Загальна географія.
6-й клас. Практикум
Представлені матеріали містять завдання різного рівня складності, тестові завдання, практичні роботи, що забезпечують диференційований підхід до навчання. Відповідають програмі курсу «Загальна географія. 6-й клас».
Матеріали можна використати для узагальнювального контролю в кінці навчального року, семестрового контролю, конт-ролю знань, умінь і навичок після вивчення окремих розділів навчальної програми.