № 4 квітень 2018