логопедична робота
4 Ольга Курган
Су-джок-терапія —
нетрадиційний метод логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку
15 Ольга Курган
Подорож до країни Граматики
Відкрите заняття для дітей старшої групи
Інклюзія
21 Ольга Євдошенко
Орієнтування в просторі
Організація навчально-виховного процесу дошкільників із порушеннями зору
44 Віра Сичевська
Арт-терапія
з розумово відсталими дітьми в закладі дошкільної освіти компенсаторного типу