Авторську програму можна використовувати для роботи в гуртках відповідного напряму за умови схвалення науково-методичною радою місцевого, районного чи обласного рівнів. Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни в її зміст, розподіл годин за темами тощо. Друкується для ознайомлення.

Пояснювальна записка

Навчальна програма має на меті відродити стародавні мистецтва українського народу, прищепити дітям любов до рідного краю, відчути зв’язок із минулими поколіннями.

Програму розраховано на три навчальні роки. Досить складні техніки виконання писанки, різьбленого та солом’яного виробу потребують уваги й індивідуального підходу до кожної дитини, а тому доцільно проводити заняття двічі на тиждень. Навчальний предмет передбачає також і самостійну роботу.

Основною метою програми є відродження духовності дитини за допомогою вивчення історії та символіки писанок, різьблених декоративних виробів, звичаїв та обрядів, пов’язаних із писанкарством, різьбярством і плетінням із соломи та природних матеріалів. Працюючи над ескізами для створення майбутньої композиції, учні навчаються перетворювати природні форми на стилізовані.

Природа є неоціненним матеріалом для роботи: дерево, солома, лоза, коріння, глина. Працюючи з цим матеріалом, учні вчаться шукати образ, логічно мислити. Володіння майстерністю художньої обробки природних матеріалів веде до розуміння можливостей дітей, розвитку фантазії та набуття ними спеціальних знань та вмінь.

Водночас в учнів розвивається особливе відчуття матеріалу, його декоративно-технологічних особливостей, що є одним із показників розвинутого художнього смаку.

Практичні завдання за цією програмою поєднано з теоретичними. Важливе місце в програмі відведено зустрічам із народними майстрами, художниками-прикладниками, бесідам про професії народних промислів, про виникнення та розвиток народного декоративно-ужиткового мистецтва, ігровим моментам, складанню віршів, легенд. Значну увагу слід приділяти екскурсіям у художні та краєзнавчі музеї, у навчальні заклади, які займаються підготовкою спеціалістів у галузі художньої промисловості.

Цінним є виховання учнів на основі традицій, звичаїв, обрядів. Виготовлення декоративно-ужиткових виробів, бесіди, виховні заходи доцільно планувати за народним календарем.

Це поглибить знання учнів про народні традиції, свята. Так, наприклад, у період зимових свят, учні працюють із соломою, яка є символом Різдвяних урочистостей. Виготовляють ялинкові прикраси, об’ємні фігурки, плетуть дідухів, ознайомлюються з традиціями оздоблення житла.

Весна приносить не лише радість пробудження природи, а й радість творчості. Писанка — основний атрибут Великодніх свят, стає центром творчої уяви: розпис писанок, нетрадиційне оздоблення курячих яєць, складання сюжетних композицій, віршів, легенд, казок, пісень. Усе це дає життя минулому, яке не можна забувати.

Згідно з програмою заплановано вивчити різьблення, писанкарства, соломоплетіння — традиційних видів трудової діяльності, які об’єднує спільність символів, доступність матеріалів, функціональні й декоративні особливості. Тому всю програму розділено на три цикли:

 • 1-й цикл (вересень—листопад) — «Різьблення»;
 • 2-й цикл (грудень—лютий) — «Соломоплетіння»;
 • 3-й цикл (березень—травень) — «Писанкарство».

Цикли повторюються протягом трьох навчальних років.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

 • 1 рік, початковий рівень — 144 години на рік;
 • 2 рік, основний рівень — 144 години на рік;
 • 3 рік, вищий рівень — 144 години на рік.

Під час викладання теоретичного матеріалу слід використовувати ілюстративний матеріал (таблиці, репродукції, слайди, фотографії, готові вироби тощо).

Практична робота з учнями полягає в опануванні майстерності виготовлення писанок, різьблених і солом’яних виробів, починаючи від простіших до складніших, а в подальшому — до виготовлення авторських писанок.

Для успішного проведення занять особливу увагу варто приділяти чіткій послідовності роботи.

Заняття складаються з трьох частин: вступної, практичної та завершальної.

Вступна частина — організаційні моменти (підготовка інструменту, фарб, робочих місць), викладання теоретичних розділів заняття.

Практична частина — безпосереднє виготовлення виробу. Тут з особливою увагою необхідно поставитись до тих дітей, які погано справляються з завданням.

Завершальна частина — завершення роботи, огляд та оцінювання робіт. Після закінчення заняття діти прибирають робочі місця, а чергові — приміщення.

Потрібно відповідально поставитись до вибору та облаштування приміщення для проведення занять. Воно має бути просторим і добре освітленим. Приміщення під час роботи треба обов’язково провітрювати 2—3 рази на день у зв’язку зі специфікою роботи (використання гарячого воску, анілінових фарб).

Робочі місця організовують так, щоб діти сиділи, не заважаючи одне одному. За кожним гуртківцем закріплюють робоче місце.

Велике значення надають техніці безпеки у зв’язку з тим, що виготовлення писанок та різьблених виробів потребує використання електроплиток і гострих інструментів. Кожне заняття потрібно починати з нагадування правил безпечного користування різьбярськими інструментами, електроплитками, писачком, хімічними аніліновими фарбами.

Упродовж навчального року організовують виставки виконаних робіт.

Завдання програми:

 • розкрити роль декоративно-ужиткового мистецтва в духовно-матеріальному житті народу;
 • прищеплювати любов до традиційних народних ремесел;
 • виховувати в учнів естетичну культуру, художній смак;
 • розвивати художньо-творчі здібності, вміння самостійно створювати орнамент, композицію в традиціях народного художнього промислу;
 • розкрити роль і значення знаків-символів — оберегів українського народу;
 • забезпечувати національно-патріотичне виховання учнів;
 • розвивати стійкий інтерес до професій народних промислів;
 • навчити практичних технік і прийомів оздоблення писанок, сформувати спеціальні вміння та навички у виготовленні різьблених і плетених із соломи виробів;
 • розглянути особливості оздоблення житла виробами декоративно-ужиткового мистецтва та їхнє значення;
 • навчити учнів мистецтву створення сюжетних композицій, присвячених національним і релігійним святам;
 • збирати та оформлювати етнографічні й мистецтвознавчі матеріали про місцеві народні ремесла.

Навчально-тематичний план

(початковий рівень, перший рік навчання)

№ з/пТемаКількість годин
ТеоретичнихПрактичнихЗагалом
1Вступне заняття22
2Навчальна екскурсія в художній, краєзнавчий музеї, на підприємство народного художнього промислу66
3Основи малюнка268
4Художнє різьблення по дереву як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Контурне різьблення. Геометричне різьблення21214
5Робота з фанерою. Прийоми випилювання лобзиком1818
6Плетіння із соломи — найдавніше народне мистецтво22
7Типологія виробів із соломи22
8Підготовка соломи для плетіння2810
9Техніки плетіння: спіральне, пряме, плоске23234
10Вивчення історії писанкарства22
11Різновиди орнаментованих яєць268
12Символіка в писанкарстві41216
13Регіональні відмінності писанок України41822
Разом32112144

 Зміст програми початкового рівня навчання

1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина. Історія виникнення та розвитку різноманітних видів місцевого народного декоративно-ужиткового мистецтва. Художні традиції та своєрідність місцевих промислів. Провідні майстри. Асортимент виробів. Демонстрування виробів народних майстрів, репродукцій, фотографій, робіт учнів.

Організація робочого місця різьбяра. Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці та правилами внутрішнього розпорядку. Ознайомлення з професіями народних промислів.

2. Навчальна екскурсія в художній, краєзнавчий музеї, на підприємство народного художнього промислу (6 год)

Теоретична частина. Знайомство з експозицією та фондом музею. Детальне ознайомлення зі зразками виробів народних умільців. Акцентування уваги учнів на зображенні малюнка орнаменту та основних принципах і закономірностях композиційної побудови.

Інструктаж із техніки безпеки. Ознайомлення зі структурою й основним обладнанням, розташуванням цехів і дільниць, робочими місцями. Історія підприємства народного промислу. Матеріали, які використовуються для виготовлення продукції. Знайомство з технологічним процесом й асортиментом виробів. Бесіди з народними майстрами, художниками, робітниками про професії підприємства.

3. Основи малюнка (8 год)

Теоретична частина. Аналіз отриманих раніше знань. Мета та завдання навчального малюнка. Види малюнка.

Ознайомлення з матеріалами та обладнанням для малювання. Декоративний малюнок і його особливості. Визначення головного та допоміжного в композиції; визначення висоти горизонту, єдиної точки зору. Необхідність уміння малювати як одна з вимог майстерності. Поняття про лінію «штрих». Ознайомлення з професією художника, дизайнера.
Практична частина. Виконання малюнка в перспективі.

4. Художнє різьблення по дереву як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Контурне різьблення. Геометричне різьблення (14 год)

Теоретична частина. Історія виникнення та розвиток контурного різьблення. Інструменти, пристрої та матеріали для контурного різьблення.

Правила виконання контурного різьблення. Елементи контурного різьблення: штрихи, порізки, фігури (квадрат, прямокутник, ромб, коло). Різновиди технологій контурного різьблення.

Історія виникнення геометричного різьблення, особливості різьблення. Елементи геометричного різьблення в традиціях місцевого промислу. Інструменти для геометричного різьблення.

Способи та правила заточування і правки інструментів. Елементи та мотиви різьблення: «ільчасте письмо», «січені зубці», «зубці з головками», «головкате», «огірочки», «бесаги-вісімки», «кривульки», «медівники». Прийоми розмічання та виконання мотивів.

Практична частина. Складання орнаментальної композиції та перенесення її на тренувальну дощечку, тренувальні вправи, відпрацювання прийомів виконання різьблення на тренувальних дощечках.

Розмічання орнаментів на мотиві. Відпрацювання прийомів виконання різьблення на тренувальних дощечках. Виконання геометричного різьблення за підготовленим ескізом.

5. Робота з фанерою (18 год)

Практична частина. Прийоми випилювання лобзиком. Конструювання виробів за власним задумом. Декорування виробу різьбленням. Опорядження виробу. Контроль якості.

Організація виставки.

6. Плетіння із соломи — найдавніше народне мистецтво (2 год)

Теоретична частина. Вивчення народних свят, обрядів, що пов’язані з виготовленням та використанням виробів із соломи.

7. Типологія виробів із соломи (2 год)

Теоретична частина. Декоративна пластика: панно, картини, дідухи, тематичні композиції.

Побутові предмети: солом’яні предмети, вази, тарілочки, підставки, скриньки.

Предмети одягу: капелюхи, пояси, намиста, бутоньєрки.

Іграшки: ляльки, пташки, тварини.

8. Підготовка соломи для плетіння (10 год)

Теоретична частина. Інструменти, необхідні для підготовки соломи для плетіння. Основні правила заготівлі, відбілювання та фарбування соломи.

Практична частина. Заготівля сировини. Відбілювання та фарбування соломи. Інструменти.

9. Техніки плетіння (34 год)

Теоретична частина. Спіральне плетіння — найбільш поширене з усіх видів плетіння; пряме плетіння — шахматка, паркетик; плоске плетіння — плетінка-косичка з трьох і п’яти соломин, плетінка з трьох та чотирьох соломин із двома осьовими, проста плетінка з чотирьох соломин, плетінка зубчаста з чотирьох соломин, плоскі п’яти-, семикінцівки.

Практична частина. Виконання робіт у техніці спірального, прямого та плоского плетіння.

Організація виставки.

10. Вивчення історії писанкарства (2 год)

Теоретична частина. Вивчення народних свят українського народу.

Вивчення обрядів, які пов’язані з виготовленням та використанням писанок. Значення яєць у світосприйнятті та світобаченні наших предків, магічне значення води, вогню, бджолиного воску. Групування писанок за характером малюнків.

11. Різновиди орнаментованих яєць (8 год)

Теоретична частина. Визначення «писанки». Різноманітні технічні засоби виготовлення писанок.

Практична частина. Підготовка фарб, яєць, інструмента, способи нанесення малюнка на поверхню яйця. Основні лінії, що поділяють яйце на частини.

12. Символіка в писанкарстві (16 год)

Теоретична частина. Вивчення основних груп символів, їхнього значення та зображення на писанках. Кольорова символіка.

Практична частина. Виготовлення писанок із символами: хрест, триріг, коло, крапки, безконечники, спіраль, драбинка, ромб, Богиня-берегиня, рослинні символи, тваринні символи, писанки з побутовим орнаментом, писанки з релігійною тематикою.

13. Регіональні відмінності писанок України (22 год)

Теоретична частина. Різновиди писанок за геометричним поділом: хрестовий поділ, барильце, сакви-бесаги. Вивчення карти України, основних етнічних груп українського народу, їхнього побуту та звичаїв.

Навчально-тематичний план

 

(основний рівень, другий рік навчання)

№ з/пТемаКількість годин
ТеоретичнихПрактичнихЗагалом
1Вступне заняття22
2Навчальна екскурсія в середні спеціальні навчальні заклади художнього профілю66
3Основи композиції2810
4Художнє різьблення по дереву. Тригранно-виїмчасте різьблення. Декорування виробів різьбленням на точеній основі22830
5Об’ємне плетіння21012
6Плетіння на каркасі: квадрат; вінок; павутинка42024
7Виготовлення солом’яних конструкцій21012
8Ознайомлення з творчістю народних майстрів22
9Виготовлення писанок-сувенірів21012
10Писанки України43034
Разом28116144

 Зміст програми основного рівня навчання

1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина. Демонстрування виробів народних майстрів, репродукцій, фотографій, робіт учнів. Правила внутрішнього розпорядку.

2. Навчальна екскурсія в середні спеціальні навчальні заклади художнього профілю (6 год)

Теоретична частина. Бесіди з викладачами, майстрами, художниками.

3. Основи композиції (10 год)

Теоретична частина. Тонування (штрихування, тушування), рівномірне тонування геометричної плоскої та об’ємної фігури. Передача об’єму кольором. Роль кольору та кольорової гами (теплої, холодної, контрастної, м’якої) в декоративно-ужитковому мистецтві. Моделювання пластики зображення. Рельєф. Барельєф. Горельєф.

Практична частина. Малювання плоских об’ємних фігур та їх тонування. Майстерність та художня виразність у композиції. Форма, конструкція, декор.

4. Художнє різьблення по дереву. Тригранно-виїмчасте різьблення. Декорування виробів різьбленням на точеній основі (30 год)

Теоретична частина. Тригранно-виїмчасте різьблення. Розвиток та історія виникнення тригранно-виїмчастого різьблення. Інструменти та пристрої. Техніка розмічання орнаментальних мотивів: «зірка», «змійка», «стерно», «сяйво», «розетка», «ширинка», «віконця», «копаниця».

Практична частина. Відпрацювання прийомів виконання різьблення на тренувальних дощечках.

Організація виставки.

5. Об’ємне плетіння (12 год)

Теоретична частина. Об’ємна плетінка з двох соломин, вита плетінка з 4—6 соломин із розширенням та звуженням.

Практична частина. Виконання плетінки різних видів.

6. Плетіння на каркасі (24 год)

Теоретична частина. Різновиди плетіння на каркасі: квадрат, вінок, павутинка.

Принципи плетіння.

Практична частина. Відпрацювання плетіння на каркасі.

7. Виготовлення солом’яних конструкцій (12 год)

Теоретична частина. Традиційні форми та конструкції павуків. Основні модулі. Підвісні конструкції на обручі. Прикрашання павуків.

Практична частина. Виготовлення основних солом’яних конструкцій. Організація виставки

8. Ознайомлення з творчістю народних майстрів (2 год)

Теоретична частина. Відвідування музеїв, виставок. Вивчення літератури з писанкарства. Писанки сучасних майстрів: М. Гуцуляк (Могилів-Подільський), Д. Пожоджук (Космач), Г. Гаврилиць, В. Коваленко (Львів), Т. Дубич (Тернопіль), М. Коваль (Канада), Г. Хоткевич (Франція).

9. Виготовлення писанок-сувенірів (12 год)

Теоретична частина. Розробка варіантів оздоблення писанок.

Практична частина. Робота над авторськими писанками.

10. Писанки України (34 год)

Теоретична частина. Писанки Київщини, Полтавщини, Херсонщини, Одещини, Волині, Харківщини, Поділля, Бойківщини, Гуцульщини.

Практична частина. Робота за зразками регіональних колекцій.

Навчально-тематичний план

 

(вищий рівень, третій рік навчання)

№ з/пНазва темиКількість годин
ТеоретичнихПрактичнихЗагалом
1Вступне заняття22
2Навчальні екскурсії у вищі навчальні заклади художнього профілю66
3Орнамент224
4Оздоблення виробів випалюванням22
5Інкрустація виробів із деревини21416
6Декорування виробів різьбленням та інкрустацією1818
7Солом’яна скульптура: ляльки, птахи, тварини23032
8Декоративне оформлення скульптур21416
9Розробка авторських писанок21618
10Способи декорування яєць21012
11Оздоблення приміщень писанками до свят246
12Інтерпретація писанок у різних видах декоративно-ужиткового мистецтва2810
13Підсумкове заняття22
Разом26118144

 Зміст програми вищого рівня навчання

1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина. Організація робочого місця. Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці та правилами внутрішнього розпорядку.

Функції декоративно-ужиткового мистецтва. Художня обробка дерева у XIV — на початку XX ст.

Демонстрування ілюстративного матеріалу з теми.

2. Навчальні екскурсії у вищі навчальні заклади художнього профілю (6 год)

Теоретична частина. Відвідування виставок дипломних робіт студентів. Бесіди з народними майстрами, викладачами, студентами.

Ознайомлення з професіями різьбяра, художника-прикладника.

3. Орнамент (4 год)

Теоретична частина. Засоби гармонійної побудови форм предмета; система осей, симетрія та її види (дзеркальна, центральна, кутова), вплив на виявлення композиційного центру. Динаміка, статика, контраст.

Проробка орнаментальної площини ділянками з різною силою тону. Ознайомлення з професіями художника, дизайнера.

Практична частина. Проектування орнаменту на площині (у квадраті, у колі, у прямокутнику, у трикутнику, у смужці) з урахуванням центру, ритму та симетрії.

4. Оздоблення виробів випалюванням (2 год)

Практична частина. Прийоми випалювання. Штампи. Декорування виробу випалюванням.

5. Інкрустація виробів із деревини (16 год)

Теоретична частина. Історія виникнення та розвитку інкрустації, її характерні особливості. Елементи та мотиви інкрустації. Добір матеріалу. Інструменти та матеріали. Технологічна послідовність виконання інкрустації. Вивчення основних елементів та прийомів інкрустації. Правила безпечної
праці.

Практична частина. Відпрацювання прийомів інкрустації. Виготовлення виробу та декорування інкрустацією.

6. Декорування виробів різьбленням та інкрустацією (18 год)

Практична частина. Конструювання виробу за власним задумом. Орнаментальні рішення. Виготовлення документації. Підбір і підготовка матеріалу. Перенесення орнаменту на виріб. Оздоблення виробу різьбленням та інкрустацією.

Ознайомлення з професіями різьбяра, художника-прикладника, конструктора-дизайнера.

Організація виставки.

7. Солом’яна скульптура: ляльки, птахи, тварини (32 год)

Теоретична частина. Різновиди солом’яної скульптури: ляльки, птахи, тварини.

Практична частина. Виготовлення каркасів чоловічих та жіночих фігур, підвісні та стоячі птахи, коник, козлик.

8. Декоративне оформлення скульптур (16 год)

Теоретична частина. Особливості декоративного оформлення скульптур.

Практична частина. Виготовлення дрібних елементів для декоративного оформлення.
Організація виставки.

9. Розробка авторських сюжетних писанок (18 год)

Теоретична частина. Різдвяні, стрітенські, обрядові сюжетні писанки.

Практична частина. Виготовлення авторських писанок із сюжетом.

10. Способи декорування яєць (12 год)

Теоретична частина. Виготовлення дряпанок, мальованок.

Практична частина. Виготовлення різьбленої, інкрустованої соломкою, вишитої, бісерної, гачкованої писанок.

11. Оздоблення приміщень писанками до свят (6 год)

Теоретична частина. Поняття про інтер’єр, оздоблення інтер’єру.

Практична частина. Виготовлення ґердана, віночка, хреста, дзвонів, голубів для оздоблення приміщень.

12. Інтерпретація писанок у різних видах декоративно-ужиткового мистецтва (10 год)

Теоретична частина. Інтерпретація писанкових мотивів у вишивці, різьбленні, ткацтві та інших видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Практична частина. Використання писанкових мотивів у різних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

13. Підсумкове заняття

Теоретична частина. Узагальнення отриманих знань і вмінь.

 Прогнозований результат

Учні мають знати:

 • основні відомості про традиційні центри народних промислів в Україні, області, районі та їхні характерні ознаки;
 • особливості регіонального розпису писанок;
 • основи складання композиції;
 • матеріал і його властивості;
 • інструменти, їх підбір і способи виготовлення;
 • технологічний процес виготовлення декоративних виробів;
 • характер, особливості та прийоми роботи;
 • вимоги до якості виробу;
 • норми та правила безпечної праці.

Учні мають вміти:

 • розрізняти за особливими ознаками писанки різних регіонів України;
 • робити замальовки зі зразків виробів;
 • самостійно створювати орнаментальні композиції;
 • розписувати писанки;
 • виготовляти солом’яні вироби, застосовуючи різні техніки плетіння;
 • реставрувати яйце;
 • виконувати оздоблення виробів з дерева традиційними для цієї місцевості видами різьблення;
 • дотримуватись вимог безпеки праці та пожежної безпеки.

Використані джерела

 • Андріюк П. В., Приймак Й. Д. Гуцульська різьба та інкрустація: Навч. посібник. Косів: Писаний Камінь, 1998.
 • Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки у школі: Навч.-метод. посібник. Київ: ІЗМН, 1997.
 • Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства. Київ: КПДЮ, 1998.
 • Верхова М. Великодня писанка. Науково-художній нарис для дітей. Вінниця: Книга — Вега, 2002.
 • Іванченко Ю. О. Писанки на Україні. Київ: Муза, 1991.
 • Оршанський Л. В., Криванчик Р. Ф. Технологія художньої обробки деревини. Дрогобич: Коло, 2001.
 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5—9 класи. Київ: Шкільний світ, 2001.
 • Сензюк П. К. Композиція в декоративному мистецтві. Київ: Радянська школа, 1988.
 • Соломченко О. Г. Народні таланти Прикарпаття. Київ: Мистецтво, 1969

 

Юлія ДМИТРОВСЬКА, керівниця гуртка «Обробка природного матеріалу»

Долинського районного БДЮТ, Івано-Франківська обл.

газета “Позашкілля”, № 5 травень 2018