Офіційно

Наказ МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

4


Актуально

Людмила КАЛІНІНА,
Віталій ЛАПІНСЬКИЙ, Олег КИТАЙЦЕВ, Вікторія КОСИК, Оксана МЕЛЬНИК
Інформатизація освіти
Стан та перспективи впровадження

7

Михайло ТОПУЗОВ
Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів
Проектування відповідно
до вимог сучасного суспільства

17


Досвід

Неоніла ВОЛКОВА, Ольга ШКРАБАЧЕНКО, Галина МИХАЙЛЕНКО
Стратегія інноваційного навчання
Нові виклики освітньої реформи

26

Лариса ЯКОВЕНКО
Школа і громада: грані співпраці та партнерства

30

Ганна САЗОНЕНКО, Наталія НЕСТЕРЕНКО, Людмила ГРЕБЕНЮК
Громадянська компетентність: складники національно-патріотичного виховання учнів

34


Дослідження

Наталія ТІТОВА
Інформаційно-цифрова компетентність: формування та розвиток в учасників освітнього процесу

45


Думка

Володимир НЕРУБАЙСЬКИЙ
Школа свідомого українця
Інноваційні підходи до управління навчальним закладом в умовах розбудови НУШ

87


Книжкова полиця

#книгоНУШ
36 книжок для розвитку освітян

95