Допомогти закладам освіти підвищити якість освіти, сформувати довіру суспільства до школи та органів управління освітою та гарантувати якість освіти — пріоритетні завдання нової Державної служби якості освіти, яка нині формується на базі колишньої Державної інспекції навчальних закладів України. Щоб їх реалізувати, Служба допомагатиме школам у розбудові власних систем забезпечення якості освіти, здійснюватиме інституційний аудит та громадську акредитацію закладів освіти та затверджуватиме нетипові освітні програми. Ми поспілкувалися з очільником Служби Русланом Гураком, який розповів про місію та повноваження нового державного органу, про перші напрацювання в їхній реалізації, про співпрацю із закордонними шкільними інспекціями, а також поділився планами щодо розвитку Державної служби якості освіти. А ще приємна новина — 8 червня Дежавна служба якості освіти та видавництво «Шкільний світ» підписали Меморандум про співробітництво. Це означає, що ми працюватимемо ще ефективніше на благо створення та розвитку Нової української школи.

Про місію та нові повноваження

 • Пане Руслане, поясніть, будь ласка, що таке якість освіти й навіщо створили нову Державну службу якості освіти?

У Статті 1 Закону України «Про освіту» сказано, що якість освіти — це відповідність результатів навчання певним вимогам та критеріям. Державна служба якості освіти протягом 2017-2018 років провела низку семінарів та круглих столів, завдяки яким ми спробували подивитись на якість освіти очима дітей, учителів, батьків, директорів шкіл, представників громадськості та органів управління освітою. Кожен бачить якість освіти по-різному.

Ми ж хочемо, щоб це розуміння було у всій країні однаковим. Для Служби якість освіти — це результат взаємодії між педагогічними працівниками, учнями та інституційним навчальним середовищем.

Попередній орган, Державна інспекція навчальних закладів України, здійснював виключно державний нагляд (контроль) за діяльністю шкіл, дотриманням ними чинного законодавства з метою забезпечення якості освіти. Тепер ми відповідальні за створення й реалізацію системи забезпечення якості в кожному закладі освіти. Адже Закон «Про освіту» вимагає, щоб кожна школа мала внутрішню систему забезпечення якості освіти.
Це нова філософія: раніше ми контролювали, а тепер створюємо й впроваджуємо системи забезпечення якості. Ми змінюємо ідеологію Служби через нові підходи в роботі. Насамперед, відбулася трансформація системи від «контролю та покарання» в систему «довіри та допомоги». Ми повинні, з одного боку, задовольнити суспільні потреби в достовірній, повній, точній і своєчасній інформації про те, як забезпечується освітній процес, а з іншого — допомогти кожній школі сформувати якісне освітнє середовище.

Тому нині Служба активно напрацьовує єдині підходи щодо забезпечення якості освіти в Україні, щоб були задоволені всі учасники освітнього процесу. На наш погляд, місія Державної служби якості освіти полягає в забезпеченні спільного розуміння якості освіти та вдосконалення освітньої діяльності для успіху людини та країни.

 • Які зміни відбулися в діяльності Державної служби якості освіти стосовно її повноважень?

Варто зазначити, що Закон України «Про освіту» ліквідував атестацію шкіл — процедуру, яка себе дискредитувала як неефективна. Також скасовано функції інспектування в місцевих управліннях освіти. Тобто повноваження з контролю якості освітньої діяльності відтепер переходять від місцевих органів влади до Державної служби якості освіти.

Одним із основних інструментів забезпечення й підвищення якості освіти повинен стати інституційний аудит. Результатом інституційного аудиту будуть рекомендації для усунення та попередження порушень, а також ефективного йсталого розвитку школи.

Окрім інституційного аудиту новостворений державний орган затверджуватиме освітні програми (крім типових і тих, що розроблені на основі типових), здійснюватиме акредитацію громадських фахових об’єднань, що здійснюватимуть незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Також служба проводитиме моніторинг якості освіти та за дорученням Міністра освіти і науки контролюватиме дотримання вимог стосовно організації зовнішнього незалежного оцінювання.

Також залишаються позапланові перевірки закладів освіти, що проводитимуться згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Це досить широкі повноваження та дуже велика відповідальність порівняно з Державною інспекцією навчальних закладів. Тому Державна служба якості освіти матиме більший штат працівників. У планах також створити територіальні органи служби в кожній області.

 • На якому етапі створення Державна служба якості освіти перебуває зараз?

На сьогодні ми маємо вже затверджене Положення про Службу, розроблено рішення Уряду щодо утворення територіальних органів Державної служби якості освіти. У найближчих планах – розроблення проекту Порядку інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та Положення про проведення експертизи й затвердження освітніх програм, розроблених не на основі типових.

Зараз завершується формування штату працівників Державної служби якості освіти. Після цього ми зможемо перевести працівників з інспекції до Служби. Також ми оголосимо конкурс на додаткові вакантні посади, і після його проведення матимемо нові якісні кадри для роботи в новому органі.
Зараз Державна інспекція навчальних закладів ще продовжує функціонувати й виконувати свої обов’язки, поки повноцінно не запрацює Державна служба якості освіти. Але, разом із тим, інспекція несе всю відповідальність за виконання повноважень нового органу. Тобто ми продовжуємо проводити перевірки, водночас займаємося розробкою нормативних документів, стандартів та рекомендацій щодо системи забезпечення якості освіти.

 • Хто регулює діяльність Державної служби якості освіти? І чому керівника Служби та його заступників призначає кабінет Міністрів України, а не Міністерство освіти та науки?

Державна служба якості освіти України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує й координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки. Тут варто наголосити, що Служба якості освіти не є структурним підрозділом МОН. Це центральний орган виконавчої влади.

Тому керівник Служби та його заступники призначаються Кабінетом Міністрів України, але за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Комісія виносить на розгляд КМУ пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду очільника центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Про інституційний аудит та затвердження нетипових навчальних програм

 • Ви говорили про те, що Державна служба якості освіти відповідальна за створення та реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості в кожному закладі освіти. Чи є вже напрацювання в цьому напрямку? Яким критеріям ця система повинна відповідати?

Так, надання закладам освіти рекомендацій щодо формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти — одне з пріоритетних завдань Служби. Адже кожна школа має розробити власну внутрішню систему забезпечення якості освіти, необхідну для її успішного функціонування та розвитку.
Зараз відбувається активна робота з розробки проекту стандартів і рекомендацій щодо внутрішньої системи забезпечення якості загальної середньої освіти в Україні. На основі цих стандартів школи розбудовуватимуть власні системи забезпечення якості, проводитимуть самоаналіз й самооцінювання власної діяльності.
Так ми прагнемо дати змогу кожному закладу освіти, директору й педколективу самостійно розробити внутрішню систему. А Державна служба якості освіти буде вивчати ефективність їхньої роботи за допомогою інституційних аудитів.

Варто зазначити, що внутрішня система забезпечення якості освіти складається з конкретних елементів, вісім з яких визначено в частині третій статті 41 закону «Про освіту». Серед них: стратегія та процедури забезпечення якості освіти; механізми забезпечення академічної доброчесності; критерії, правила і процедури оцінювання учнів, педагогічних працівників, управлінської діяльності керівників шкіл; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

 • Що таке інституційний аудит і що конкретно він оцінюватиме?

Інституційний аудит — це нова для української освіти процедура, мета якої провести оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти, виробити рекомендації щодо вдосконалення тих чи тих процесів. Основним завданням інституційного аудиту є не «покарання винних», а допомога школі, її керівництву, учителям у підвищенні якості їхньої діяльності та якості результатів навчання здобувачів освіти.

Зараз здійснюють розробку стратегічного проекту процедур, правил та критеріїв для проведення інституційного аудиту. Ми провели декілька стратегічних сесій за участю науковців, керівників управлінь освіти, директорів, батьків, учнів, тобто долучили абсолютно всіх для того, щоб спільно створити документ, який допоможе змінити якість освіти. Як тільки проект документу буде готовим, ми віддамо його на громадське обговорення, для того щоб люди мали змогу ознайомитися з ним.

Окрім цього, ми запрошуватимемо на зустрічі освітян із кожного регіону України, для того щоб обговорити, як відбуватиметься інституційний аудит.
Але перед запровадженням аудиту ми спочатку надамо рекомендації закладам освіти щодо створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості. Тому що інституційний аудит перевірятиме, як виконуються ці стандарти й рекомендації в кожній школі. Саме від правил та критеріїв, викладених у цих документах, залежатиме, наскільки успішним буде інституційний аудит.

Наразі ми завершуємо роботу над розробкою проекту стандартів і рекомендацій щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На основі цих стандартів кожна школа розробить власну внутрішню систему забезпечення якості та проведе самооцінку власної діяльності, і Служба якості освіти в цьому закладам освіти допомагатиме.

Тільки після завершення всіх цих етапів ми зможемо провести пілотні інституційні аудити, під час апробації яких ми побачимо, чи можемо запускати аудит на всі школи України, чи треба його доопрацювати, покращити якісь елементи, змінити певні принципи або цілі. Варто зауважити, що інституційні аудити будуть проводитись лише за принципом обов’язкового оприлюднення їхніх результатів. Ці результати зможуть побачити батьки, директори закладів освіти, учителі та громадськість.

 • Чи є прогноз, коли й де відбудеться пілотування перших інституційних аудитів?

Стандарти та рекомендації щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти ми плануємо оприлюднити до початку липня та провести в липні громадське обговорення. І вже до кінця 2018 року плануємо їх затвердити.

Восени 2018 року плануємо завершити формування нормативно-правової бази, що регламентує проведення інституційного аудиту в школах. А з вересня, коли школи розпочнуть  працювати, проведемо 5–6 пілотних інституційних аудитів у шести областях України, де будуть утворені перші територіальні органи Служби.

Окрім пілотування інституційних аудитів, у найближчі два роки ми плануємо запустити програму з підготовки освітніх експертів для територіальних органів Служби та пілотних інституційних аудитів, а також розробити та затвердити Порядок проведення громадської акредитації школи та Порядок акредитації неурядових фахових громадських організацій.

Загалом, інституційна розбудова Державної служби якості освіти триватиме до 2022 року. Зокрема здійснюватимуть розробку та впровадження інформаційно-аналітичної системи для оцінювання якості освітньої діяльності закладів ЗСО та системи для створення, редагування й модифікації освітніх програм шкіл та перевірки їх на відповідність Державному стандарту. Також заплановане створення багатофункціонального веб-порталу, який дасть школам змогу оприлюднювати інформацію про власну діяльність.

 • Ви говорили про те, що однією із функцій Служби є затвердження нетипових навчальних програм. Починаючи з 1 вересня 2018 року початкова школа працюватиме за новим Державним стандартом початкової освіти. Чи перевірятиме служба до 1 вересня авторські нетипові програми для перших класів на відповідність стандарту? Чи сформовані критерії перевірки?

Так, відповідно до Закону «Про освіту» та Положення про Державну службу якості освіти України, затвердження нетипових освітніх програм дошкільної та загальної середньої освіти належить до повноважень Служби. На сьогодні Служба отримала вже 8 таких авторських програм для їхнього використання в 1 класах.

Оскільки розробка Порядку затвердження освітніх програм ще здійснюється, Служба звернулася до 15 наукових установ, педагогічних університетів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів ЗСО, учителів початкових класів задля проведення експертиз освітніх програм на відповідність Державному стандарту початкової освіти.

У зазначених установах працювали робочі групи, які надали висновки Службі. Працівники управління контролю у сферах дошкільної, середньої, професійно-технічної і позашкільної освіти Державної інспекції навчальних закладів України узагальнили й проаналізували матеріали. 26 квітня відбулося засідання робочої групи, на якому обговорювалися результати аналізу освітніх програм на відповідність Державному стандарту початкової освіти задля вироблення рекомендацій та надання їхнім розробникам для доопрацювання.

На початку травня відбулося засідання робочої групи, на яке запросили авторів та представників колективів розробників освітніх програм.
Робоча група дійшла висновку, що надані освітні програми відповідають вимогам Державного стандарту початкової освіти. Також розробникам рекомендували доопрацювати освітні програми з урахуванням наданих пропозицій і зауважень, та за результатами проведеної роботи поінформувати Державну службу якості освіти до 15 травня 2018 року.

А вже після надання розробниками освітніх програм листів-підтверджень щодо доопрацювання програм, колективам розробників спільно із департаментами (управліннями) освіти й науки обласних, Київської міської державних адміністрацій рекомендували подати до Державної служби якості освіти перелік закладів ЗСО, у яких будуть реалізовуватися доопрацьовані освітні програми.

Про співпрацю із закордонними колегами

 • Пане Руслане, хто допомагає Державній службі якості освіти в розробці необхідних рекомендацій та нормативних документів?

Наразі ми активно вивчаємо європейський досвід розвитку систем забезпечення якості шкільної освіти. Кожна країна має свої підходи та практики. Державна служба якості освіти хоче врахувати європейський досвід, європейські підходи та цінності, які є в системах забезпечення якості шкільної освіти, для того щоб імплементувати хороші зразки у власній діяльності.

Але ми в жодному разі не адаптовуємо закордонний досвід, а формуємо власні, ні в кого не скопійовані проекти, розроблені нашими науковцями та спеціалістами з якості освіти. Ми тільки порівнюємо, чи дотичні наші розробки до тих принципів і засад, які закладені в європейському освітньому просторі.

Зараз ми підтримуємо тісні зв’язки зі шкільною інспекцією Чеської Республіки. Чеська інспекція допомагає Службі у двох напрямках. Перший: ознайомлення з досвідом оцінювання та контролю якості освіти. Чеські колеги навіть запросили наших інспекторів у Чехію, щоб показати, як здійснюється інспекція шкіл у Чехії. До того ж чеські колеги діляться з нами досвідом стосовно проведення у 2018 році міжнародного тестування PISA.
Також на початку 2018 року представники нашої Служби здійснили навчальний візит до Державного виконавчого агентства освіти в Шотландії. Зустріч відбулася у м. Глазго, Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії у рамках інструменту інституційної розбудови Європейського Союзу «TAIEX» задля отримання практичного досвіду з питань забезпечення кращого доступу до якісної освіти через громадянське суспільство.

Під час візиту наші співробітники ознайомилися з практичним досвідом Державного виконавчого агентства освіти в Шотландії з питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства та вдосконалення державної політики в цій сфері. Також вивчили досвід із налагодження зворотного зв’язку з громадськістю задля забезпечення прозорості та відкритості державного органу.

Також 27 квітня Служба підписала Меморандум про співпрацю між Державною службою якості освіти України та Національним агентством оцінювання шкіл Литовської Республіки.

 • Розкажіть детальніше, що дасть підписання цього Меморандуму для забезпечення якості світи в Україні?

Ми вже давно співпрацюємо з Литовською агенцією із забезпечення оцінювання шкіл якості освіти. Меморандум укладено задля розвитку двосторонніх українсько-литовських зв’язків у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності та співробітництва, спрямованих на підвищення якості освіти через удосконалення діяльності інституції.

Відтепер ми можемо спільно розробляти нові ідеї, критерії, стандарти, нові рекомендації, для того, щоб забезпечувати якість освіти. Меморандум дає нам змогу брати участь у багатьох освітніх заходах, що відбуватимуться в ЄС, боротися за грантові програми, які надає для спільних розробок українська служба якості освіти та литовське Національне агентство оцінювання шкіл. До того ж наші експерти можуть обмінюватися досвідом із литовськими та брати участь у їхніх семінарах.

 • Розкажіть, будь ласка, про особливості роботи закордонних шкільних інспекцій?

Інституції із забезпечення якості освіти діють практично у всіх європейських країнах. Ми дії, Нідерландів, Португалії, Румунії, Литви. Але найбільш тривалою й продуктивною є наша співпраця з Чеською шкільною інспекцією. Цей державний орган є національним авторитетом для оцінювання й контролю якості та ефективності шкільної освіти в Чехії.

Чеську шкільну інспекцію складають центральний апарат і 14 регіональних відділень. Серед основних повноважень Чеської шкільної інспекції: аналіз даних про освіту; моніторинг та оцінювання ефективності системи освіти; оцінювання умов, перебігу та результатів освіти, виконання шкільних навчальних планів; контроль за дотриманням нормативно-правових актів у сфері освіти та за використанням фінансових коштів закладом освіти з державного бюджету.

Школи зобов’язані максимально співпрацювати з Чеською шкільною інспекцією. Оцінювання й контроль школи інспекція проводить у формі досліджень на самому об’єкті або у формі інспекційного електронного збору даних. Це заповнення електронних анкет в інформаційній системі інспекції. Очолює інспекцію головний шкільний інспектор, призначення та звільнення якого відбуваються відповідно до Закону про державну службу. Інспекційну діяльність проводять шкільні інспектори, відповідальні співробітники й запрошені особи. Це можуть бути позаштатні спеціалісти з окремих проблем, яких запрошують в інспекційні команди відповідно до Закону. Шкільним інспектором може бути лише особа, яка отримала вищу освіту й має не менше 5 років педагогічного чи педагогічно-психологічного стажу. Відповідальним співробітником, який проводить перевірку використання фінансових засобів, які отримала школа з державного бюджету, перевірку безпечності та охорони здоров’я, шкільного харчування може бути особа, яка отримала вищу освіту й має не менше 5 років стажу, або середню шкільну освіту з матурою (іспитами) та щонайменше 20 років стажу.

За результатами власної діяльності інспекція має право вживати певних заходів. Наприклад, установлювати терміни для усунення виявлених у школі порушень і недоліків, виписувати штраф директорові або засновникові школи, вносити пропозиції про звільнення директора школи та про виключення школи із Реєстру закладів освіти Чехії, тобто фактично про її закриття.

Якщо під час виконанні інспекційної діяльності виникає підозра про правопорушення, перевірка якого не належить до компетенції Чеської шкільної інспекції, або якщо було ідентифіковано ризики, що ставлять під загрозу безпеку й здоров’я дітей, учнів, студентів, працівників школи, або ризики, пов’язані з використанням коштів державного бюджету, Чеська шкільна інспекція повідомляє про це у відповідні органи контролю.

 • І насамкінець. З 1 вересня цього року розпочнеться практична реалізація Нової української школи. Дайте декілька порад молодим учителям, які тільки розпочнуть працювати в школі та досвідченим педагогам, яким складно даються зміни в школі.

Я б зосередив увагу молодих педагогів на нових аспектах Державного стандарту початкової освіти, якщо вони працюватимуть у початковій школі, на Концепції Нової української школи та на новому Законі «Про освіту». Безумовно, вони повинні бути в курсі, що нового відбувається в частині забезпечення якості шкільної освіти. Головне — постійно вдосконалюватися, навчатися й робити все для того, щоб якість української шкільної освіти зростала.

Бути педагогом — це не стільки обов’язок, як внутрішнє бажання людини, бо це надзвичайно відповідальна й складна професія. Проте всі педагоги різні. Я не вірю, що досвідчені вчителі можуть опиратися змінам. Просто вони поки що не можуть зрозуміти, у чому суть реформи і в чому суть тих змін, що відбуваються в школі. Звичайно, в умовах, коли освітня шкільна система вже багато років не змінювалася, люди звикли й не хочуть виходити із зони того комфорту, у якому вони зараз перебувають.

Усі вчителі повинні зрозуміти, що настав той момент, коли неможливо навчати дітей тими самими методами й підходами, які були 20, 30 чи 40 років тому. Змінилися цінності, суспільство, життя, і тому школа мусить постійно вдосконалювати якість освіти. Ми чекаємо, що кожен педагог стане більш креативним, викладаючи свої дисципліни, та використовуватиме різні методики та методології в навчанні. Розпочне застосовувати й реалізовувати себе як педагога не тільки для передачі інформації, а й як людину, яка зможе об’єднати всіх учнів навколо себе.

Це надзвичайно важливий крок для кожного вчителя, щоб його ідеї та таланти були реально відкриті та реалізовані. Учителям не варто думати, що всі зміни впроваджуються для того, щоб їм нашкодити. Насправді це все робиться для того, щоб забезпечити якість освіти кожному учню. Бо наша робота спільна — Міністерства освіти і науки, Державної служби якості освіти, кожного директора школи, педагога, управління освіти, інституту післядипломної освіти, громадських організацій, усіх батьків. Це спільна енергія, яка направлена на одне — реалізувати право на освіту кожної дитини. Це найважливіше.

Розмову вела Анастасія БУГАЙЧУК

журнад “Директор школи. Шкільний світ”, №6 червень 2016