Екологічні питання завжди піднімають на уроках хімії, особливо якщо йдеться про повітря. Та наразі пропонуємо розглянути питання автотранспорту й долю викидів у такому мегаполісі, як Дніпро. Інтегрований урок із хімії, біології та екології можна провести в 10-му класі під час вивчення теми «Неорганічні сполуки» (оксиди карбону, нітрогену), в курсі «Мій екологічний вибір» і на уроках екології.

Мета:

 • проаналізувати забруднення середовища (вихлопними газами, важкими металами, вуглеводнями) транспортними засобами в місті Дніпро, формулюючи причиново-наслідкові зв’язки;
 • визначити проблеми довкілля в результаті викидів газів та інших хімічних сполук в атмосферу та літосферу і пропонувати способи їх розв’язання;
 • формувати вміння використовувати інформацію з різних джерел і критично оцінювати її;
 • формувати вміння висловлювати власну думку;
 • розвивати бажання вивчати ці питання і брати участь у МАН;
 • розуміти важливість реалізації проектів, спрямованих на поліпшення стану довкілля завдяки кооперації наук, і бути готовим до розв’язання проблем довкілля.

Тип: інтегрований урок.

Урок: спільний проект.

Форма роботи: проект, колективна, групова.

Методи уроку: груповий, співробітництва (учень — учень), фронтальний, наочний.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрові; соціальна та громадянська; екологічна грамотність; уміння вчитись.

Обладнання: плакати, малюнки, презентації, використання екологічних мультфільмів.

Основні завдання уроку:

 1. Аналіз наукової літератури з проблеми.
 2. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження.
 3. Створення електронної основи доповіді.
 4. Вивчення й аналіз новітніх альтернативних технологій, які сприяють процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів.
 5. Спонукати до більш детального вивчення питань, працюючи в секціях МАН.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

(Урок починається мультфільмом про забруднення повітря (вибір мультфільму на розсуд учителя)).

(Привітання та запрошення до уроку).

Учитель хімії. Вже людство не живе, а виживає,

Невже воно цього не помічає?

І той кошмар, який воно створило,

Усе живе сьогодні отруїв.

Чи ж не прийшла пора поміркувати,

Як людству на Землі мудрішим стати?

(Звук мотору машини).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель екології. Ранок багатьох городян починається зі звуку двигунів, що заводяться, і запаху відпрацьованих газів. Шум від автомобільного транспорту — це найпоширеніший вид несприятливого екологічного впливу на організм людини. У містах до 60% населення проживає в зонах із підвищеним рівнем шуму, пов’язаного саме з автомобільним транспортом.

Учитель біології. Викид забруднювачів під час прогрівання машини, особливо взимку, значно вищий, ніж під час руху. Загалом відпрацьовані гази в небезпечних концентраціях поширюються до третього-четвертого поверху. Якщо запах газів відчутний у квартирі, ви можете бути впевнені, що їх вміст перевищує норму.

ІІІ. Засвоєння та поглиблення знань

Учитель хімії. Пропонуємо докладніше розглянути цю проблему. (Діти працювали з матеріалами, але є ті, хто не зацікавився цим питанням і буде долучатися до роботи. Частина дітей отримує завдання, що виконує під час уроку, й теж отримує оцінку. Пропонують проекти, які спільно обговорюють і доповнюють).


Робоча картка учня___________________________________

Екологічні проблеми використання автотранспорту у великих містах

Тема. Визначення проблем довкілля в результаті викидів газів в атмосферу й літосферу та способи їх розв’язання

Запитання до роботи

 1. З чого виготовляють паливо для автомобілів?
 2. Приблизно скільки відсотків небезпечних речовин викидає автотранспорт?
 3. Які шкідливі речовини забруднюють довкілля під час експлуатації автотранспорту?
 4. Як ці речовини впливають на довкілля?
 5. Яку альтернативу пропонують?

Етапи методу «Прес»

«Чи можливо вирішити питання забруднення середовища м. Дніпра від викидів авто?»

 1. Висловлюємо власну думку: «Я вважаю…»
 2. Пояснюємо причину погляду: «Тому, що…»
 3. Наводимо додаткові аргументи на підтримку своєї позиції: «…наприклад…»
 4. Узагальнюємо, формулюємо висновки: «Отже… у результаті…»

Учитель хімії. Початок XX ст. пов’язаний із винаходом автомобіля. В міру вдосконалення конструкції автомобілів розвивається автомобільна промисловість.

Учень. Розвиток автотранспорту вимагав будівництва великої мережі автомобільних шляхів, що надалі сприяло бурхливому розвитку гірничодобувної, металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості. У 1941 р.
всю промисловість і види транспорту підпорядковували потребам захисту країни та боротьби з німецькими загарбниками. На базі евакуйованого обладнання будували нові автотранспортні заводи на Уралі, Волзі, Кавказі, в Сибіру. Вони випускали автомобілі марки ГАЗ-ММЗ та ЗІС-5 різних модифікацій для фронту й народного господарства. У період війни кількість автомобілів у країні скоротилася майже вдвічі, тому що автотранспортні підприємства й заводи, що їх випускали, було повністю зруйновано.

Учень. Після війни виробництво автомобілів налагодилося і в 1948 р. досягло довоєнного рівня. Перевезення народногосподарських вантажів АТ УРСР збільшилось із 187,2 (1940 р.) до 3058,1 млн т (1970 р.), пасажирів — відповідно з 29,4 до 4934,5 млн осіб. Автотранспорт неперервно поповнювали сучасними автомобілями й автобусами вітчизняного виробництва.

Учень. Первістком автомобільної промисловості в Україні був Одеський автоскладальний завод (1945 р.). У 1948 р. став до ладу Львівський завод автонавантажувачів, у 1957 р. розпочато серійний випуск автобусів на Львівському автобусному заводі імені 50-річчя СРСР, з 1959 р. — виробництво великовантажних автомобілів на Кременчуцькому автомобільному заводі імені 50-річчя Радянської України, з 1960 р. — випуск легкових автомобілів Запорізьким автомобільним заводом «Комунар», з 1967 р. — вантажопасажирських автомобілів на Луцькому автомобільному заводі.

Учень. У 70-ті роки розвивається будівництво впорядкованих автошляхів. Якщо до 1917 р. шляхів із твердим покриттям на території України було менше, ніж 5 тис. км, то в 1970 р. — 90,8 тис. км. Тільки за 1966—1970 рр. їх збудовано 24 тис. км. Шляхи з твердим покриттям сполучають усі районні центри республіки.

Учитель екології. Удосконалюють поступово також мережу автомобільних шляхів. Із 1967 р. розпочався масовий перехід автотранспортних підприємств на нову систему планування й економічного стимулювання. Нині у світі приблизно 600 млн. автомобілів, які витрачають величезну кількість палива. А його джерела вичерпні, і їх залишилося на землі не так багато. Особливо швидко тануть запаси нафти, з якої одержують бензин. Окрім того, під час видобутку нафти, її транспортування й переробки на нафтопереробних підприємствах забруднюються ґрунти, води й атмосфера. Урешті, в автомобільних катастрофах на дорогах гине багато людей Сучасний автомобіль робить коктейль, що містить понад 200 забруднювальних речовин. Серед них і вуглеводні: утворюються під час неповного згоряння палива.

Учень. Автотранспорт в індустріально розвинутих країнах викидає приблизно 39% вуглеводнів. Бензинові двигуни викидають вуглеводнів більше, ніж аналогічні дизельні двигуни.

Учитель екології. Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згоряння (ВГДВЗ), як було розглянуто, містять складну суміш, що нараховує більше 200 сполук. Переважно це газоподібні речовини й невелика кількість твердих часток, які знаходяться в зваженому стані. Нафтопродукти, залишки від стертих шин і гальмівних колодок, сипкі й пилові вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг узимку, забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти.

Учень. Шкідливі речовини під час експлуатації автотранспорту потрапляють у повітря з вихлопними газами, випарами з паливних систем, а також під час заправки автомобіля паливом. На викиди оксидів вуглецю (вуглекислий газ і чадний газ) впливає також рельєф дороги та режим і швидкість руху автомобіля, за чим повинні стежити місцеві органи самоврядування.

Учень. В Україні зареєстровано більше 1 млн вантажних автомобілів і близько 3 млн легкових. У великих містах частка автотранспортного забруднення в атмосфері становить великий відсоток. Так, в Ужгороді — 91%, Ялті та Полтаві — 88%, Львові — 79 %, Києві — 75%. Це такі речовини, як оксиди вуглецю, вуглеводні, сажа, свинець.

Учитель екології. Таким чином, автотранспорт — джерело емісії в атмосферу складної суміші хімічних сполук, склад яких залежить не тільки від виду палива, типу двигуна й умов його експлуатації, але й від ефективності контролю викидів. Потрапляючи в атмосферу, компоненти ВГ ДВЗ, з одного боку, змішуються з наявними в повітрі забруднювачами, з іншого боку — проходять ряд складних перетворень, що призводять до утворення нових сполук. Одночасно йдуть процеси розведення й видалення забруднювачів з атмосферного повітря шляхом мокрого й сухого висаджування на землю. Дуже неприємне й небезпечне як для навколишнього середовища, так і для людини таке явище, як смог.

Учень. Смог — це своєрідний «димний туман», який порушує нормальний стан повітря і виникає в результаті взаємодії між вуглеводнями, які містяться в повітрі, й оксидами азоту, наявними у вихлопних газах автомобілів. Але вміст такого небезпечного продукту діяльності автомобілів, як оксиди вуглецю, найбільший порівняно з будь-яким іншим забруднювачем. Однак, оскільки цей газ не має ні кольору, ні запаху, ні смаку, органи чуттів людини виявити його не можуть. Але від цього він не стає менш небезпечним: дев’яносто відсотків оксидів вуглецю потрапляє в повітря внаслідок неповного згоряння вуглецю в двигунах. Оксид вуглецю вдихають разом із повітрям, так він надходить у кров, де починає перехоплювати в кисню молекули гемоглобіну. Що більше цієї сполуки в повітрі, то більше гемоглобіну з’єднується з ним і менше кисню надходить у клітини.

Учень. Усі забруднювачі впливають на організм людини: утруднюють дихання, ускладнюють серцево-судинні захворювання. Окрім забруднення повітря, автомобілі є забруднювачами ґрунту. Доволі часто автомобілі підтікають і на ґрунті утворюються цілі калюжі мастила або бензину. Деякі автомобілісти влаштовують миття своїх машин у непризначених для цього місцях, що завдає шкоди воді, ґрунтам, а врешті-решт і людині. Вихлопні гази накопичуються в нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто зарахувати до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістралей.


Аналіз даних, наведених у таблиці, показує, що найбільша токсичність — у вихлопі карбюраторних ДВЗ за рахунок більшого викиду С, Nox, CnHm тощо. Дизельні ДВЗ викидають у великих кількостях сажу, що в чистому виді нетоксична. Однак частки сажі несуть на своїй поверхні частки токсичних речовин, зокрема й канцерогенних. Сажа може тривалий час знаходитися у зваженому стані в повітрі, збільшуючи так час впливу токсичних речовин на людину.

графік222

Кількість шкідливих речовин, що надходять в атмосферу в складі відпрацьованих газів, залежить від загального технічного стану автомобілів й особливо від двигуна — джерела найбільшого забруднення. Так, у разі порушення регулювання карбюратора викиди збільшуються в 4—5 разів. Використання етильованого бензину, що містить сполуки свинцю, викликає забруднення атмосферного повітря досить токсичними сполуками.


Учень. Забруднення поверхні землі транспортними й дорожніми викидами накопичується поступово, в залежності від кількості автотранспорту, що проїжджає через трасу, дорогу, магістраль, і зберігається дуже довго навіть після ліквідації дорожнього полотна (закриття дороги, траси, магістралі або повної ліквідації шляху й асфальтного покриття). Для майбутнього покоління, яке найімовірніше відмовиться від автомобілів у їх сучасному вигляді, транспортне забруднення ґрунтів стане найболючішим і найважчим наслідком минулого. Можливо, навіть під час ліквідації побудованих нашим поколінням доріг, забруднений неокислювальними металами та канцерогенами ґрунт доведеться просто прибирати з поверхні.

Учитель біології. Різні хімічні елементи, особливо метали, що накопичуються в ґрунтах, засвоюють рослини, і через харчування переходять в організм тварин і людини. Частину з них розчиняють і виносять ґрунтові води, потім вони потрапляють у ріки, водойми і вже через питну воду можуть потрапити в людський організм.

Учитель хімії. Найбільш поширений і найтоксичніший із транспортних викидів — свинець. Санітарна норма вмісту свинцю в ґрунті — 32 мг/кг. За даними екологів, вміст свинцю на поверхні ґрунту біля траси Київ—Одеса в Україні наближається до 1000 мг/кг, але в місті, де дуже інтенсивний рух транспорту, цей показник може бути більшим у 5 разів. Більшість рослин легко переносить підвищення вмісту важких металів у ґрунті, лише за вмісту свинцю понад 3000 мг/кг починають спостерігати пригнічення рослинного світу навколо дороги. Для тварин небезпечним є вміст 150 мг/кг свинцю в їжі.

Учитель екології. Головним забруднювачем атмосферного повітря свинцем в Україні на сьогодні є автотранспорт, який використовує етилований бензин: від 70 до 87% загальної емісії свинцю за різними оцінками. РbО (оксиди свинцю) — виникають в ОГ карбюраторних двигунів, які використовують етилований бензин. Під час спалювання однієї тонни етилованого бензину в атмосферу потрапляє приблизно 0,5— 0,85 кг оксидів свинцю. За попередніми даними, проблема забруднення навколишнього середовища свинцем від викидів автотранспорту стає значущою в містах із населенням понад 100 000 чоловік і для локальних ділянок уздовж автотрас із інтенсивним рухом. Безліч важких металів, які мають властивості осідати в організмі, накопичуються поступово. Небезпека полягає в тому, що зашлакованість організму розвивається непомітно для людини і в майбутньому абсолютно несподівано може вилитися в серйозне захворювання. Зокрема, різке збільшення випадків появи в людей ракових пухлин дихальної системи реєструють у великих містах — медики пов’язують це з постійним поглинанням нашими легенями отруйних речовин з атмосфери.

Учень. Використання сучасних засобів транспорту супроводжується значним рівнем шуму, який негативно впливає на стан здоров’я. Шум — це поєднання звуків різного походження. Для здоров’я шкідливі будь-які небажані звуки. Вони негативно впливають на нервову систему людини, викликають безсоння, нездатність зосередитися. Якщо шум постійно діє на людину, то можуть виникати різні психічні порушення, серцево-судинні та шлунково-кишкові захворювання, хвороби шкіри, туговухість. Автомобілі, які є в Україні, далекі від довершеності, вони здебільшого не відповідають міжнародним стандартам щодо екологічної безпеки. Пальне автомобілісти використовують неякісне, двигуни зазвичай застарілі, з-за кордону ввозять здебільшого старі моделі автомобілів.

Учитель хімії. Розглянемо забруднювальні речовини детальніше.

Учень. Чадний газ — це продукт неповного згоряння палива автомобіля. Людина відчуває чадний газ за запахом або кольором. Оксид вуглецю — небезпечна отрута. Він створює дефіцит кисню (кисневе голодування в людському тілі). Ефект від чадного газу викликає запаморочення, головні болі, нудоту, людина може втратити свідомість і навіть померти. Діоксид азоту — це газ буро-жовтого кольору, він погіршує видимість, повітря, наповнене діоксидом азоту, стає коричневого відтінку. Організм людини під впливом цього газу піддається гострим захворюванням. Його дуже згубно сприймають люди: хворіють на астму, бронхіт, він негативно позначається на дитячому організмі. Вуглеводи під сонячними променями, за наявності діоксиду азоту, окислюються, утворюючи отруйні сполуки. Такі з’єднання — кисневмісні, вони мають різкий запах, так званий фотохімічний смог. У смогу можуть міститися сильні канцерогени. Деякі вуглеводні викликають мутації. Формальдегід — це безбарвний газ, який має різкий запах, дуже концентрований. Формальдегід спричиняє токсичну дію, викликає враження центральної нервової системи. Він є мутагенним, алергенним, канцерогенним (мал.)

мал

Учень. Пил теж викликає різні захворювання. Хворіють слизова оболонка, органи дихання, з’являються кон’юнктивіти й дерматити. Сажа й безопорен також канцерогенні речовини. Здатні викликати злоякісні пухлини. Під час використання сірчистого бензину в середовище вивільняється газ (оксид сірки), а під час використання етилового бензину — свинець, бром, хлор та їх з’єднання. Свинець згубно впливає на дитячий організм. Діти більш чутливі, ніж дорослі, до впливу токсичного металу. Вміст навіть низького рівня свинцю в дитячому організмі уповільнює розвиток дитини. Тривалий контакт із вихлопними газами автомобіля призводить до ослаблення організму, знижує імунітет. Вплив вихлопних газів може бути причиною різних важких захворювань. Здоров’я людини може значно постраждати.

Висновок. Основними причинами підвищеного забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом є:

 • незадовільна якість автомоторного палива;
 • низькі техніко-експлуатаційні показники парку автотранспортних засобів.

Радикальний метод боротьби із забрудненням навколишнього середовища свинцем, викидами автомобільного транспорту — відмова від використання етилованого бензину.

Учитель екології. Для ефективної дії всього комплексу заходів у сфері охорони навколишнього середовища необхідно організовувати правову сторону питання так, щоб будь-якому суб’єкту автотранспортного ринку було невигідно, насамперед з економічного погляду, займатися перевізною чи сервісною діяльністю, що не відповідає прийнятим в Україні екологічним нормам. Базові закони повинні враховувати наявні економічні відносини в суспільстві, передбачати принаймні найближчу їх еволюцію.

Учитель хімії. З огляду на виняткову актуальність охорони атмосферного повітря від відпрацьованих автомобілями газів, їх впливу на людей, першочерговою проблемою є створення екологічно «чистих» видів транспорту. Нині шукають більш «чисте» паливо, ніж бензин. У якості його замінників розглядають екологічно чисте газове паливо, метиловий спирт (метанол), малотоксичний аміак й ідеальне паливо — водень.

Учень. Довгий час створювалося враження, що використання дизельних двигунів сприяє екологічній чистоті. Однак, незважаючи на те, що дизельні двигуни більш економічні, таких речовин, як CO, NOx, вони викидають не менше ніж бензинові. Вони істотно більше викидають сажі (очищення від якої дотепер не має кардинальних рішень), діоксиду сірки. А в сполученні зі створюваним шумом дизельні двигуни не є більш екологічними в порівнянні з бензиновими.

Учень. Що стосується водневого двигуна, то він є екологічно чистим, тому що під час згоряння вуглеводноповітряної суміші утворюється водяна пара й виключене утворення будь-яких токсичних речовин, крім оксидів азоту, емісію яких також може бути доведено до незначного рівня. Водень як основне паливо — далека перспектива, пов’язана з переходом автотранспорту на принципово нову енергетичну базу. Більш реальним є використання водневих домішок, що дають змогу поліпшити економічні й токсичні показники автомобільних двигунів.

Учитель екології. З погляду екологічної чистоти найбільш перспективним є електромобіль. У дослідно-конструкторських бюро створено моделі автомобілів, що працюють на енергії електричних акумуляторів у межах міста, а за його межами переходять на роботу на звичайних карбюраторних двигунах. Ідуть роботи зі створення ідеального виду транспорту — автомобіля на сонячних батареях. Загальний екологічний стан у містах визначають також правильною організацією руху автотранспорту. Найбільший викид уразливих речовин відбувається під час гальмування, розгону, додаткового маневрування. Тому створення дорожніх «розвилок», швидкісних магістралей із мережею підземних переходів, правильна установка світлофорів, регулювання руху транс порту за принципом «зеленої хвилі» значно скорочує надходження в атмосферу шкідливих речовин і сприяє збереженню транспорту.

Учень. Сонцемобілі вже існують. Спе ціально для них сконструйовано легкі безколекторні двигуни постійного струму з магнітами з лужних металів і ККД до 98%, а також ефективні мікропроцесорні системи керування. У 1993 р. на трьох сонцемобілях — лідерах трансавстралійських гонок  — уперше низькооборотні двигуни вмонтували безпосередньо в маточини ведучих коліс. Ідея мотор-колеса сама по собі не нова — в сонцемобілях дала змогу відмовитися від трансмісії та довести ККД приводу до 96—97%. У 1996 р. в трансавстралійському ралі брали участь уже 12 таких конструкцій, а компанія «Honda», натхненна успіхом своєї «Мрії», приступила до серійного випуску електровелосипедів із мотор-колесом. Відомі виробники шин — «Michelin», «Bridgestone», «Dunlop» — розробляють нові матеріали та протектори для покришок сонцемобілів. Уже створені шини, що за гарного контакту з дорогою володіють найнижчим коефіцієнтом опору кочення — всього 0,007.

ГАЗИ МІСТЯТЬ БІЛЬШЕ 200 НАЙМЕНУВАНЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

Економічні наслідки

 • У промисловому виробництві — руйнування металевих конструкцій, відповідно, зниження якості продукції
 • У сільському господарстві — зниження врожайності рослин та продуктивності тварин

Вплив на рослини

 • Забруднення повітря призводить до захворювань, уповільнення зростання, зниження якості й навіть загибелі рослинності

Вплив на тварин

 • Через забруднене викидами довкілля поширені захворювання та хронічні отруєння тварин

Вплив на людину

 • Особливо страшними є канцерогенні речовини, які сприяють розвитку ракових та інших пухлинних утворень
 • Забруднене повітря викликає небезпечні захворювання дихальних шляхів
 • Здебільшого погіршується загальний стан здоров’я, у поєднанні з психологічним дискомфортом Соціальні наслідки
 • Незадовільний демографічний стан міст
 • Зменшення трудових ресурсів
 • Міграція до інших регіонів
 • Підвищення смертності

Учитель біології. Підіб’ємо підсумки.

Останнім часом цим проблемам на державному рівні приділяють значну увагу: прийнято нормативні документи, які передбачають посилення контролю за якістю пального, обмежують ввезення старих автомобілів в Україну.

Учитель екології. Екологічний стан в Україні далекий від належного. Тому для його покращення науковці пропонують ряд напрямів діяльності:

 • насаджувати якомога більше дерев, трави, квітів, використовуючи будь-яку вільну ділянку землі. Зелені рослини очищують повітря від вуглекислого газу та хвороботворних мікробів;
 • вдосконалювати технологію виробництва двигунів;
 • розробляти й використовувати системи очищення вихлопних газів автомобілів;
 • ширше застосовувати нетрадиційні джерела енергії, які в Україні використовують надзвичайно рідко: електромобілі, автомобілі із сонячними батареями тощо;
 • під час виробництва автомобілів використовувати спеціальні звукопоглинальні матеріали, глушники.

Учень. Потрібно додати кілька слів і про біопалива. (Учні відповідають).

Учитель хімії. Отже, незважаючи на переваги міського життя, міста для людей є штучним, відірваним від природи середовищем. Тисячоліттями люди жили в екологічно чистих умовах, тому потрібно дуже бережно ставитися до природи, берегти повітря, ґрунт, воду від будь-яких забруднень.

Хочу звернутися до вас! А що можемо запропонувати ми?

(Діти виносять газету, де зображено «ЛИСТОМОБІЛЬ» — фантастичний об’єкт, і коментують, яким вони бачать автомобіль майбутнього. (Автомобіль викладено засушеним листям)).

Підсумки, оцінки

Використані джерела

 1. Малафіїк І. В. Різні види нетрадиційних уроків. Дидактика: Навч. посібн. Київ: Кондор, 2009.
 2. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: Видавництво А.С.К., 2004.
 3. Нетрадиційні уроки. URL: konserq.ucoz.ua (дата звернення: 16.07.2018).
 4. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення URL: eco.com.ua/…/golovni-ekologichniproblemi-ta-shlyakhi-ik (дата звернення: 16.07.2018).
 5. Екологічні проблеми великих міст URL: http:// buklib.net/books/23629/ (дата звернення: 16.07.2018)
 6. Последствия загрязнения атмосферы URL: http://ibib.ltd.ua/posledstviya-zagryazneniyaatmosferyi-24958.html (дата звернення: 16.07.2018)
 7. Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я URL: http://narodna-osvita.com.ua/5804-atmosfernzabrudnennya-ta-yih-vpliv-na-zdorovya-vplivtransportu-na-navkolishnye-ssrsdovtcs-ta-zdorovyavpliv-zabrudnennya-runtv-na-zdorovya.html (дата звернення: 16.07.2018).
 8. Довкілля і екологія URL: http://stattitablohy. ezreklama.com/Dovkillia-Iekologhiia/813iekologhichnii-stan-dnipropietrovshchini.html (дата звернення: 16.07.2018).
 9. Екологія міста http://www.nature.dp.ua/add2. htm (дата звернення: 16.07.2018)
 10. Екологічні проблеми URL: https://uk.wikipedia. org/wiki/екологічні_проблеми(дата звернення: 16.07.2018).
 11. Про вплив диоксидів на організм URL: HYPERLINK “http://www.vredno-vsyo.ru” www. vredno-vsyo.ru (дата звернення: 16.07.2018).

Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО,

учитель хімії НВК № 66 «Гімназіяпочаткова школа-дошкільний навчальний заклад», м. Дніпро.