Алла Панчук, викладач української мови і літератури, викладач-методист ДПТНЗ “Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту”, Вінницька обл.

Мета: учити учнів аналізувати епічний твір, визначати новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї, образи, розкривати їх, спираючись на текст, досліджувати мотивацію вчинків героїв, поведінку в різних життєвих ситуаціях; розвивати вміння використовувати художні деталі для розкриття стильової палітри твору; виховувати усвідомлення філософської сутності щастя людини, його відносності й короткочасності; розвивати вміння критично мислити; виховувати толерантність, повагу до людської гідності, патріотизм.

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок-евристична бесіда з елементами дослідження.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, екран.

Наочно-дидактичне забезпечення уроку: текст новели, літературознавчий словник, тлумачний словник, роздатковий матеріал (завдання для клоуз-тесту); презентація, відеокліпи.

Методи і прийоми: вступне слово викладача, аналіз, компаративний метод, робота з текстом, евристична бесіда,  проблемна ситуація; декламація, інтерактивна вправа «палітра почуттів»; інтерактивний метод «мозкова атака»; випереджальні завдання, дослідження; наочні (презентація, відео).

Міжпредметні зв’язки: українська мова, історія, зарубіжна література, філософія, психологія, інформатика, художня культура, географія.

Очікувані результати: учні вміють аналізувати епічний твір, визначати новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї твору, образи, розкривати їх, спираючись на текст; вміють використовувати деталі, для розкриття стильової палітри твору; вміють критично мислити, синтезувати досліджуваний матеріал; усвідомлюють філософську сутність щастя людини, його відносність й короткочасність; поважають людську гідність.
Завантажити файл
Завантажити презентацію