Актуально
Микола ФЕДОРЕЦЬ, Ігор СТЕЦЕНКО
Володіння іноземними мовами
як ключова компетентність
й умова успішності у XXI столітті 4
Інновації в освіті
Ірина ЦИМБАЛ, Ольга КАСЬЯНОВА, Анатолій ДАНИЛЬЄВ
Освітньо-інноваційне середовище Луганського ОІППО для професійного розвитку педагогічних працівників 19
Світлана БЄЛУХА, Олена ЗАДИРАКА, Вікторія ЩЕГЛАКОВА
Партнерство із закладами вищої
освіти — ресурс інноваційного розвитку Лисичанської багатопрофільної гімназії 39
Ольга КАСАТОВА
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку компетентності учасників освітнього процесу 48
Олена СКУРІДІНА, Світлана КАРПЕНКО
Система інтелектуально-розвивальних ігор ліцею — творче середовище для розвитку обдарованості учнів 62
Євдокія КУКУЯШНА,Тамара УМАНСЬКА
STEM-освіта
Нові освітні виклики для розвитку здібностей учнів 75
Лариса ВОЛЧЕНКО
Створення шкільного центру порозуміння «Ти не один»
Освітній проект 83
Олена ГЕЙКО
Рівні права — рівні можливості
Забезпечення інклюзивного навчання 93