Олександра Кійло, учитель – методист, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 12, м. Кременчук, Полтавська обл.

Актуальність упровадження сучасних інформаційних методик контролю зумовлена процесом модернізації освіти, зокрема й управлінської діяльності.

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладом освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охопить всі види діяльності, суттєво розширить можливості педагога, оптимізує управлінські процеси, таким чином формуючи в учнів важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Відповідно до концепції «Нової української школи», стратегічні цілі й  завдання вимагають переорієнтації науково-методичної роботи на пошук, розробку інноваційних шляхів розвитку всіх складових освітньої галузі, формування в освітньому середовищі сучасного педагогічного мислення та забезпечення розвитку, самоствердження і самореалізації особистості педагога.

Відвідування й аналіз уроку та виховного заходу – це основне джерело знань про якість навчання і виховання в школі, про можливості педагогічного колективу у підвищенні своєї професійної компетентності. Спостереження та аналіз уроку і виховного заходу складають найбільш важку частину посадових обов’язків заступників директорів з об’єктивних причин: доводиться аналізувати уроки з багатьох предметів інваріативної і варіативної частин навчальних планів, предмети за вибором, факультативи, позакласні заходи. Тим більше, що викладання кожного предмета будується не тільки на основі загальних педагогічних закономірностей, але й має специфіку в змісті і методах викладання.
Завантажити файл