Орієнтування у просторі як засіб розвитку зорового сприймання в дошкільників із порушеннями зору

Комунікативний метод навчання та жестова мова — проблема чи засіб навчання дітей із вадами слуху