Кажуть, коли дме вітер, будуй не стіни, а вітряк. Нині діти сприймають більше інформації, ніж будь-коли. Сховатися від цього потужного потоку вже неможливо. Залишається пристосуватися, навчитися використовувати інформацію з користю, відкидаючи зайве. Для цього й потрібна медіаграмотність.

У «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» ще у 2010 році зазначалося, що стрімкий розвиток у сучасному світі ІКТ та ЗМІ ставить перед національною освітою завдання цілеспрямованої підготовки особистості до взаємодії з ними.

Тому і перед колективом дошкільного закладу постала проблема: як здійснювати медіаосвіту всіх учасників навчально-виховного процесу? І у 2011 році колектив дитсадка розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Модернізація навчально-виховного процесу засобами ІКТ». У межах роботи над проблемним питанням основну увагу акцентували на роботі з педагогами.

Для них було організовано різнорівневі форми роботи: від навчання елементарним основам роботи на комп’ютері до використання можливостей складних комп’ютерних програм, адаптованих до умов дошкільного закладу.

На виконання варіативної складової частини БКДО, освітньої лінії «Комп’ютерна грамота», у закладі організовано міні-проект для дітей старшого дошкільного віку «Малюк та комп’ютер» під керівництвом вихователя Коровай О.  І. Для батьків організовували різноманітні форми роботи з активним використанням ІКТ: онлайн-спілкування, створення мультимедійних презентацій, виготовлення друкованої продукції за допомогою програм Publisher, PowerPoint, створення сайту дошкільного закладу.

Результатом роботи над проблемним питанням, як і очікувалось, стало узагальнення досвіду із цього напряму та його поширення серед колег міста, області, України. Так, узагальнений досвід роботи виховательки-методистки Чікрижової Т. В. «Модернізація діяльності методичної служби ДНЗ засобами ІКТ» став переможцем в обласному конкурсі «Досвід освітян регіону».

Протягом 2013—2015 років на базі дошкільного закладу діяли авторська творча майстерня для вихователів-методистів Миколаївської області «Використання ІКТ у процесі методичної роботи в дошкільному навчальному закладі» (керівниця вихователька-методистка Чікрижова Т. В.), школа комп’ютерної грамотності для вихователів дошкільних закладів міста під керівництвом практичної психологині Рубінської О. А. Педагогічний проект колективу «ІКТ як засіб створення єдиного інформаційно-освітнього простору дошкільного закладу» було представлено від Миколаївської області на 5-ту міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти — 2014», а досвід роботи «Медійна освіта в системі дошкілля» надруковано в посібнику «Від медіаграмотності до медіакультури», авторського колективу під керівництвом наукового редактора, професора кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО Василя Івановича Шуляра.

Зважаючи на те, що медіаосвіта — це неперервний процес, активне її впровадження в закладі продовжують і зараз через комплексні та інтегровані підходи. Звісно, виникає багато проблемних питань. Зокрема, на який зміст освіти орієнтуватись, формуючи медіакомпетентність дошкільника? Яким має бути кінцевий результат цього процесу? На нашу думку, слід орієнтуватись на вимоги Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», адже в ній оновлено зміст та враховано сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти, а також грамотно використаний практичний досвід українських і закордонних колег, якого дуже мало в Україні і він здебільшого орієнтований на молодших школярів і старшокласників.

У впровадженні медіаосвіти перевагу віддаємо ігровій та практичній діяльності дітей. Це дидактичні, сюжетно-рольові, творчі ігри, ігри-драматизації, екскурсії на радіостанції, телестудії, бесіди за переглядом дитячих мультфільмів, віртуальні екскурсії до визначних місць України, фотосесії для сайту дошкільного закладу, спільна з вихователем підготовка фотоальбомів на сайт, виготовлення різних малюнків та пластилінових героїв для створення й обігравання анімаційних сюжетів. Цікавим є впровадження проекту «Спілкування без кордонів» вчителем англійської мови Авраменко О. С. У межах проекту наші діти за допомогою електронної пошти спілкуються з учнями початкової школи, вчителькою Ванессою Біладью із міста Лігал у Канаді. Так, інтегроване знайомство дітей із засобами Інтернет-мережі слугує позитивним прикладом використання її можливостей.

Ми вважаємо, що саме з ознайомлення дітей із засобами мас-медіа, їхньою структурою і розпочинається формування медіакультури дошкільника. Складнішим завданням є захист дитини від негативного впливу медіасередовища. Адже через вікові особливості дошкільник ще не здатен відрізнити, проаналізувати, який мультфільм чи дитяча передача є корисними для нього, що супергерой — це не завжди позитивний герой тощо. Ефективним вирішенням цієї проблеми є тісна співпраця з батьками. Для них традиційно проводимо засідання школи для молодих батьків «Лелека», консультації, інформаційні години на тему «Дитина та комп’ютер», «Вплив телебачення на соціалізацію дитини», «Сучасні гаджети в житті дитини», розміщуємо статті на сайті, блогах педагогів, де в батьків є можливість їх коментувати. Але все ж найефективнішими є різні форми інтерактивного навчання батьків, їхнє живе спілкування. До формування медіакомпетентності педагогів ми підходимо, як і раніше, цілеспрямовано та системно. Але, якщо у 2011 році для нас була актуальною проблема формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів, то сьогодні на часі — інші питання. Це обумовлено як внутрішніми потребами освітнього процесу, так і внесенням змін до Концепції впровадження медіаосвіти в Україні у 2016 році. Тому ми започаткували таку форму роботи з кадрами, як Медіарубрика, яка є складовою частиною педагогічних годин чи інших форм роботи. Заняття медіарубрики нетривалі, тема їх різна — це вирішення проблемних питань з означеного напряму, що виникають під час роботи, висвітлення досвіду колег, цікавих знахідок, розгляд актуальних питань медіаосвіти. Така форма роботи, на нашу думку, дозволяє раціонально використовувати час педагогів і спонукає їх до систематичної самоосвіти.

Отже, щоб забезпечити реалізацію головної мети медіаосвіти на сучасному етапі, щоб виростити з маленької дитини медіаосвічену, комунікабельну, творчу особистість, варто дотримувати простої формули, виведеної нашим колективом: діти + батьки + активність та творчий пошук педагога.

Використані джерела

  • Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф. д-р пед. наук; авт.кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін. Київ: Освіта, 2012.
  • Від медіаграмотності до медіакультури: навчально-методичний комплекс медіазанять / Наук. редактор В. І. Шуляр. Миколаїв: ОІППО, 2016.
    Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016 року). Миколаїв: ОІППО, 2016.
  • Медіаосвіта та медіаграмотність: Підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за наук. ред. В. В. Різуна. Київ: Центр вільної преси, 2012.
    Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). URL:
  • ttp://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ (дата звернення: 24.04.2018).

Лариса ПРАЦЬОВИТА, завідувачка ДНЗ ясел-садка № 1 «Ластівка»,

м. Первомайськ, Миколаївська обл.

газета “Дитячий садок. Управління”, №5 травень 2018