Розробка уроку
Паразитичні черви
Урок-подорож 4
Різноманітність ссавців. Ряд Хижі
Урок у 7-му класі 14
Око як орган зору й оптична система
Урок біології у 8-му класі 18
Біологія Юрського періоду. Рептилії
Урок у 7-му класі 21
Досвід учителя
Мафія в Юрському періоді
Гра для закріплення знань
із теми «Загальна характеристика рептилій» 26
Біологія людини
Завдання до тематичної атестації 29